De nalatenschap van Marcel Vogel

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


De nalatenschap van Marcel Vogel

Marcel Joseph Vogel (14 april 1917 – 12 februari 1991) was een onderzoekswetenschapper voor IBM's San José faciliteit gedurende de periode van 27 jaar. Hij ontving talrijke patenten op zijn uitvindingen in die tijd. Tussen deze uitvindingen zat ook de magnetische laag voor 24 inch (1 inch = 25,4 mm) harde schijven, die heden ten dage nog steeds in gebruik zijn. Hij expertise op de volgende gebieden: fosfortechnologie, vloeibaarkristal systemen, verlichting en magnetisme. In de 70'er jaren deed Marcel pionierswerk op het gebied van mens-plant communicatie-experimenten.

Dit leidde tot de studie van kwartskristallen, en de creatie van facet-geslepen kristallen die tegenwoordig bekend staan als Vogel-geslepen kristallen. Het Vogel-geslepen kristal is een instrument om subtiele energieën op te slaan, te versterken, om te zetten en te richten.Marcels' onderzoek naar de therapeutische toepassing van kwartskristallen leidde hem naar het onderzoek van de relatie tussen water en kristallen. Hij ontdekte dat hij water kon structureren door het water om een afgestemd kristal te laten draaien. De karakteristieken van het water veranderden, en het water werd een informatie-opslagsysteem.

1: Introductie[bewerken]

Dit artikel laat een overzicht zien van het werk van Marcel Vogel. Het is geen technisch artikel, maar meer een presentatie van de mogelijkheden zoals die zijn vertoond in het werk en leven van één man. Vogel spendeerde de laatste 17 jaren van zijn leven aan het pionierend onderzoek naar de relatie tussen kwartskristallen en water. Terugblikkend lijkt het erop dat zijn hele leven hem tot dit werk bracht. In 1984 na bijna 27 jaar als onderzoekswetenschapper bij IBM te hebben gewerkt, pensioneerde Marcel en creëerde zijn eigen laboratorium, Psychic Research Inc.. Het laboratorium was toegespitst op het onderzoek naar subtiele krachten en energieën die van levende lichamen afstralen. Het was zijn opzet om deze krachten te kwantificeren. Hij wilde een systematische taal opbouwen ter identificatie van de energieën die vaak zijn afgedaan als “metafysisch.” Zijn projecten bestonden uit:

1. Het structureren van water ten behoeve van zuiveringstoepassingen.

2. Het structureren van wijn om deze sneller te laten rijpen.

3. Het meten van energievelden rondom kristallen.

4. De therapeutische toepassing van kristallen en kristalapparaten.

Wanneer men zijn laboratorium bezoekt in San José Californië, dan zal men behoorlijk ontwikkelde wetenschappelijke apparatuur aantreffen in wat op het eerste gezicht lijkt op een behoorlijk gewoon industrieel kantoren complex. In één ruimte was een electronenscannermicroscoop aanwezig. Een andere ruimte was nagenoeg geheel gevuld met een Zeiss Ultraphot Microscoop. Deze had meer dan 200 bijbehorende lenzen en vele toepassingen te weten: donker gebied, licht gebied, interferentiemicroscopie, een contrastkamer en gepolariseerd-licht microscopie. Dit alles was verbonden met een camera, een computer en een videoschermsysteem. De Zeiss die Vogel opbouwde tijdens zijn 27-jarige baan bij IBM werd gebruikt om onder andere magnetische defecten en fouten op te sporen. Het geheel van $500.000,- werd door IBM gedoneerd aan Vogel tijdens zijn pensionering. In nog een andere kamer van het laboratorium stond een Cary Model 15 spectrofotometer en andere apparatuur. Een deel van deze apparatuur werd gedoneerd door het Stanford onderzoeksinstituut, andere apparatuur door giften van het reumafonds. Ook was er een kamer waar men een radionisch instrument kon aantreffen namelijk de Omega 5. Dit apparaat werd gebruikt om velden te bestuderen die niet-detecteerbaar leken voor apparatuur die voldeed aan de toch al indrukwekkende eisen die aan standaard wetenschappelijke apparatuur werden gesteld. Door zijn research wilde Marcel bewijzen dat wetenschap en metafysica goed op elkaar aansluiten. Hoe kwam hij bij dit werk, en wat ontdekte hij?

2: Achtergrond[bewerken]

