CTPP

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
CTPP

De titel CTPP hoort bij de opleiding tot Data Protection Officer en staat voor Certified & Trained Privacy Professional.

De opleiding

De opleiding bestaat uit een theoretisch deel waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) in 13 hoofddoelen is opgedeeld. Naast colleges waarin wetskennis wordt onderwezen worden er opdrachten gemaakt waarbij de opgedane kennis wordt toegepast. Verder is er de online community waar studenten onderling en met docenten casussen behandelen en daardoor hun kennis verrijken. Ook wordt er gedurende minimaal 4 maanden een werkopdracht in de praktijk uitgevoerd in een organisatie waarbij de methodiek in de praktijk wordt toegepast en waarbij er een rapportage moet worden opgesteld. Deze wordt tussentijds en na afronding van de diverse fases op kwaliteit getoetst. De opleiding heeft een doorlooptijd van minimaal 6 maanden.

Examen

Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch examen dat gedurende 2 dagdelen wordt afgenomen. Dit examen is minimaal op het niveau van het CIPP/E examen. Bij een positief resultaat van zowel het theoretisch- en praktisch examen alsmede het met voldoende resultaat afronden van de werkopdracht inclusief voldoende eindresultaat van de eindrapportage en het aantoonbaar actief zijn geweest in de community is de kandidaat geslaagd.

Titel

Geëxamineerden die de opleiding met goed gevolg hebben afgelegd zijn gerechtigd om de titel CTPP te voeren.

Werkveld

Studenten die de opleiding tot Data Protection Officer hebben afgerond vinden hun weg naar banen en opdrachten bij de overheid en in de zorgsector, het onderwijs en in het bedrijfsleven. DPO’s vervullen rollen als FG (Functionaris Gegevensbescherming), privacy adviseur en privacy implementatie consultant. Er is op dit moment grote vraag naar ervaren privacy professionals i.v.m. de AVG / GDPR die per 25 mei 2018 in werking is getreden.

RS2018


Dit artikel "CTPP" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:CTPP.