You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dualiteit (snaartheorie)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Snaartheorie is misschien wel de belangrijkste kandidaat om een kwantummechanisch consistente beschrijving van de zwaartekracht te geven. Gezien snaren, in tegenstelling tot puntdeeltjes, uitgebreide objecten zijn, hebben ze meer vrijheidsgraden en nemen ze de omringende geometrie van tijd en ruimte op andere wijze waar. Zo kunnen ze zich bv. om iets winden. Dit heeft als gevolg dat er een gans spectrum aan “dualiteiten” bestaat die snaartheorieën in ogenschijnlijk zeer verschillende regimes met elkaar relateren. Ze impliceren ook dat in snaartheorie er naast snaren andere uitgebreide fundamentele objecten bestaan,

Snaren en branen zijn verenigd in een nog niet volledig begrepen theorie: M-theorie. De studie van deze dualiteiten opent vele nieuwe mogelijkheden om M-theorie te begrijpen en geeft de belangrijke aanwijzingen om de complexe wiskundige structuur van M-theorie te vatten. In dit project zal er een veralgemeende versie van dualiteitstransformaties in M-theorie ontwikkelen. De onderliggende geometrische en algebraïsche structuur van deze dualiteiten ontrafelen en de oplossingen die deze symmetrieën in diverse dimensies realiseren classificeren en een geünificeerde beschrijving ontwikkelen voor het werkingsmechanisme van deze dualiteiten in verschillende fysische modellen.


Dit artikel "Dualiteit (snaartheorie)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Dualiteit (snaartheorie).Read or create/edit this page in another language[bewerken]