Marcel werd op 14 april 1917 in San Francisco geboren. Als kind had hij last van ademhalingsproblemen. Op zijn zesde had hij een bijna-doodervaring. Hij werd officieel dood verklaard als gevolg van een dubbele longontsteking. De indruk van deze gebeurtenis was zo diep, dat het voor de jonge Marcel erg moeilijk was om nog een normale jeugd te beleven. Dat deed hij dan ook niet. Hij beweerde dat hij tijdens deze gebeurtenis werd “overspoeld” door een licht en een gevoel van liefde en intens welbevinden. Het fysieke gewone leven “verbleekte” in vergelijking met zijn zoektocht op die leeftijd naar de zin van het bestaan. Vanaf z'n zesde jaar raakte hij in toenemende mate geïnteresseerd in het bestuderen van glimwormen in de achtertuin van zijn families vakantiehuisje. Hij wilde weten hoe zo'n klein insect zoveel licht kon uitstralen. Hij paste deze onverzadigbare nieuwsgierigheid ook op zichzelf toe. Elke dag wilde hij naar de ochtendmis gaan, en in de stilte van het gebed vroeg hij steeds “Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mij leven?” Na 6 jaar hoorde hij een stem in zijn gedachten die zei “Je zult een fosforchemicus worden. Je zult pionierswerk doen in verlichting. Je zult een boek schrijven en je eigen zaak opbouwen.” Een niet geringe opgave voor een jongeman van 11 jaar! Samen met zijn vader Joseph bouwde hij een laboratorium in de achtertuin. De jonge Marcel begon een poging om de chemische stof na te maken die de glimwormen in zijn achtertuin doet gloeien. Op twaalf jarige leeftijd had hij de chemische stof 3-amino-phtalaz-1-4-dione gemaakt. Deze stof gemengd met kaliumijzercyanide en waterstofperoxide in water, produceert een chemische lichtgevende stof die licht geeft dat overeen komt met het licht van vuurvliegjes. Vervolgens probeerde hij een set fosfors te maken die licht in buisvorm zouden kunnen produceren. Dit was nog voordat er fluoriserende verlichting was. Echter Marcel had al wit fosforpoeder in een buis voorzien dat UV-licht zou omzetten in zichtbaar licht. Dit was zijn grootste interessegebied, zelfs als gymnasiumstudent bezocht hij het Mechanics Institute en vertaalde uit het Duits de originele stukken over fosforscheikunde. Vervolgens begon hij te experimenten zoals beschreven in de stukken te herhalen in zijn eigen amateurlaboratorium. Voordat Marcel 15 jaar oud was had hij al een aantal fosfors samengesteld en gefabriceerd. Op jonge leeftijd had hij al de visie, dat het meest geschikte fosforsysteem een aparte grondstof-fosfor zou moeten zijn. Het kation of positief geladen ion zou worden samengesteld uit een buitennissige grondstof zoals europium, en het anion of negatief geladen ion zou moeten bestaan uit een wolframaat of een silicaatstructuur. Deze ideeën kwamen uit vertaalde wetenschappelijke documenten die waren gepubliceerd in de “analan der Physik” en andere Duitse wetenschappelijke publicaties uit die tijd. Zijn doel -voordat hij ging studeren, gebaseerd op de antwoorden op zijn jarenlange gebeden in de periode van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar- was om een fosforscheikundige te worden. Hij was in staat om de samenwerking van de scheikunde en de natuurkunde die de komst van de vastestoffysica zou aankondigen, te zien. Zoals het met alle dingen in zijn leven was, wilde Marcel graag voorop lopen in wat in zijn visie de wetenschap van de toekomst was. Gedurende zijn school en universiteitsjaren onderzocht Vogel systematisch alle bestaande publicaties en documenten op het gebied van verlichting. Er waren geen cursussen op dit gebied, dus moest hij zichzelf alles aanleren. Hij studeerde natuur en scheikunde op de universiteit van San Francisco, 's nachts werkend om zijn opleiding te kunnen betalen. Helaas als gevolg van een verslechterende gezondheid kon hij niet bij de klassikale diploma-uitreiking zijn. Vanaf 1940 werd zijn opleiding via privaat-onderwijs voortgezet met Doctor Peter Pringsheim. De twee ontmoetten elkaar toen Doctor Pringsheim -een gevluchte Duitse professor- probeerde informatie te vinden over verlichting in de universiteitsbibliotheek. De bibliothecaris verwees de professor naar een jonge student, Marcel Vogel, die schijnbaar alles over het onderwerp verlichting in de bibliotheek heeft gelezen. Marcel zou hem beter kunnen helpen dan de bibliothecaris. 2 Jaar later publiceerden de 2 mannen gezamenlijk The Luminescence of Liquids and Solids and their Practical Application (Wiley Interscience – 1943). Het boek is sindsdien uitgekomen in 3 edities en werd in het Duits vertaald in 1953. Het boek wordt nu niet meer uitgebracht. Na de publicatie van het boek werd de Vogel Luminescence Corporation opgericht. Van 1944 tot 1957 verrichtte Vogel pionierswerk op het gebied van de fabricage van fluorescerende verven en lakken ten behoeve van reclame en aanwijzingsborden. Hij creëerde een hele reeks van artistieke fluorescerende artikelen waaronder: fluorescerende olieverven, fluorescerende lakken, fluorescerend krijt en stiften, in daglicht oplichtende kleuren, oplichtende lakken ten behoeve van reclameborden, onzichtbare inkt, detecteerbare en markerende poeders die werden toegevoegd aan insecticides zodat ze met blacklight zijn op te sporen. Blacklight is ook een creatie van Marcel Vogel. Blacklightinstallaties werden ook vervaardigd voor kanker, knaagdier en melk detectie. Samen met Ralph Benson publiceerde Vogel een document getiteld: Vulvar Fluorescents (vaginale fluorescentie toepassingen): The Early Detection of Pregnancy and the Advent of Carcinoma (de vroegtijdige zwangerschapsdetectie en de ontdekking van de voortekenen van een carcinoom). Vogel Luminescence patenteerde ook een eierkandelaar die zowel UV-licht als gewoon licht combineerde om de pseudomonas fluorescerende bacterie te detecteren die in eieren aanwezig zijn die gelegd zijn door kippen die besmet zijn met deze bacterie. Gedurende zijn tijd bij Vogel Luminescence deed Vogel ook deeltijd adviserend werk voor IBM. Samen met Ralph Flores en Don Johnson ontwikkelde hij een formulering voor een magnetische laag die heden ten dage nog steeds wordt toegepast op IBM-harde schijven. Het was een stabiele klevende laag van magnetische materialen voor een 24-inch harde schijf hetgeen een compleet nieuwe samenstelling van materialen vereiste. Er moet bij worden opgemerkt dat deze magnetische laag niet tot stand had kunnen komen met behulp van “gewone” rechtlijnige wetenschap. Tijdens vele onsuccesvolle weken, formule na formule werd gecreëerd met afgrijselijke resultaten. De laag “vloog” van de aluminium schijf wanneer deze werd aangezet, of hij bubbelde als een soort pokken-achtige levende substantie. Uiteindelijk, op het punt van totale uitputting op zijn 18 tot 20-urige werkdag stortte Vogel in, in slaap in zijn kleine laboratorium. Later toen hij slaapdronken ontwaakte was hij middenin een droom … een kan melasse vloeide in de ruimte voor hem met de woorden “oneindige viscociteit” in zijn oren echoënd. Hij wist onmiddellijk wat er moest gebeuren. 2 Aanvankelijk niet uitwisselbare chemische stoffen werden samengebracht, het resultaat daarvan passen we tegenwoordig nog steeds toe. In 1957 werd Vogel Luminescence verkocht aan Ultra Violet Products, en Vogel ging bij IBM werken als voltijd onderzoekswetenschapper. Hij was één van de weinige niet-geletterde wetenschappers bij IBM. Een dergelijke creativiteit en genialiteit mocht niet zomaar langs de straat slenteren, ondanks het ontbreken van een diploma. Hij werd één van de meest “vruchtbare nieuwe patenten” uitvinders van IBM's data producten divisie in de geschiedenis. Tussen deze vele uitvindingen zijn inbegrepen de vele patenten op het gebied van magnetische registratie media, vloeibare kristallen en de creatie en ontwikkeling van buitengewone fosforproducten. Vogel verkreeg ook vele patenten op het gebied van opto-electronica. Dit betrof werk aan foto-relais voor analoog naar digitaal omzetters. Ook verkreeg hij patenten op het gebied van buitengewone fosforproducten, wat resulteerde in de ontwikkeling van de rode tint in kleurentelevisie's. Zijn werk aan vloeibare kristallen hielpen mee aan de opkomst van digitale display's van horloges, klokken en radio's in het dagelijkse leven. Hij ontving ook patenten voor de ontgassing van vloeistoffen, donkerveld microscopie en de toepassing daarvan in oppervlakte-analyse, organische en niet-organische fotongeleiding en meer. In 1969 gaf Vogel een cursus in creativiteit voor ingenieurs bij IBM. Het was in deze tijd dat hij een artikel las in het Argasy magazine getiteld:”Do plants have emotions?” (Hebben planten emoties?). Het artikel ging over het werk van leugendetector-expert Cleve Backster die schreef over de mate van respons van planten tijdens mens-plant interacties. Ondanks dat Vogel het concept van mens-plant communicatie aanvankelijk verwierp, besloot hij toch om deze vreemde stelling te onderzoeken. Hij was in staat om het Backster-effect waarbij planten als geleider van bio-energetische velden -uitgezonden door de menselijke hersenen- te dupliceren. Hierbij demonstreerde hij dat planten reageren op menselijke gedachten. Hij gebruikte filodendrons met gespleten bladeren aangesloten op een Wheatstone-brug die de bekende weerstand vergeleek met een onbekende weerstand. Anders gezegd, de respons van een plant bracht een weerstandsverandering teweeg, die op deze manier nauwkeurig kon worden gemeten. Hij leerde dat wanneer hij zachtjes uitademde er nagenoeg geen respons van de plant was. Wanneer hij pulserend uitblies door zijn neusgaten terwijl hij een gedachte vasthield, reageerde de plant heftig. Ook ontdekte hij dat de bio-energetische velden die verband hielden met de manier van ademhalen en gedachten geen significante tijdsduur nodig hadden eer er respons door de planten volgde. De mate van respons door de planten op gedachten was ongeacht de afstand tot de plant gelijk of dat nu 15 centimeter, 2,5 meter of 2000 kilometer was! Gebaseerd op de resultaten van de experimenten kan men rustig stellen dat: de omgekeerde kwadratenwet niet van toepassing is op de gedachtenoverdracht. Het is dus niet zoals bij geluid of bij licht dat dit bij een puntbron steeds zwakker over een groter wordend sferisch vlak wordt verdeeld naarmate men steeds verder van de puntbron komt. Dit was het begin van Vogels' transformatie van puur rationele wetenschapper naar spiritueel en mystisch wetenschapper. Feitelijk werd ontdekt dat planten meer reageren op de gedachte aan te worden afgesneden, kapotgetrokken en worden verbrand dan op de werkelijke daad. Hij ontdekte dat als hij een blad van één plant trok een andere plant ook zal reageren, maar dat gebeurde alleen als hij aandacht schonk aan het scheuren van het blad. De plant scheen zijn mentale reacties te “spiegelen.” Hij concludeerde dat planten zich gedragen als batterijen die de energie van zijn gedachten en intenties opsloegen. Van deze experimenten zei hij:'Ik heb geleerd dat er energie is verbonden aan gedachten. Gedachten kunnen worden gepulseerd en de energie die is verbonden aan de gedachten kan worden gebundeld en heeft dan een laser-achtige kracht/werking. Vogel ontdekte dat liefde het “best” te bundelen medium is. Hierdoor werd hij een buitenbeentje bij zijn mede wetenschappers. In een tijd waarin de meesten nog niet erkennen dat de waarnemer datgene beïnvloedt wat waargenomen wordt zoals bij het dubbelspleet-experiment in de jaren 20. De waarneming van liefde was een totaal onwetenschappelijk idee. Zelfs verhuld in de term van resonantie was het onacceptabel. In Vogels' optiek was liefde puur een kracht. Zeker is dat we liefde als een emotie ervaren, maar dat is dan onze ervaring van iets dat verder reikt dan enkel een emotie. Hij vergeleek liefde met zwaartekracht, een aantrekkend en bundelende kracht beschikbaar op alle bestaansniveau's. Zonder deze relatie tussen liefde en zwaartekracht mist er een belangrijk aspect van het wetenschappelijk onderzoek. Dat zal ons dan ook beletten om meer en waarschijnlijk de meest subtiele aspecten van het leven te ontdekken en te onderzoeken. Dit is één van de redenen waarom er voor een zeker aantal wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van subtiele energieën weinig animo is om deze te herhalen. Het is niet altijd een zaak van wetenschappelijk protocol, maar ook een zaak van verbondenheid met het gebied van onderzoek. Helaas zullen veel wetenschappers dit gebied beschouwen als onbelangrijk en misschien zelfs wel als een zorgwekkend bijproduct. In de optiek van Vogel waren zulke wetenschappers technici die probeerden te bewijzen dat wat ze al wisten. De echte wetenschapper is echter iemand die poogt te ontdekken met een kinderlijke nieuwsgierigheid. Te vaak willen wij allemaal alleen bevestigen wat we al geloven.

