Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Economisch navigeren

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Economisch navigeren is de kunst als maritiem officier om het schip zo effectief mogelijk van haven A naar haven B te verplaatsen. Onder effectief dient men te verstaan ' zo snel mogelijk ', want in de globale economie is snelheid vandaag een absolute must. Echter, snelheid mag niet het eerste doel zijn, maar in alles wat een maritiem officier uitvoert moet veiligheid van bemanning, schip en lading voorop staan. Pas nadien mogen andere doelen worden verwezenlijkt.

Principe van economische navigatie[bewerken]

Bedrevenheid en ervaring in verschillende maritieme takken om zijn taak in het groter logistiek geheel zo effectief mogelijk uit te voeren. Het grote verschil met gewone navigatie is dat de beroepsofficier gebonden is aan strakke schema's opgelegd door reders, klanten en leveranciers en niet vrij is om de route naar keuze te selecteren.

Noodzakelijke middelen[bewerken]

Veiligheid[bewerken]

Veiligheid bestaat erin om risico's in te schatten a.d.h.v. verschillende modellen om zo tot een veilige werkomgeving te komen; veilig voor mens, milieu en materiaal. Verder bestaat dit er ook in als officier om de internationale aanvaringsreglementen te beheersen om aanvaringen op zee te vermijden. De bundeling van veiligheids-en beveiligingsinformatie voor de officier is de SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), de heilige bijbel voor elke zeeman op zee.

Navigatie[bewerken]

De officier wordt op het eind van zijn opleiding een volwaardig navigator die overweg kan met kustnavigatie , astronavigatie en electronische navigatie. Al deze technieken stellen de officier in staat om zijn positie, snelheid, koers, afgelegde afstand, E.T.A., ... te bepalen.

Meteorologie[bewerken]

Door kennis te hebben van meteorologie kan de navigator inschatten of de route die nodig is om de bestemming te bereiken al dan niet moet worden aangepast om eventueel ijsbergen, orkanen of andere hindernissen te ontwijken.

Stroom en getijden[bewerken]

Hier maakt de officier gebruik van zijn kennis op vlak van de horizontale en vertikale beweging van de watermassa die zo zijn positie, snelheid en diepgang zal beïnvloeden. De dagelijkse getijden wereldwijd zijn te voorspellen, ook al is het geen exacte wetenschap. De United Kingdom Hydrographical Office houdt zich hier al jaar en dag mee bezig en is de dagelijkse steun voor zeelui wereldwijd bij het bevaren van rivieren, kanalen en grote conjuncties van belangerijke waterwegen.

Communicatie[bewerken]

Alle middelen die er vandaag bestaan om effectief te communiceren en duidelijk te maken aan de ontvanger om zijn bestemming te bereiken. Hiervoor kan hij beroep doen op de '6W-methode'. ( Wie, waar, wanneer, waarom, waarmee, wat ). Hiermee kan hij beknopt alles meegeven aan zijn bestemmeling en zijn andere partijen op de hoogte houden van het schip, zijn lading, bemanning en bestemming. Bijvoorbeeld: als het schip in nood zou zijn dan zal de officier een distress boodschap uitsturen om anderen te verwittigen dat zijn bemanning, schip, lading of het milieu in gevaar komt.De verzamelde informatie omtrent dit deeldomein vindt men terug in de A.L.R.S. ( Admiralty List of Radio Signals).

Wiskunde[bewerken]

Hier onderscheid een beroepsofficier zich van andere navigatoren. De positie van een schip op zee wordt dezer dagen a.h.v. GPS bepaald, maar de onderliggende wiskunde die dit allemaal haarfijn beschrijft is bij weinig zeelui bekend. De officier dient hier kennis van te hebben om zo een beter inzicht te krijgen in de verplaatsing van zijn schip over de Aarde. Het is tevens de manier waarop de oude zeelui vroeger a.d.h.v. manuele berekeningen hun koers en tussenposities bepaalden. Het meest gebruikte principe om grote afstanden af te leggen is grootcirkelzeilen. Hier wordt gebruik gemaakt van boldriehoekswiskunde om de snelste route te bepalen tussen twee punten op de Aarde.

Economie[bewerken]

Van verder cruciaal belang is een goed inzicht in de economie. Maritiem officieren zijn niet enkel navigatoren, ze zijn tevens koopvaardijofficieren. Dit houdt in dat ze tevens kennis van economische begrippen moeten beheersen. Bijvoorbeeld: supply chain management. Verder dient de officier ook alles te weten over de administratie die dergelijk economisch transport met zich meebrengt. Van het eerste contact tussen verkoper en koper, tot het aftekenen van de ontvangen goederen door de officieren zelf.

Bronnen[bewerken]


Dit artikel "Economisch navigeren" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische .