You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Andor (Het Rad des Tijds)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Andor is een fictief land uit de boekencyclus Het Rad des Tijds van de schrijver Robert Jordan.

Andor is een land dat in het centrum van De Oude Wereld ligt. Het rijk is de grootste natie van De Oude Wereld en strekt zich uit van de Mistbergen tot Cairhien. De hoofdstad van Andor is Caemlin en het rijk wordt bestuurd door Morgase Trakand. Aangezien men aanneemt dat Morgase Trakand dood is, maakt de Erfdochter Elayne Trakand aanspraak op de Leeuwentroon.

Geschiedenis[bewerken]

De vlag van Andor
De vlag van Huis Trakand

De geschiedenis van Andor begint met het uiteenvallen van het koninkrijk van Arthur Haviksvleugel en het begin van de Oorlog van de Honderd Jaren. Andor was een provincie van het rijk van Haviksvleugel, dat onder leiding stond van stedehouder Endara Casalain. Nadat Haviksvleugel was overleden bundelde de dochter van de stedehouder, Ishara, haar krachten met generaal Souran Maravaile om het bestuur van de provincie over te nemen en Andor tot een land te smeden.

Hiermee werd Ishara de eerste koningin van Andor. Ishara begreep dat Andor, wilde het een grote natie worden, gebaat was bij behoedzaamheid en doordacht denken. Ishara claimde een relatief klein stuk land rondom Caemlin, dat ze geheel onder controle wilde krijgen. Stukje bij beetje breidde ze haar controle over de omringende gronden uit. Ishara kwam vervolgens tot de conclusie dat Andor een machtige en sterke bondgenoot nodig had en huwde de generaal, die ook de grootste van zijn tijd was, waarmee ze Andor had gesticht. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren, die een gedeelte van haar opvoeding in de Witte Toren genoot. In de loop der jaren groeide Andor, met diezelfde behoedzaamheid, uit tot een geografische en economische grootmacht.

In de boekenserie is Morgase Trakand koningin van Andor, en Elayne Trakand is haar dochter (de erfdochter van Andor). Terwijl Elayne nauw verbonden is met de Herrezen Draak Rhand Altor, Aes Sedai wordt en daarbij onder andere op de Zwarte Ajah jaagt en zich aansluit bij de Salidar Aes Sedai is Morgase een ander lot weggelegd. Ze wordt verliefd op Hoogheer Gaebril, die in werkelijkheid de mannelijke Verzaker Rahvin is. Gaebril/Rahvin dwingt Morganse met Saidin zijn bevelen op te volgen, die onder andere resulteren in een Andoraanse invasie van Cairhien, strijd met de Aiel van Rhand in dit land en de verbanning van trouwe Huizen. Uiteindelijk weet Morgase los te breken uit de grip van Rahvin en vlucht ze met een kleine groep getrouwen het land uit naar Amadicia voor hulp, waarna de Witmantels haar daar als gevangene houden. Caemlin ondertussen wordt door Rhand Atlor veroverd, waarna een leger Aiel en Saldeanen onder Davram Bashere de stad bezet houdt. Caemlin wordt het thuis van onder andere de Asha'man en het Legioen van de Draak. Wanneer in Hart van de Winter Elayne Trakand terugkeert naar haar geboorteland verlaten de troepen van Rhand de stad, en barst er bijna een burgeroorlog uit in Andor. Dit wordt nog verergerd door een leger Grenslanders ten noorden van Andor en ondergedoken Zwarte Ajah. Uiteindelijk weet Elayne de controle over Andor te krijgen en marcheert ze op naar Tarmon Gai'don.

Staatsstructuur[bewerken]

Andor kent, vanaf haar stichting tijdens de Oorlog van de Honderd Jaren, de traditie dat een vrouw de Leeuwentroon mag bezetten en de Rozenkroon mag dragen. De oudste dochter van de heersende koningin wordt de Erfdochter genoemd. Volgens de wet dient zij eerst een gedeelte van haar opvoeding in de Witte Toren te krijgen en zal naar haar moeders dood de Leeuwentroon bestijgen. Indien een koningin geen dochter krijgt, dienen stambomen uitsluitsel te geven welke vrouw wel recht heeft op de troonopvolging. Wanneer deze situatie zich voordoet, dan dienen de grote huizen van Andor zich uit te spreken voor de troonopvolgster.

De oudste broer van de Erfdochter wordt opgeleid tot Eerste Prins van het Zwaard. Zijn taak is om zijn zuster te beschermen en te verdedigen en ten tijde van oorlog de legers van Andor aan te voeren. Indien de latere koningin geen broer heeft, wijst zij iemand aan die tot Eerste Prins van het Zwaard benoemd wordt.

Geografie[bewerken]

Andor is een geografische grootmacht. De steden Wittebrug en Baerlon vallen onder de Leeuwentroon en de Mistbergen, Tweewater en het Breemwoud vallen ook onder het bestuur van de koningin. Kaarten geven aan dat de Zwarte Heuvels (die ten westen van Tar Valon liggen) en het gebied rondom Tar Valon ook deel uitmaken van Andor, maar officieel maakt Andor hier geen aanspraak op.

Economie[bewerken]

De sterke economie van Andor is een direct resultaat van een sterk en uitgebalanceerd leger, dat jarenlang onder leiding van Garet Brin heeft gestaan. Dit leger heeft ervoor gezorgd dat de uitvoer van wol, edelmetalen, tabak, graan en ijzersmeedwerk Andor een gezonde economie brachten. Belangrijke economische streken zijn de hoofdstad Caemlin en de stad Baerlon. In laatstgenoemde stad wordt edelmetaal, dat in de Mistbergen wordt gewonnen, omgezet in ijzersmeedwerk.

Wereldwonderen[bewerken]

Andor bezit diverse wereldwonderen, die zich langs de rivier de Arinelle bevinden. De wonderen zijn een verzameling beelden, uitgehakt over een lengte van een halve span, die tot 100 voet hoog rijzen. Een tweede wereldwonder bevindt zich op 8 dagen varen van Wittebrug. Aan de oever van de Arinelle staat een hoge, van metaal gepolijste, toren, die de Toren van Ghenjei genoemd wordt. Een ander wereldwonder is de zogenaamde witte brug, bij de plaats Wittebrug. Deze brug lijkt in zijn geheel van gehard glas gemaakt te zijn.


Dit artikel "Andor (Het Rad des Tijds)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Andor (Het Rad des Tijds).Read or create/edit this page in another language[bewerken]