3: Kristallen[bewerken]

Wat is een kristal? Het woord kristal komt van het Griekse woord “Kristallos” wat bevroren licht betekent. En kristal wordt over het algemeen beschouwd als een systematisch, ordelijk en herhalend patroon van moleculen of energieën. Vanuit een metafysisch oogpunt gezien beschouwen sommigen kristal als licht dat via vele stappen door vele niveau's van dichtheid is gegaan voordat het zich manifesteert in de fysieke kristalvorm die voldoet aan de eigenschappen die wij begrijpen volgens de wetten van de kristallografie en geologie. Het is het vormings-aspect van licht dat de patronen van in hoge mate geordende opstelling van energieën wat we een kristal noemen. Zou deze voor-vorming van licht tot kristal worden gewijzigd, dan zal hoe dan ook het uiteindelijke te vormen kristal niet de vorm hebben zoals was bedoeld. In feite al kijkende naar de groei van een vloeibaar kristal was Vogel in staat om de uiteindelijke vorm te wijzigen. In plaats van de normale vorm te behouden die een oleaat of cholesterol normalerwijs zou aannemen was de uitkomst duidelijk herkenbaar als een Maria-afbeelding. Marcel concentreerde zich op een afbeelding van Maria in zijn hoofd terwijl hij de groei van het kristal gedurende een uur lang ononderbroken onder een microscoop waarnam! Vogel bekeek en fotografeerde de precipitatie van licht in kristal in zijn IBM-laboratorium terwijl hij vloeibare kristallen liet groeien. Vervolgens schreef hij:”Wanneer afgekoeld en als er een vloeibaar-kristal staat aanwezig is, de gesmolten substantie gaat over in een dubbelbrekende-staat, dit onder gepolariseerd licht hetgeen direct kan worden waargenomen door een polariserende microscoop. Vanuit deze staat zal dit monster kristalliseren in de vaste aggregatietoestand. “In de loop van de bestudering van deze staat onder de microscoop merkte ik een gebeurtenis op, namelijk dat voordat de gesmolten substantie overging in de vloeibaar-kristal staat er een blauwe lichtflits te zien was en onmiddelijk daarna was het monster overgegaan in de vloeibaar-kristal staat.” Deze staat werd op videoband vastgelegd, na een jaar proberen werd er een afbeelding vastgelegd van het transitiemoment. Wat op de film verscheen was de voorvorming binnenin de kristallografische vorm die werd aangenomen te ontstaan. De blauwe lichtflits bevatte informatie die omgezet werd in een geometrische vorm. Deze geometrische vorm was de bron van de kristallografische vorm van waaruit het kristal groeide en ontwikkelde. De blauwe lichtflits die door de microscoop werd waargenomen was de overgang van informatie vanaf het niveau van lichtcodering naar de uiteindelijke fysieke vorm. Dit werd al ter discussie gesteld in de literatuur over metafysica, maar was nog nooit waargenomen of gefotografeerd.

4: Intelligentiematrix[bewerken]

