You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

ALIM (integratieconcept)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

ALIM staat voor Asset Levenscyclus Informatie Modellering in de gebouwde omgeving van gebouwen, wegen, sporen en civiele kunstwerken als bruggen en tunnels. ALIM is een data integratieconcept geïntroduceerd door onderzoeksinstituut TNO dat meerdere bestaande data integratieconcepten combineert. ALIM is een overkoepelende combinatie van:

  • BIM (Bouw Informatie Modellering), denk aan bouwwerk ontwerp data als buildingSmart's IFC/bSDD;
  • Geografische Informatie Systemen (GIS), die geografische gebieden vastleggen;
  • Systems Engineering (SE), denk aan het vastleggen van eisen en wensen vanuit klant of wet- en regelgeving;
  • Monitoring & Control (M&C) data, typisch Big (meet-)Data; en
  • Document Management (DM), niet alle data is gestructureerd, documenten blijven altijd.

Oftewel alle data die relevant/betekenisvol is voor een "asset" zoals een gebouw, brug of wegennetwerk of onderdeel hiervan gedurende zijn gehele levenscyclus van inceptie tot sloop. ALIM wordt geïmplementeerd in web-gebaseerde Linked Data / Semantische Web technologie van de W3C. Deze volledig op wiskunde, logica en graaftheorie gebaseerde technologie omvat datatalen zoals: RDF, RDFS, OWL, SHACL, SPARQL en dataformaten (ook wel: 'serialisaties') alsTurtle, RDF/XML, JSON-LD (en in de toekomst RDF-star, Turtle-star, SPARQL-star). Ook SPARQL is een key technologie ('vraagtaal') voor de directe ondervragen van zowel data als datastructuren. De datastructuren in de vorm van thesauri en ontologieën definiëren de betekenis (semantiek) van de data in termen van concepten, attributen, relaties en beperkingen. Speciale relaties zijn specialisatie (asset taxonomie) en decompositie (asset breakdown of meronomie). Een veelgebruikte synoniem voor ontologie in NL is Object Type Bibliotheek (in het Engels: OTL: Object Type Library). Door toepassing van LD/SW kan data bij de bron blijven en toch op standaard wijze worden gelinkt (de L in LD). LD/SW maakt maximaal gebruik van het onderliggende Internet/WWW als communicatiemedium (bovenop technologieën als: HTTP, URI, HTML en REST). ALIM wordt gezien als toekomstvast (FAIR) data fundament voor in opkomst zijnde (Predictive) Digital Twins. ALIM kan (ook) gezien worden als combinatie van twee geïdentificeerde modeltypen door ISO 19650: Project Informatie Model (PIM) en Asset Informatie Model (AIM), de 1e voor de creatie ('asset delivery'), de 2e voor het gebruik en beheer van assets ("asset management"). Vele partijen zijn in Nederland bezig met datavastlegging, uitwisseling/deling en -integratie (Rijkswaterstaat met hun RWS-OTL, CROW met IMBOR-OTL, Amsterdam met de AMSTERDAM-OTL, de provincies, etc. Alle kiezen daarbij voor een ALIM/Linked Data benadering. Op die manier onstaan er netwerken van gelijksoortige ontologieën en gegevensverzamelingen die elkaar aanvullen en versterken. Ook zijn er organisatie overstijgende specificaties in de maak: CBNL (generieke thesaurus en taxonomie) en NEN2767 (generieke meronomie). De voorgestelde toepassing is eerst vastgelegd in de Nederlandse Technische Richtlijn NTA8035 die binnenkort vervangen wordt door de formele NL norm NEN2660. Ontologieën/OTLen kunnen worden ingezet bij Informatie Leverings Specificaties (ILSen) tussen partners in de toeleverketen (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) ten behoeve van zowel informatieuitwisseling als -deling.


Dit artikel "ALIM (integratieconcept)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:ALIM (integratieconcept).Read or create/edit this page in another language[bewerken]