You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Bewustzijn nieuwe defenitie

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat is de definitie van het bewustzijn?

Om te beginnen bij het begin, als wij beginnen met leven en worden geboren en ter aarde komen. Is de meeste basale bewustzijn toestand van het onbewuste in de mens, weten dat U in een lichaam zit! De basale toestanden zijn huilen, voedsel ontvangen,ontlasten,warmte,gewassen worden en rusten. Deze zitten nog in het onbewuste en worden steeds beter herkend. Naarmate de tijd en groei van het mens vordert en zo geïntegreerd wordt het gaat om de samengesmolten werking van het grote brein en de net aangelegde kleine neuronale gebiedjes in combinatie met het centrale zenuwstelsel. Om daar steeds accurater op te reageren.dit noemen we de groei(vorming en regulering) Eigenlijk zeggen wij hiermee dat het bewustzijn kan groeien en kan toenemen. Naarmate de vorming en regulering toeneemt wordt het gedrag complexer. Maar daarmee groeit het bewustzijn maar groeien in de zin van dat het informatie oppikt en dat vasthoud maar daarmee wordt het gedrag ook weer complexer. Het bewustzijn houd alles bij het is de monitor van ons hele zijn. Een mooi voorbeeld is Dit is het begin, en daar is het eind en alles daar tussenin weet ik, want dat is geweest. En ik heb waargenomen en omdat ik dat heb gedaan met de informatie die ik al bezit weet ik nu nog meer. Daarom kan ik nu nog meer scenario's uitdenken op de gebieden die ik heb waargenomen, en zo groeit mijn bewustzijn. Het zijn drie dingen van hetzelfde ding 1 zenuwstelsel dat zelfsturend is en zelfverwijzend. 2 het cognitieve brein waar onze waarneming, onze gedachten emoties vandaan komen. 3 onze ziel/geest en dat noemen we het drietal samen was zorgt voor een mens. Die laatste gaat over het bewustzijn daar komen onze gevoelens vandaan voor de duidelijkheid dat zijn geen emoties.

Emoties zijn basiselementen van een staat van zijn door interactie met de omgeving door een fysiologische reactie van het zenuwstelsel. Met daaraan gekoppeld verschillende denkprocessen,mogelijk zit er na de emotie vaak een gevoel bij, en dat is relatief. Iedereen ervaart dat zelfde gevoel in de vorm van woorden (taal) gevoelsmatig in het lichaam is dat anders. Dit kan ook niet anders geen een bewustzijn en persoon zijn hetzelfde. Gevoelens kunnen met de tijd wel veranderen door mee gemaakte nieuwe dingen omgeving variabelen of fluctuaties in verschillende vormen. Of teveel voeding voor het bewustzijn, Waardoor het de kijk op dingen veranderd in het bewustzijn.

1. Welke dingen zitten er eigenlijk geïntegreerd in het bewustzijn? 2.zijn dat standaard een aantal zaken zoals bij ieder mens duidelijk aan te wijzen of zien we daar duidelijk verschil in?

1.het gaat hier dan weer over drie elementen, de Id het ego en het superego, deze elementen beïnvloeden de persoonlijkheid van elk mens. Deze elementen komen op bepaalde momenten in het leven sterker naar voren dan op andere momenten. Het zijn de basiselementen daartussenin word je persoonlijkheid vervlochten die in vervlochten dat geeft weer eenheid met het lichaam. Maar vooral het bewustzijn heeft deze fases allemaal meegemaakt en beleefd in combinatie met de emoties en alle interacties en de omgeving in elke staat van zijn. Als ik er zo over nadenk kunnen we wel een aantal zaken noemen die geïntegreerd zijn in bewustzijn.


A.bewustzijn dat je in een lichaam zit. B.Bewustzijn van de aanwezigheid van een persoonlijkheid/karakter. C.bewustzijn dat U door U persoonlijkheid gedreven wordt door wetten en tendensen in de interactie met de omgeving. D.ik denk dat het bewustzijn ook de meter is en het hebben van een persoonlijkheid en daaraan gekoppeld de eigenwaarde. Dus de normen en waarden om dit in stand te kunnen houden en behouden zoals grenzen kunnen stellen etc. Zelfbehoud dit wordt altijd gemonitord Vanuit het bewustzijn. Met de vraag? Is deze situatie waarin ik mij bevind waardig voor mij als mens? E. En dat is bewustzijn wat aan het werk is in de grootste zin van het woord Elk psychische gezond mens zonder beperkingen beschikt over deze elementen in zijn bewustzijn.

2.Het verschil van bewustzijn buiten de basiselementen die ik hierboven aangeeft zoals U die standaard bij elk mens zonder psychische problemen of handicap aantreft. Zit het in de focus van bepaalde zaken die een belangrijke factor hebben of nog steeds spelen of hebben gespeeld in het leven van iemand. Waardoor er meer aandacht uitgaat naar dat cruciale wat voor het bewustzijn nu juist cruciaal is. Dan ligt de focus op sommige terreinen meer op de voorgrond of achtergrond. En dat bepaald dan weer de dynamiek van het bewustzijn. Een karaktertrek zou dan kunnen zij. Als. wat je vind ligt aan wat U zoekt. Die signalen zouden dan meer kunnen worden waargenomen als het op basis van vervelende ervaringen is. Zou men de wereld als minder betrouwbare plek kunnen ervaren. Wat er weer voor zorgt dat het bewustzijn voor een deel wordt verdrongen, het is niet weg maar het heeft op dat moment minder samenhang. Het bewustzijn laat dit toe het is een soort van overleven als u op die momenten te bewust bent. Kunnen de denkprocessen zo sterk van aard zijn dat de kans op disfunctioneren op verschillende niveaus in de persoonlijkheid zal toenemen. We voelen ons niet goed totdat we vaardigheden hebben aangeleerd of een andere modus hebben gevonden om met de situatie om te gaan. Dan zal het zelfbewustzijn weer volledig aanwezig zijn als meer functionerend geheel. Als voor de vervelende ervaring en zo overleeft de geest het bewustzijn.

Het bewustzijn is eigenlijk het proces wat constant ons leven in de gaten houd op elk gebied en zorgt voor een aangename leefsituatie. Of leefomgeving waarin wij functioneren mits je gehoor geeft aan je bewustzijn.

Wanneer de geest het niet meer mee kan omgaan en het lichaam niet kan vluchten. Wat de opdracht van het zelfbewustzijn/geest was. Dan gaat de natuur aan het werk,dissociëren van het bewustzijn dan maak u het met u bewustzijn niet meer mee. Het bewustzijn heeft bepaald dat de situatie onaanvaardbaar is niet acceptabel om te overleven op dat moment om psychische schade zoveel mogelijk te beperken. Het schakelt zelfs denkprocessen uit. Zo sterk is ons bewustzijn.


Het is de regisseur van ons brein, dat is bewustzijn!!Dit artikel "Bewustzijn nieuwe defenitie" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Bewustzijn nieuwe defenitie.Read or create/edit this page in another language[bewerken]