Een kwartskristal begint z'n leven diep binnenin de aarde vanuit een hete damp, een superverzadigde oplossing van silicium-dioxide (SiO2). Als deze superverzadigde oplossing afkoelt in het gebied dichter onder de aardkorst zal een enkele “zaadcel” van kwarts zich gaan vormen rond een kerngebied op dezelfde manier als een parel zich vormt rondom een zandkorreltje binnenin een oester. Het is aannemelijk dat elk nieuw atoom is “neergelegd” op de plek met de meest mogelijke verbindingen. Deze plekken bevatten de meeste energie. De moleculen kleven hier aan een op silicium gebaseerde matrix zoals graniet of zandsteen. De begincel is een tetrahedron-vormig molecuul opgebouwd uit 4 zuurstofatomen met hierin opgesloten 1 siliciumatoom. De primaire begincel gedraagt zich als een “aantrekker” van andere siliciumdioxidemoleculen, ionen enzovoort. Na verloop van tijd worden triljoenen van deze cellen aan elkaar gelinkt door een spiralende beweging, laag op laag kwarts wordt op elkaar gestapeld totdat het kristal compleet is. De primaire begincel bevat alle informatie om de uiteindelijke kristalvorm voort te brengen -de 6-zijdige hexagonale kristalvorm die we herkennen als een kwartskristal. De intelligentiematrix verdwijnt volgens Vogel als het kristal is voltooid. De vorm van het kristal is nu in wezen een lege schil, totdat we interactie met het kristal hebben en we het laten “opleven” met onze eigen energie. Dit wordt bewerkstelligt door de overdracht van gedachten (energie) via de gepulseerde adem(haling). Op dit moment wist Marcel via verstandelijke weg wat een kristal was, echter de ontdekking van de kwartswereld was nog maar net begonnen. Op een morgen bij IBM benaderde zijn medewerker Chuck Mignosa Vogel met rugpijn klachten na een weekend skiën. Gedreven door zijn intuïtie pakte Vogel het kristal uit z'n laboratoriumjas, keek ernaar, pulseerde zijn adem. Dit zond een lading door het kristal, een kristal dat toevallig was gericht op zijn collega en vriend Chuck Mignosa. Onmiddelijk viel Chuck Mignosa's hoofd achterover en hij bereikte een veranderde staat van bewustzijn terwijl hij op de vloer viel. Vogel hielp zijn vriend overeind. Hij dacht dat het allemaal onzin was en wilde er niets mee te maken hebben. Chuck echter was dankbaar dat zijn rugpijn was verdwenen. Ondanks zijn tegenzin begon Vogel dan toch zijn 17 jaar durende onderzoek van de toepassing van kwartskristallen. Hij vond al snel de beperkingen van natuurlijk kwarts. Natuurlijk kwarts had de capaciteit om informatie op te slaan, te versterken en over te dragen. Het kon echter niet de door het lichaam en geest uitgezonden energieën adequaat bundelen. Ruwe kristallen hebben variërende fundamentele velden afhankelijk waar en hoe ze zijn gewonnen als delfstof. Ook varieert de vorm als gevolg van verstoringen veroorzaakt door spanningen die aanwezig waren tijdens de groei. Sommige kristallen hebben sterke fundamentele velden, terwijl anderen zwakke velden hebben. Er is ook ontdekt dat synthetische kwarts nagenoeg geen fundamenteel veld bezit. De mogelijkheid van kristallen om informatie op te slaan is in verre omstreken bekend. Volgens het nieuwsonderwerp van 4 september in Newsweek hebben natuurkundigen van de Stanford universiteit het eerste volledig digitale model van een apparaat dat informatie op holografische wijze in de subatomaire structuur van een kristal opslaat gedemonstreerd. De wetenschappers waren in staat om een holografische afbeelding van de Mona Lisa op te slaan en weer op te halen. Het desbetreffende kristal bevatte slechts 163 Kb geheugen, maar naar verwachting kunnen deze holografische eenheden 1 Tb opslaan. Het korte artikel vermeldt dat de kristallen informatie in 3 dimensies opslaan en dat ze 10 keer sneller zijn dan de huidige systemen (Gerekend naar de computersnelheden in 1994. Echter nu in 2018 nog steeds niet algemeen in gebruik.) Omdat het ruwe kwarts wat Marcel bestudeerde de energieën niet goed bundelde kwam het idee om de kristallen van facetten te voorzien bij hem op. Robijnen en andere typen kristal bevatten facetten om ze geschikt te maken in lasertoepassingen. Aluminiumoxidechromaat, oftewel natuurlijk robijn is niet echt indrukwekkend om te zien totdat het wordt geslepen in een cilindervorm met facetten, de zogenaamde versterkerramen. Op die manier kan licht erin worden gepompt en intern worden gereflecteerd om gebundeld licht te produceren -een laser. Zoals door een van de facetten voorziene robijn licht kan worden gepompt om gebundeld licht te produceren, zo zou een facetten geslepen kwartskristal gebundelde energie kunnen produceren speculeerde Vogel. Zoals wel vaker gebeurde tijdens zijn studie verlichting vond hij de gepubliceerde technische literatuur behoorlijk summier. Op een ochtend in 1974 werd hij wakker met een bepaald patroon in zijn gedachten. De levensboom zoals die te zien is in het kabbalistische onderwijs. Dit was een patroon en een uitleg waarmee Vogel niet bekend was. Op dat moment van ontwaken zag hij een patroon van een rechthoek met een driehoek op elk uiteinde. Gedurende een heel jaar spendeerde hij de meeste lunchtijd bij IBM in de glasafdeling om te proberen deze vorm met facetten uit ruw kwarts te kunnen maken. Hij ontdekte meer over de Kabbalistische levensboom. Vervolgens was hij in staat om de vorm uit zijn visioen precies na te maken (slijpen) uit kwarts. Er werden diverse vormen uitgeprobeerd: met 1 piramide, met 2 piramides, 4-zijdig, 6-zijdig, 6-zijdig met 4-zijdige piramides, 8-zijdig met 4-zijdige piramides enzovoort. Vanuit het continue experimenteren kwam het eerst fundamentele instrument om de lichaams en gedachtenenergie op te slaan, te versterken, over te dragen en te bundelen. Het was een 4-zijdig kwartskristal met piramidevormige uiteinden. 1 Uiteind was “puntiger” dan het andere uiteind. De puntigste zijde wordt de “vurende punt” genoemd. Aan deze zijde wordt het gebundelde veld uitgestraald. Het kristal met facetten was een 3-dimensionale verschijning van de kabbalistische levensboom. De kristallen zijn bekend geworden als Vogel-geslepen kristallen. Een kristal moet niet alleen langs de “C” of groei-as precies van facetten worden voorzien, maar moet ook worden bewerkt met de juiste mentale houding, begrip en bewustzijn. Het is niet eenvoudigweg alleen maar dezelfde vorm langs enkel mechanische weg vervaardigen. Enkele van de beste diamantslijpers uit Duitsland met een goede reputatie hebben pogingen gedaan om Vogel-geslepen kristallen te produceren, echter zonder succes. Ondanks de gelijke vorm waren deze kristallen niet hetzelfde. De energiemetingen werden gedaan met de Omega 5, een instrument dat later in dit verhaal nog aan bod komt. Uit deze metingen bleek de ongelijkheid. Toen deze bevindingen aan Vogel werden gepresenteerd lachte Vogel, en hij zei:”Zie je nou wel ik heb je van tevoren verteld dat je kunt proberen om deze kristallen na te maken, maar dat het toch niet gaat lukken. Nu weet je het zelf. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar kristallen in de juiste vorm slijpen.” Het belangrijkste verschil van het “Vogel” slijpen vergeleken met het gewoon in vorm slijpen is om het kristal ook nog af te stellen als een bundelend informatie-overdrachts instrument. De geometrische vorm van een dergelijk kristal creëert een gebundeld veld van energie dat zich kan gedragen als een draaggolf van informatie, ruw kwarts kan dit niet. Waarom is dit belangrijk? Volgens Vogel:“Deze draaggolf moet op een dergelijke manier zijn gebundeld dat deze niet wordt vermengt met de straling van het doel (materiaal) maar zich gedraagt als het onderscheidende “transportmiddel.” Het kwartskristal gesneden in de diapiramidale vorm is een dergelijk “transportmiddel.” In het geval van het aanbieden van helende diensten aan een bepaalde persoon komt de straling die wordt uitgestraalt overeen met de moeilijkheid en spanning zoals die door de cliënt wordt ervaren. Het gebundelde licht uitgestraalt door het Vogel-geslepen kristal is in staat om door te dringen in de vaak ongelijk uitstralende velden om en binnenin de gestresste cliënt. Een ongebundelde energie wordt vaak gedissipeerd danwel compleet geabsorbeerd door het chaotische veld voortgebracht door de stress van de cliënt. Verder heeft het meest grondige effect van het kristal met facetten te maken met de relatie tot water en resonantie. Omdat meer dan 75% van het lichaam uit water bestaat, is de goede overdracht van resonantie op water door het kristal het perfecte systeem om subtiele energieën toe te dienen aan de cliënt. Vogel voelde ook dat de verschillende subtiele energie-lichamen zoals beschreven in literatuur over metafysica gradaties zijn van een veld dat verankerd licht in het menselijk lichaam via de watermoleculen. Gedurende de beginjaren van zijn werk met kristallen ontwikkelde Vogel een protocol voor het verwijderen ongewenste resonanties en gedachtenvormen bij een persoon in stresstoestand. Hij heeft uitgevonden dat het kristal haast net zo zou kunnen functioneren als een energetisch scalpel bij wat gelijk staat aan een energetische of etherische chirurgische ingreep. In de loop van de jaren ontwikkelde hij diverse methoden voor dichtbijzijnde en op grote afstand bevindende ingrepen, en zelf heling, gebruik makende van het Vogel-geslepen kristal. Het kristal is een kwantumconverter die in staat is energie over te zenden in een vorm die biologische processen stil kan leggen. Dit lijkt het meest op een resonantie-effect. Het menselijk lichaam is op energetisch niveau bekeken een opstelling van oscillerende punten die gelaagd zijn en een bepaalde symmetrie en structuur hebben. Deze kristallijne opbouw is aanwezig op zowel subtiel energetisch als op kwantum niveau. Ook is deze opbouw aanwezig op macro niveau. De botten, het weefsel, de cellen en de vloeistoffen in het lichaam van mens en dier hebben een zekere kristallijne opbouw. De structuur van de vloeistoffen, de cellen en het weefsel hebben de neiging om ongestructureerd of ongebundeld te raken als het mens of dier gestressed is. Het fysieke lichaam bestaat uit vloeibaar-kristal systemen in de celmembranen, in de vloeistof tussen de cellen, maar ook in grotere structuren zoals vetweefsel, spier en zenuwsystemen, lymfeklieren, bloed etcetera. Door het gebruik van een goed afgestemd kristal waar deze structuren op reageren kan de balans en de bundeling worden hersteld door het “afgeven” van de juiste informatie of benodigde energetische bouwstoffen. Om een sterk voorbeeld te laten zien van de capaciteit van deze kristallen om energie om te zetten bouwde Vogel een schakeling met als krachtbron één van z'n Vogel-geslepen kristallen. In een gesprek met Vogel vertelde hij:”Ik heb electriciteit opgewekt met het kristal...tot wel 75 Volt. Hierbij gebruikte ik een Vogel-geslepen kristal. Het is een geïnduceerd voltage...een gelijkspanning. Ik plaatste het kristal in het midden van een 6-hoekig mahonie-houten kistje. Vervolgens maakte ik een spoel van koperdraad en daarna een spoel van zilvertindraad 250 keer gewonden. Ik had ook nog een andere spoel van nikkeldraad aan de buitenkant gemaakt. Er waren een primaire en een secundaire wikkeling aanwezig die beiden op een voltmeter waren aangesloten. “Ik haalde adem en pulseerde de adem, en daar kwam het voltage uit het kristal. Met een ongeslepen kristal heb ik het ook allemaal geprobeerd, maar het werkte niet. In mijn lab heb ik de apparatuur om een groter voltage te verkrijgen, deze mogelijkheid heb ik echter niet gebruikt. Er is nog zoveel te doen, en degenen die me dit hebben zien doen raakten in de war.” Marcel vertelde ook dat hij voorgaande proef had uitgevoerd met een gloeilamp in plaats van een voltmeter, hij was in staat de lamp te laten oplichten.

5: Subtiele energieën meten[bewerken]

Aanvankelijk was het moeilijk om de energie in en om de Vogel-geslepen kristallen te meten. Het aflezen van een mili-Gauss meter liet een waarde zien van 0,07 mili-Gauss; een lading van op het eerste gezicht van geen enkele betekenis. Onverschrokken door dit, vroeg Vogel in een gebed of het op één of andere manier aan hem kon worden geopenbaard hoe te meten met dit nieuw door hem ontwikkeld instrument. 6 Weken later liet een man bij hem thuis een dergelijk instrument zien. Dit instrument was de Omega 1. Sindsdien zijn er nog 4 versies van de Omega gebouwd met als laatste versie de Omega 5, die werd gebruikt voor veel fundamenteel onderzoek in Vogels' laboratorium. De Omega 5 is een radionisch soort van instrument met capaciteiten die ver buiten de toch al indrukwekkende capaciteiten liggen van standaard wetenschappelijke apparatuur. In feite moeten de gemeten energieën nog worden erkend door de “gewone wetenschap.” Desondanks zijn de effecten vaak duidelijk zichtbaar en goed te demonstreren. Hoewel de exacte natuur van deze energieën nog onbekend zijn kunnen ze wel worden gekwantificeerd door een numerieke waarde, vastgelegd met radionische apparatuur. Een waarde simpelweg bekend als de hoeveelheid zonder éénheid. Deze waarde wordt verkregen door het te bestuderen object te plaatsen in wat wordt genoemd de getuige of monsterbron. De tweede vinger van de rechterhand wordt gebruikt om over een plat vlak op het instrument te wrijven. Dit platte vlak wordt de plakplaat genoemd. Gelijkertijd draait de linkerhand langzaam één van de aanwezige draaischijven. Net zolang tot dat er een stilstand van de wrijvende hand wordt verkregen. De stilstand is een fenomeen waarbij het voelt alsof de wrijvende vinger wordt “vastgezet” of blijft plakken op een enkele positie op de plakplaat. De stilstand wordt vertegenwoordigt door een numerieke waarde zoals getoond door de schijf die wordt rondgedraaid. Op de Omega 5 worden in totaal 9 draaischijven gebruikt die series van 3-cijfer waarden laten zien als het object wordt bestudeerd. De Omega 5 laat waarden zien voor:

1. Een signatuur van de informatieband of identiteitswaarde van het bestudeerde object.

2. De energetische velden in het object.

3. De energetische velden die het object omgeven, of er rondom heen stralen.

Vogel verwees naar deze velden als zijnde de informatieband. Hoewel de Omega 5 een subjectief soort instrument is, produceerde het wel data die kon worden gebruikt om aan te geven hoe vervolgens verder te gaan bij gebruik in een standaard wetenschappelijke meting. Soms is het zo dat informatie niet wordt gebruikt omdat men simpelweg niet weet waar te zoeken. De Omega 5 kon aanwijzingen geven zoals waar te zoeken naar informatie. De op radionische wijze verkregen data zou enkele meer fysieke of chemisch gebaseerde correlaties kunnen hebben.

6: Informatieband[bewerken]

Vogel ontdekte dat deze door de Omega 5 gemeten informatieband bestaat in en rondom alle materie. Deze band is een informatie-opslag van de gebeurtenissen die plaatsvonden bij het “tot bestaan komen” van een object, en de respons van dit object op de handelingen die ermee worden gedaan...of het nu licht, geluid, hitte of elektrische krachten betreft. De combinatie van deze krachten bouwt een serie van patronen of codes op, die het materiaal karakteriseren of identificeren. Dit gaat dan op dezelfde manier zoals we elk element in het periodieke systeem van de elementen karakteriseren door het atomair gewicht en de protonen en neutronen die zich in de atoomkern bevinden. Geen enkel atoom is statisch. Het is namelijk altijd in beweging. Deze beweging genereert een veld. De samenstelling van deze velden is de grondtoestand van de informatieband. Het verschilt van de aangeslagen toestand van een electron tot het naar beneden vallen van het electron in “grond staat.” Deze beroeringen van de elektronen vormen een energiewolk rondom de substantie. Er is een ritmische eigenschap aan dit veld. Er is een periodieke gedraging in de informatieband. Het zal uitzetten en krimpen in overeenstemming met de relatie tot planetaire invloeden. Vogel nam deze conclusie aan van occult schrijfster Alice Bailey:”We hebben gezien dat het atoom uit de scheikunde onder andere de eigenschap van intelligentie bezit; het toont ons eigenschappen van een onderscheidend verstand en ruwe selecterende capaciteiten. Dus het kleine “leven” binnenin de atomaire vorm laat psychische kwaliteiten zien. Neem nou het atoom dat gaat deelnemen aan het ontstaan van een vorm binnen het mineralenrijk; het laat niet alleen onderscheidend en selectief verstand zien, maar toont ook elasticiteit.” “Laat ons streven naar het realiseren dat er niet zoiets is als anorganische materie, maar dat elk atoom een leven is. Laten we ons realiseren dat alle vormen levende vormen zijn, en dat elke vorm een voertuig van expressie is voor een inwonende entiteit.” Sir Jagadish Chandra Bose ontdekte dat metalen moeheid laten zien op dezelfde manier als spieren dat doen. Net zoals spieren herstellen na een periode van rust, zo gaat het ook bij metalen. Bose was in staat om deze vermoeidheid aan te tonen in metalen die langdurige stimulatie ondergingen. Vervolgens onderwierp hij de metalen aan een stimulerend bewerkingsmiddel (een oplossing van natriumcarbonaat) wat een toename van activiteit in het metaal teweeg bracht. Vervolgens vond hij uit dat een geringe dosis gif de respons van het metaal deed toenemen en een grote dosis de mate van respons deed verdwijnen. Dit zijn reacties die gelijkend zijn aan reacties waargenomen in organische of levende systemen. Wat is de verbinding in deze? Vogels' twistappel was dat er communicatie is door de informatieband. Zolang er integriteit in het systeem is, houden de objecten zichzelf bijeen en men kan de getalswaarde verkrijgen van de informatieband die de velden loslaat binnen de ruimte van de geometrie van het object. Als we een substantie indrukken zal dat een bepaalde impact hebben. Drukken we bijvoorbeeld op een munt, dan zullen alle andere munten van hetzelfde metaal dezelfde impact ondervinden. Men ontdekte dat als we 2 muntjes namen en 1 daarvan aan een beproeving onderwierpen, er in de Omega 5 hetzelfde gebeurde met het andere muntje. Een munt werd meegenomen naar een andere kamer in het laboratorium en bekrast. De munt in de meetruimte van de Omega 5 liet een dramatische respons zien op het moment van het bekrassen van het andere muntje. Dit is gelijk aan hetgeen dat is gedemonstreerd met planten en cellen zoals al eerder is gedaan door Marcel Vogel, Cleve Backster en anderen. Anorganische systemen lijken een zelfde respons te geven als organische systemen. De informatieband is een energetische communicatieband tussen alle substanties, tussen alle leven. De vaststelling van de definitie van leven is ook heden ten dage nog steeds een punt van discussie.

7: Wateronderzoek[bewerken]

Water is één van de primaire stoffen van waaruit het leven zich heeft ontwikkeld. Het is tevens de basis van vele chemische samenstellingen die er op aarde zijn. Van metingen gedaan met de Omega 5 hebben we meetresultaten verkregen van water in de pure 454-staat. Het gebruikte water was 3-maal gedestilleerd. De waarde 454 staat voor de signatuur oftewel de fundamentele numerieke identiteit van de informatieband van het water zelf. Het water kan worden “besmet” met verontreinigingen zoals: zout, chloor, giftige vibraties etcetera. Dat is dan te zien als een verlaging in het getal van de energieband. Purificeren van het water door middel van destillatie of filteren zal het water terugbrengen naar de originele waarde van 454. Daarbij moet worden vermeld dat het getal van de radionische meting aan het Vogel-geslepen kristal ook 454 is. Wat aangeeft dat er een overeenkomst is tussen deze kristallen en water. Deze overeenkomst of resonantie is niet aangetroffen bij ongefacetteerd kwarts. Bij het bestuderen van wijnen is het opmerkelijk dat wanneer de informatieband werd gemeten en er een specifiek veld werd toegepast op de wijn, er een opmerkelijke verandering optrad in het rijpingsproces. Het veld werd opgewekt door de wijn rondom een Vogel-geslepen kristal te laten stromen. Het kristal was ingeprogrammeerd met dat specifieke veld. Dit is de overdracht van informatie op de wijn in een kwantum vorm, een vorm die de rijping van de wijn brengt. Het toegepaste veld op de wijn was, de intentie van liefde.

8: Water, wijn en magnetische velden[bewerken]

Eén van de primaire onderzoeksgebieden van het psychic Research Laboratory was de relatie tussen water en kwartskristallen. Er werd ontdekt dat door water rondom een Vogel-geslepen en opgeladen kristal te laten stromen er vele veranderingen plaatsvinden in het water. Deze veranderingen worden aangeduidt als structurering. Zoals we weten bestaat water uit 1 zuurstofatoom en 2 waterstofatomen die bij elkaar worden gehouden in een covalente binding. Dit is een èchte natuurkundige kracht (veel lijkend op zwaartekracht), die deze atomen bij elkaar houdt. Gestructureerd water kan worden gezien als water met een grotere graad van verbinding tussen elkaar aangrenzende watermoleculen, groter dan bij ongestructureerd water. Gestructureerd water vormt dan ook een kristal-achtige structuur. Die kristal-achtige structuur bestaat uit verlengde kettingen van moleculen. Deze kunnen dan weer worden onderscheiden van de omgeven watermoleculen door eigenschappen die gelijk zijn aan de eigenschappen zoals die worden aangetroffen in vloeibare kristallen. Het betreft dan eigenschappen zoals toegenomen dubbele breking van het licht, en een verlaagd vriespunt. Een microstaat is de angulaire geometrische uitlijning die watermoleculen hebben wanneer ze zich in gestructureerde staat bevinden. Kwartskristal laat een microstaat zien maar geen mesofase (=staat tussen vast en vloeistof), het is meer een permanent vaste staat. Wanneer de verschillende hoeken van het kwartsmolecuul worden onderzocht dan is er een mogelijke basis gevonden voor z'n resonantie met het watermolecuul. Het fundamentele geometrische patroon van kwarts en water is de tetraëder. Samengebonden watermoleculen vormen tetraëders in gekantelde of gerimpelde ringen. Deze kanteling of kreuking vindt plaats door de binding onder een hoek die bestaat tussen elke 3 watermoleculen. Deze hoek is 109,5º. Een normaal vlak hexagonaal heeft hoeken van 120º. Watermoleculen met kleinere hoeken die worden gevormd tot een hexagonaal moeten wel een oneven structuur hebben die niet uit een plat vlak bestaat, maar uit een 3-dimensionaal object. Deze oneven structuur wordt gevormd door wat wordt genoemd de buighoek of kantelhoek. De hoek kan tussen de 20º en 60º zijn, maar 26º is het meest algemeen. Dit is waar de intermoleculaire binding het sterkst is, en het vindt plaats op de helft van de hoek van de tussenroostervlakafstanden van kwarts. De 2e meest algemene buighoek voor water is 54º wat behoorlijk dichtbij de hoek van de tussenroostervlakafstanden van kwarts ligt. De hoek van de tussenroostervlakafstanden van een kristal is gerelateerd aan de basishoek. De basishoek is de helft in getalswaarde van de tophoek van het kristal. De hoek van de tussenroostervlakafstanden van kwarts is 90º minus de basishoek die 38º is. Daaruit volgt dat de hoek van de tussenroostervlakafstanden 52º is. Dit is ook ongeveer de tophoek van de piramide van Cheops in Egypte (bij deze piramide is de tophoek overigens precies 51°51'51) . De intermoleculaire bindingshoek van het watermolecuul is 104,5º. Dit is de hoek die aanwezig is tussen de waterstofatomen van elk watermolecuul. Het is nagenoeg het dubbele van de hoek van de tussenroostervlakafstanden van kwarts. Het is mogelijk dat er een uitwisselbare harmonie is tussen water en kwarts door de overeenkomsten van deze hoeken. Dit zou het toestaan een resonantie-overdracht van energieën te bewerkstelligen die in het kristal zijn ingevoerd. Bedoeld voor een significante groep van watermoleculen in een willekeurig monster. De structuur van kwarts kan zichzelf repliceren in water door deze resonantie-overdracht gebaseerd op structuur. De geometrische structuur produceert frequentiepatronen, harmonischen die op water kunnen worden overgedragen. Zéér kleine hoeveelheden energie zijn benodigd voor deze overdracht. De eigenschap van resonantiesystemen is dusdanig dat een minimale hoeveelheid ingevoerde energie een maximale hoeveelheid uitgevoerde energie kan geven. Resonantie-overdracht vindt plaats omdat de energiegolfvormen die uit een vibrerende substantie komen nagenoeg identieke golfvormen hebben. De fase overeenkomsten van een resonantiesysteem kan worden gedefinieerd in termen van de angulaire scheiding die aanwezig is tussen aangrenzende moleculen; de 6 moleculen die een hexagonale ring vormen. Wanneer ze in resonantie zijn zullen ze hun energie uitzenden op een golf die een specifieke frequentie heeft. Het eerste molecuul zal met z'n vibratie het tweede molecuul beïnvloeden, het derde molecuul het vierde enzovoort. De tijdsintervallen tussen achtereenvolgende uitzendingen zullen resulteren in een fasevertraging die kan worden uitgedrukt in een fasehoek. Opéénvolgende golven komend van een oscillerend systeem hebben opéénvolgende fasehoeken die gelijk zijn aan de hoekdeling die aanwezig is tussen de moleculen van het systeem. De fasehoek binnen de vibrerende ring van watermoleculen is 60º (360º/6). Als er 7 moleculen in de ring aanwezig zouden zijn dan zou de fasehoek 360º/7 ≈ 51,43º zijn. Dit is in principe de fasehoek van kwarts. Het grootste deel van de interne hoeken van water en kwarts zijn echter fracties of veelvouden van de fasehoeken. Het is de tussenroostervlakkenresonantie tussen de kwartsmicrostaat en de lyotropische tussenfase (lyotroop = er treedt vloeibaar kristallijn gedrag op afhankelijk van de hoeveelheid oplosmiddel waarin het mesogene molecuul is opgelost. Mesogenen zijn moleculen die aanleiding geven tot vloeibaar kristallijn gedrag) die de bepalende factor is bij de formatie van de lyotropische mesofase in water. Het is de reden dat water kan worden gestructureerd door het rond een Vogel-geslepen kristal te laten draaien. Er zijn geen grote hoeveelheden energie nodig om dit te bewerkstelligen. Als voorbeeld van een resonantie-overdracht kan men zich een serie dominostenen voorstellen die door het hele land zijn geplaatst van Maastricht tot Groningen. Elke opeenvolgende dominosteen zal dan een beetje groter en zwaarder zijn dan z'n voorganger. Tegen de tijd dat we Groningen hebben bereikt zal de laatste dominosteen net zo groot zijn als de martinitoren. Door de eerste dominosteen een lichte duw te geven -lichter dan het gewicht van een 5 eurocent munt- elke dominosteen zal dan omvallen net zolang totdat de laatste is omgevallen. Door een heel klein beetje energie toe te voegen aan het systeem is het resultaat dat er genoeg energie zal worden geproduceerd zodat de laatste grote dominosteen ook zal omvallen. De structurering van water rondom een Vogel-geslepen kristal is afhankelijk van het programma dat in het kristal is ingegeven. Het is het programma dat de abrupte verandering in de staat van het water brengt. Een fundamenteel programma dat dramatische veranderingen kan aanbrengen in water is het programma van onvoorwaardelijke liefde. Bij het structureren van water en wijn is het de vraag of er een veld was gecreëerd in de omgeven ruimte toen water rondom het kristal werd “gesponnen.” Een GE magnetometer werd verbonden aan de binnenkant van de structureringskamer en een serie van aflezingen werden genoteerd toen het water rondom het opgeladen kristal stroomde. Binnenin de kamer was er ook een roestvaststalen spoel aanwezig. Het buisvormige lichaam van de spoel mat ¾ inch in diameter en bestond uit 7 rechterhand windingen (rechtsom gewonden). De diameter van de spoel mat ongeveer 6 inch. Het geprogrammeerde Vogel-geslepen kristal werd geplaatst met de vurende punt naar beneden gericht in een speciaal ontworpen houder, zodat het goed op z'n plaats zat binnenin de spoel. De kamer of behuizing voor de spoel en kristal was gemaakt van pijnbomenhout en afgewerkt met schellak. De magnetometer was gemonteerd aan de zijkant van de kamer met de voeler/sensor in de ruimte tussen het kristal en de spoel. De temperatuur werd op 21,1 ºC gehouden; de kamer was hermetisch afgesloten. Elke keer werd er 1000 cc (1 liter) water gebruikt. Na elke passage van het water rond het kristal werd er een monster van 50 cc genomen om te analyseren met de Omega 5. Een 50 cc monster werd genomen voor de pH-meting en om de geleiding te meten. Ook werd er een monster genomen ten behoeve van infrarood en ultraviolet spectrofotometrie. De resultaten van deze experimenten lieten zien dat:

1. Water stromend door een spoelvormige buis genereert een zwak maar meetbaar veld.

2. Kristallen of kwarts kan met gedachten worden geladen om de velden die worden gegenereerd door rondom stromend water fijn af te stellen.

3. Een kritische lading is vereist voor informatie-overdracht, dat wil zeggen 1 tot 4 stromingen rondom het kristal.

4. Het aantal rond-stromingen kan worden gewijzigd door het programmeren van het kristal.

5. Meer dan 1 operator van de proef is mogelijk.

6. De programma-overdracht is een resonantie-overdracht zonder verliezen van het programma nadat er honderden experimenten zijn gedaan met dit systeem.

7. Water wordt tot een permanente magneet gemaakt. Dit veld blijft constant nadat het water stopt met draaien. Het veld kan worden weggehaald door de toepassing van een bulk-demagnetisator.

De basis-veranderingen in het water die werden genoteerd nadat het water rondom een behoorlijk geladen Vogel-geslepen kristal was gegaan waren de volgende:

1. Afgenomen oppervlaktespanning.

2. Het verschijnen van 2 nieuwe banden van licht in het infrarood en ultraviolet spectrum, wat een indicatie is van uitgerekte moleculaire bindingen van het water. Dit is een indicatie van meer energie en nieuwe informatie in het water.

3. De geleiding van het water neemt toe.

4. De pH-waarde van het water kan wel 3 punten in zuurheid worden gewijzigd.

5. Het vriespunt van water kan wel tot -30 ºC dalen.

6. Een significant aantal moleculen zal worden uitgelijnd in micro-clusters of moleculaire kettingen, systematische en herhalende patronen. Het water is een vloeibaar kristalsysteem geworden, wat capabel is om informatie op te slaan.

Volgens Vogell:”Deze structurering is getoetst met een UV-spectro-fotometer waarmee men een toename in UV-absorbtie kan vinden als gevolg van een toename in binding van het water veroorzaakt door de vorming van 'waterkettingen.' Het magnetische moment van dit gestructureerde water is toegenomen met 0,07 Gauss, en er is ook een toename in de pH-waarde en een toename in de diëlectrische geleiding. Koken van het water na structurering laat geen verandering zien in het UV-spectrum, dus hieruit kan men concluderen dat er een permanente chemische verandering heeft plaatsgevonden. Wanneer een druppel van dit gestructureerde silica-water is opgedroogd op een preparaatglaasje en deze opgedroogde druppel wordt vergeleken met een opgedroogde druppel niet-gestructureerd silica-water dan laat de fotomicrografische afbeelding zien dat er in de opgedroogde druppel gestructureerd water naaldachtige silicakristallen worden gevormd, terwijl er in het ongestructureerde opgedroogde water een amorfe massa van silicagel te zien is. Dit laat zien dat het proces van waterstructureren een ordenend effect heeft op opgeloste stoffen in een oplossing.” Het kristal in dit geval was geprogrammeerd met de intentie van onvoorwaardelijke liefde. Het water zou kunnen worden geprogrammeerd met specifieke informatie afhankelijk van de aard van de geprogrammeerde informatie in het kristal. Als bijvoorbeeld het kristal was geprogrammeerd met een tranquilizer, het water zal deze karakteristieke vibratie aannemen. Drinken van dit water zal slaap of een diepe rust geven. Praktische toepassingen van dit proces omvatten landbouw, de conservering van voedsel maar ook als potentieel gebruiksmiddel voor genezing. De energetische patronen van een bemestingsmiddel kan worden opgeslagen in een kristal, en dan worden overgedragen op water. Het water is dan bruikbaar voor irrigatie van gewassen en planten. We hebben uitgevonden dat experimenten op kleine schaal met behandelde en onbehandelde planten lieten zien dat de behandelde planten beduidend meer groei lieten zien. Hoewel in de meeste gevallen het uitgevonden was dat het water een zwak magnetisch veld voortbracht er in één geval een afwijkend effect werd waargenomen. Normaliter werden de effecten zoals hierboven beschreven bereikt door circulerend water door een Pyrex glazen buis gewonden in 7 met de klok meedraaiende windingen rondom een Vogel-geslepen kristal. Door de positie van het kristal om te keren, en wel zodanig dat de vurende punt opwaarts werd gericht er een energie werd losgelaten die Vogel optilde van de vloer en hem tegen de muur smeet. Hij stond ongeveer een kleine meter van het apparaat toen dit gebeurde. Hierna waren zijn ogen branderig alsof ze waren blootgesteld aan intense straling. Water is nog een “onbekende” door zijn gelijkenis met kristal! We moeten/hebben nog veel te ontdekken van de kracht van deze ruim voorhanden zijnde vloeistof. Wanneer water rondom een opgeladen kristal wordt gecirculeerd en “gesponnen”, een enorme lading kan hieruit worden losgelaten. Verder onderzoek is nodig om de aard van deze energie vast te leggen. Het is behoorlijk aannemelijk dat hoewel er een meetbaar magnetisch veld aanwezig is, dit in werkelijkheid alleen het effect is van een iets meer fundamenteler in aard zijnd fenomeen. Het moet worden opgemerkt...hoewel de velden aanwezig zijn in zowel het kristal als de vloeistof als deze zijn opgeladen, en wat de aard van dat veld dan ook mag zijn het kan worden opgeheven met een bulk-demagnetisator. Dr. Glen Rein heeft deze energieën een kwantumveld of niet-Hertziaanse energie genoemd. Dr. Rein heeft gesteld dat kwantumvelden onafhankelijk zijn van tijd en afstand. Dit houdt verband met de observaties gedaan door Vogel, niet alleen in zijn werk met water, maar in zijn vroegere werk met planten. Zijn bevinding is, dat de gedachte de omgekeerde kwadratenwet “omzeilt.” De term “informatie-overdracht” wordt gebruikt om te refereren aan een energetisch fenomeen dat aanwezig is in het traditioneel geaccepteerde electromagnetische spectrum. Hoewel de term “informatie-overdracht” vaag overkomt is het wel een indicatie dat er een soort van discrete codering aanwezig is en niet zomaar wat ongekwalificeerde energie. Wanneer informatie-overdracht plaatsvind van een Vogel-geslepen kristal naar water, wijn, sap of zelfs melk, dan is er een abrupte onmiddellijke verandering in de fysische eigenschappen van de vloeistof. Bijvoorbeeld in 1986 waren er 2 flessen wijn. Eén ervan was een prijswinnende 1983 Chardonnay van het huis Sycamore Creek Vineyards. De andere fles was een 1986 Chardonnay van hetzelfde huis, vers gebotteld. Er was een opmerkelijk verschil tussen de twee wat betreft body, bouquet, smaak en zelfs kleur. “Ik nam een monster van de wijn uit 1986 en verkreeg metingen van de Omega 5 wat betreft alle 3 parameters: signatuur, waarde, intern en extern veld. Vervolgens gebruikte ik de Omega 5 om een Vogel-geslepen kristal te programmeren met deze informatie. Nadat ik dit gedaan had plaatste ik het kristal binnenin de spoel gemaakt van Pyrex glas buis. De spoel zat in een houten behuizing. Ik schonk de wijn uit 1986 door de spoelvormige buis, zodat de wijn rond het kristal circuleerde. Ik deed dit 7 keer. Op een manier zodat monster 1 één keer rondom het kristal ging, monster 2 twee keer rondom het kristal enzovoort. Tevens hield ik een wijnmonster achter als controle monster. De uitkomst was dat wijnmonster 4 perfect overeen kwam qua body, bouquet en smaak met de Chardonnay uit 1983. De overige 6 wijnmonsters kwamen niet overeen met de wijn uit 1983 op wat voor manier dan ook. Sterker nog, de monsters 5 tot en met 7 waren bitter en haast ondrinkbaar. Het vierde wijnmonster werd beproefd met de Omega 5. De waarde die tijdens de beproeving met de Omega 5 werd verkregen werd vervolgens overgedragen in het Vogel-geslepen kristal. Het kristal werd teruggeplaatst in de glazen spoelvormige buis en de rest van de wijn uit 1986 werd door de buis geschonken. Tijdens subjectieve tests door ons allen in het laboratorium (inclusief wijnkenners) vonden we dat de overige wijn uit 1986 nagenoeg een kopie was van de wijn uit 1983. Volgens Vogel:

1. Een Vogel-geslepen kristal afgestemd op water (454) wordt geprogrammeerd met informatie, en wel dusdanig dat de wijn wordt gecompleteerd met alle reacties die volgens de scheikunde potentieel kunnen optreden in de wijn.

2. De wijn gaat 1 tot en met 5 keer rond het kristal.

3. De wijn wordt na elke rondgang om het kristal gemeten met de Omega 5.

4. Dan wordt er beslist na hoeveel windingen de wijn het best is geworden.

5. De informatie van de best bevonden wijn werd overgedragen in het Vogel-geslepen kristal (een master kristal) en nu gaat de wijn in productie met behulp van het master kristal. Wanneer de informatie een kritisch punt bereikt (bij 4 keer in dit geval), een abrupte verandering van de staat waarin de wijn verkeert vindt dan plaats, op dezelfde manier zoals we hebben gezien bij vloeibare kristallen.

“Ik geloof dat we in de wijn een kritische overdracht van informatie zien die abrupte veranderingen in de scheikundige samenstelling van het systeem teweeg kan brengen.” “We hebben uitgevonden dat we een wijnprogramma voor een laboratorium kunnen overdragen naar een grootschalige industriële productie-eenheid en de wijn aan de lopende band kunnen behandelen zonder tijdsverlies in het bottelproces. De structurering die we hebben verkregen in de wijnen ging niet verloren door filtering of het bottelen. We hebben ook uitgevonden dat de gestructureerde wijn beter bestand is tegen snelle scheikundige afbraak van de kwaliteit en samenstelling als deze wordt blootgesteld aan de atmosfeer. Tevens behoud de wijn zijn smaak voor een langere tijd dan de ongestructureerde wijn.” De procedure van het circuleren van een vloeistof rondom een geprogrammeerd Vogel-geslepen kristal is alleen uitgevoerd met water en wijn, maar andere vloeistoffen zoals bijvoorbeeld melk is het ook mogelijk. In het geval van sappen werd het volgende experiment gedaan door Vogel en Brian O'Leary. 7 Glazen sinaasappelsap werden gebruikt in dit experiment. Eén glas werd aangewezen als het controle glas. Glas 1 bevatte sap dat 1 keer rondom het kristal werd geleid. Glas 2 werd 2 keer rondom het kristal geleid, enzovoort tot en met het 6e glas. Elk glas werd geïnjecteerd met schimmel. Het kristal was geprogrammeerd met de intentie van onvoorwaardelijke liefde. De volgende resultaten werden waargenomen na 1 maand:

1. Contrôle glas geheel beschimmeld en slijmerig.

2. Glas 1 haast gelijk aan het controle glas.

3. Glas 2 iets minder beschimmeld dan glas 1.

4. Glas 3 weer iets minder beschimmeld dan glas 2.

5. Glas 4 een beetje donker, maar geen schimmelgroei.

6. Glas 5 een beetje donker en veel schimmelgroei.

7. Glas 6 veel schimmelgroei.

De waargenomen resultaten komen erg overeen met de behaalde resultaten bij de water en wijn-experimenten. De vierde gang rondom het kristal schijnt het meest effectief te zijn wat betreft de optimale informatie-overdracht. Nadat het optimale niveau van informatie-overdracht was verkregen vond er een snelle scheikundige afbraak en degeneratie plaats in het beproefde medium, deze waren zelfs nog groter dan in het controlemedium. Er wordt gespeculeerd dat er een zekere leercurve betrokken is bij deze informatie-overdrachten. Net zoals een leerling een verzadigingspunt bereikt bij het opnemen van nieuwe informatie, zo hebben vloeistoffen ook hun verzadigingspunt. Voorbij dit verzadigingspunt begint de chemische samenstelling van de vloeistof met grote snelheid uiteen te vallen. Als er meer informatie wordt toegevoegd wordt de afbraak groter en groter. Wijnen die met dit proces zijn behandeld kunnen weken geopend blijven staan zonder achteruitgang van de kwaliteit. Dit geldt ook voor melk; de chemische afbraak blijkt minimaal te zijn.

9: Verdere ontwikkelingen[bewerken]

De ontwikkelingen rond het Vogel-geslepen kristal hebben natuurlijk niet stil gestaan. Er zijn met verschillende versies van het kristal diverse goede resultaten bereikt. Met name op het gebied van het beïnvloeden van de hersengolfactiviteit. We onderscheiden namelijk 5 typen hersengolven te weten, alpha, bèta, gamma, delta en thetagolven.

1. Alpha hersengolven, deze hebben een frequentie van 7 tot 14 Hertz. Ze staan voor ontspanning en helderheid. Wanneer het brein alpha hersengolven produceert voelt men zich zeer plezierig en ontspannen maar tegelijkertijd ook alert. Men is dus niet gehaast en gestrest maar juist kalm en men kan makkelijk de creatieve kanten bereiken terwijl men zich uitgerust en helder voelt. In deze alpha staat is men goed in staat te leren en informatie in ons op te nemen. Men kan zich goed focussen en informatie wordt gemakkelijk door het brein verwerkt. Ook houdt men makkelijk herinneringen vast. EEG apparatuur toont aan dat wanneer men zijn ogen sluit de alpha golven in het brein direct toenemen.

2. Bèta hersengolven, deze hebben een frequentie van 14 tot 40 Hertz. Ze staan voor alert en waakzaam. Binnen het frequetiebereik van de bèta hersengolven zijn nog lage, middel en hoge bèta hersengolven onderscheiden. Over het algemeen produceert men bètagolven wanneer men zijn aandacht extern gericht heeft. Men is op dat moment dus totaal niet met zichzelf bezig maar met de buitenwereld. Men is bijvoorbeeld aan het werk, rijdt auto, praat, redeneert, presenteert en maakt beslissingen. Wanneer men stress en spanningen ervaart is er een grote mate van hoge (snelle) bèta-activiteit aanwezig terwijl er weinig andere hersengolven zijn. Bij een goede verhouding van bètagolven met andere hersengolven kan men enorm succesvol zijn. Men kan dan een taak helder en gefocust uitvoeren zonder snel fouten te maken omdat men de aandacht verliest. Men kan dan ook goed logisch nadenken. Bij een slechte bètaverhouding is het brein in een chaos van gedachten die niet stoppen is. Focussen op 1 ding zit er dan ook niet in. Bij mensen met ADD en ADHD wordt dan ook vaak afwijkende bèta-activiteit gemeten. Dit zorgt voor problemen met de verwerking van informatie en het volhouden van de aandacht. Als men 's avonds slecht kan inslapen komt dit omdat er nog veel bèta-activiteit in het brein aanwezig is. Het is daarom ook goed dat men al wat eerder rust neemt om het brein te kalmeren en zo de bèta-activiteit te laten afnemen.

3. Gamma hersengolven, deze hebben een frequentie van 40 tot 42 Hertz. Ze staan voor zeer waakzaam en gefocust. De hersengolven met een frequentie vanaf 40 Hertz produceert het brein wanneer men in een hoge staat van bewustzijn verkeert of zeer alert is. Dit gebeurd wanneer men een topprestatie neer moeten zetten. Men kan op dat moment gemakkelijk al de informatie uit de omgeving opnemen en verwerken om snel beslissingen te nemen.

4. Delta hersengolven, deze hebben een frequentie van 0,5 tot 4 Hertz. Ze staan voor diepe slaap. Dit zijn de meest trage hersengolven die ons brein kan maken en worden geproduceerd wanneer men in diepe slaap is. De hersengolven zorgen ervoor dat ons lichaam in optimale staat is om te helen. Sommige mensen die in een vergevorderd stadium zijn van mediteren kunnen deze staat ook bereiken. Denk maar aan de monniken uit het oosten van de wereld.

5. Theta hersengolven, deze hebben een frequentie van 4 tot 7 Hertz. Deze hersengolven worden geproduceerd vlak voordat men in slaap valt en tijdens het (dag)dromen. Men is volledig ontspannen en staan open voor alle creatieve ideeën en verre herinneringen. Ook is ons intuïtieve vermogen op dit moment zeer sterk. Wanneer men mediteert en in de theta staat komt zal men ervaren over een enorme dosis creativiteit te beschikken waar de geest toe in staat is. Het voelt alsof de creativiteit zich plots ontpopt, en dat de creativiteit zich als het ware ontwaakt. Tegenwoordig is bekend dat theta hersengolven een grote rol spelen bij ADD en ADHD. Hierbij is bekend dat er voornamelijk in de frontale cortex (voorste deel) van de hersenen overdag een meer dan gemiddelde theta activiteit aanwezig is. Bij personen zonder ADD/ADHD is overdag vrijwel geen theta activiteit meetbaar in de frontale cortex. Deze theta activiteit is niet gunstig wanneer er een alerte toestand van iemand wordt verwacht waarbij deze persoon zich moet concentreren. Men zal dan ook snel afgeleid zijn en zich niet kunnen concentreren op taken. Er worden dan problemen ondervonden in de motivatie, en wegdromen zal dan makkelijk gaan. Er zijn dus proeven gedaan met verschillende kristallen om de hersenactiviteit te beïnvloeden; de resultaten waren als volgt:

1. Met een 4-zijdig kristal is een toename in theta golven waarneembaar wanneer het kristal in de hand is geplaatst. Hierbij is ook een toename in bèta waarneembaar maar tevens een afname in alpha golven.

2. Een 6-zijdig kristal liet geen verandering zien in de alpha golven, ook de theta golven bleven gelijk. Wel was er een toename in de bèta golven te zien.

3. Het 8-zijdige kristal liet gaf een uitbreiding van de theta golfpatronen, en een sterke uitbreiding van de bèta golven. Daarnaast was er een onderdrukking van de alpha golven zien.

Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden dat er behandeling van ADD/ADHD mogelijk is met het 8-zijdige kristal. Dit is dan nog maar een voorbeeld van een toekomstige toepassing van het Vogel geslepen kristal. Men zou ook kunnen denken aan de behandeling van depressies, angststoornissen, burn-out, etcetera. Het Vogel-geslepen kristal zou op die manier een prima aanvulling kunnen zijn op de bestaande behandelingen. Het gevolg zou kunnen zijn dat het totale hersenpotentieel wat nu onbenut blijft met deze behandeling kan worden “aangeboord.” Veel onderzoek zal op dit gebied nog moeten worden verricht om het volledige potentieel van deze kristallen te kunnen benutten.

10: Marcels nalatenschap[bewerken]

Het doel van dit verhaal is een goede beschrijving te geven van de mogelijkheden zoals te zien waren in Vogels leven. Zoals het zich laat aanzien zijn alle mogelijkheden van het Vogel-geslepen kristal nog lang niet ontdekt. Hopelijk zal het Vogel-geslepen kristal in de toekomst nog vele goedaardige toepassingen vinden in de handen van personen die de mensheid verder willen brengen. Hopelijk kan dit schrijven die ene kleine dominosteen zijn die iets groots in beweging gaat zetten. Het Vogel-geslepen kristal heeft de potentie om van dienst te kunnen zijn bij het oplossen van de problemen waar de mensheid zich op dit moment voor geplaatst ziet.

11: Bronvermelding[bewerken]

Het positieve add, adhd, hsp platvorm

vogelcrystals.net

[[Categorie:Marcel Vogel]] [[Categorie:Alternatieve behandeling]] [[Categorie:Alternatieve geneeskunde]] [[Categorie:Kristallografie]] [[Categorie:Phi vogel kristal]] [[Categorie:Spiritualiteit]] [[Categorie:Kristaltherapie]] [[Categorie:Kristalsysteem]]Dit artikel "De nalatenschap van Marcel Vogel" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:De nalatenschap van Marcel Vogel.