You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Eelderbaan Vinkhuizen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Eelderbaan
Natuurgebied
Situering
Land Vlag van Nederland Nederland
Locatie Groningen
Informatie
Oppervlakte 0,24 km²

In 1977 zou aan de westkant van de wijk Vinkhuizen een groot bos aangelegd worden in de polder "De Oude Held" voor de bewoners van Vinkhuizen als compensatie vor de stankoverlast. Uiteindelijk kwam in de jaren 80 wel het Westpark, de Eelderbaan en het Roege Bos tot stand, aangelegd op het voormalige suikerbieten tarra depot. De in de jaren negentig aangelegde Vinexlocatie "De Held" ligt echter dichterbij en is dus gunstiger voor een bezoek aan deze gebieden. De Eelderbaan vormt samen met Westpark en het Roege Bos een ecologisch kerngebied groen binnen de Stedelijke Ecologische Structuur (SES).

Rondweg[bewerken]

Net als het Pioenpark werd door de Eelderbaan ruimte vrij gelaten voor een nieuwe weg tussen Eelde en de Friesestraatweg. Deze westelijke ringweg is later langs de Frieschestraat weg aan de oostkant van VInkhuizen gekomen. De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdiep [1][2]. [3] [4]. .

Ten westen van het in 2005 aangelegde helofytenfilter stroomt het hier getoonde "Vinkemaar" en ten oosten de "Nieuwe Vinkemaar"
Hier liep vroeger het Kliefdiep, destijds de belangrijkste watergang in polder "De Oude Held", naar het stoomgemaal "De oude Held". Het Kliefdiep is de kanalisering van het Eelderdiep. Tegenwoordig heet dit Vinkemaar. Rechts achter Roegebostocht
Zicht op het zuiden langs de "Vinkemaar"
5938 Eelderbaan De.Oude.Held Vinkhuizen.Boraxstraat.Manege
5997 Eelderbaan DeOudeHeld Brug over de wijk "Vinkemaar"
Uitzicht op het centrum van de Eelderbaan vanaf het iets hoger gelegen Roege Bos met de wijk "Vinkemaar"

De naam Eelderbaan wordt niet vaak gebruikt. Het is een 23,9 hectare groot parkgebied ten westen van Groningen tussen de wijken Vinkhuizen aan de oostkant en de vinexwijk De Held aan de westkant. Het ligt aan de benedenloop van het Peizerdiep ten oosten van Hoogkerk, dat op een zandrug van de Hunsinge, de middeleeuwse naam voor het Peizerdiep, ligt.

De Eelderbaan is gelegen in de polder De Oude Held. Deze naam en ook de noordelijker gelegen polder Jonge Held zijn afkomstig van de namen van twee molens. De molen de Jonge Held staat nog steeds aan de Friesestraatweg bij Slaperstil. Vaak treft men in de atlas de naam "Oude Held" aan op de plek waar de Eelderbaan ligt.

De Eelderbaan, in tegenstelling tot het Roege Bos, bevat geen losloopzone voor honden waardoor het gebied ecologisch waardevoller is. Ook is hier geen voedselrijke tarragrond van de Suikerunie naar toe gebracht.

Geschiedenis[bewerken]

Het park ligt in het oerstroomdal van de Drentsche Aa met een kleilaag van 3 m dik waarna 3 m diepte het pleistocene zand begint. De klei-afzettingen in dit gebied zijn afkomstig van de Drentsche Aa en het Eelderdiep. Omstreeks 1200 is de dunne veenlaag die hier bovenop lag weggespoeld. Tijdens opgravingen is een paalpunt gevonden met jaarring die aangaf dat de boom gekapt werd na het jaar 129. Deze paalpunt was onderdeel van een boerderij op de stroomdalrug van een kreek die door dit veenlandschap liep. Na de 4e eeuw werd het gebied te nat door de dalende veenbodem en de toenemende zee-invloed te nat voor bewoning enwerd daarom weer verlaten om in de Middeleeuwen weer terug te komen[5]. In de late middeleeuwen ontstond er een poldergebied dat onderdeel vormde van Lieuwerderwolde en later van het Westerstadshamrik (I). In de 17e eeuw werd er voor het eerst melding gemaakt van de boerderij Vinkhuis[6] .

De Eelderbaan was een eenzijdig stakenbos met weinig variatie totdat dit vanaf 2006 anders en diverser ingericht waarbij gazons veranderd zijn in bloemrijke grasweiden.[7] Oorspronkelijk was het een eenzijdig machinaal aangeplant gebied, maar het werd sinds de 20ste eeuw ecologisch beheerd en werd er een regenwaterpoel aangelegd. Op een van de eilanden is een oeverzwaluwwand aangelegd die niet onderhouden is. Op een plukje Daslook bij het ooievaarsnet bij de zeer oude Legeweg is de voor Groningen kenmerkende Stinzenflora compleet afwezig.

Archeologie[bewerken]

Het park ligt in het oerstroomdal van de Drentsche Aa met een kleilaag van 3 m dik waarna 3 m diepte het pleistocene zand begint. De klei-afzettingen in dit gebied zijn afkomstig van de Drentsche Aa en het Eelderdiep. Omstreeks 1200 is de dunne veenlaag die hier bovenop lag weggespoeld.

Flora en fauna[bewerken]

Het gebied bestaat uit een variatie aan bloemrijke graslanden, vijvers, (brede) sloten en poelen en rietland. Ook is een groot helyophytenfilter of zuiveringsmoeras aanwezig met rietplanten. De bacteriën rond de wortels van deze planten kunnen afgekoppeld regenwater reinigen afkomstig uit de wijk Vinkhuizen. Centraal in het gebied zijn vijvers met eilanden. Op een van deze eilanden is een slecht onderhouden oeverzwaluwwand aanwezig. In deze sloten bloeit in de nazomer Loos blaasjeskruid overvloedig terwijl de exoot Grote waternavel nog afwezig terwijl deze plant in het Leekstermeer en bij de wijk Gravenlaan veelvuldig woekert.

Centraal in het gebied zijn vijvers met eilanden. Op een van deze eilanden is een slecht onderhouden oeverzwaluwwand aanwezig. In deze sloten bloeit in de nazomer Loos blaasjeskruid overvloedig terwijl de exoot Grote waternavel nog afwezig terwijl deze plant in het Leekstermeer en bij de wijk Gravenlaan veelvuldig woekert.

Tijdens de 60ste Nationale Boomfeestdag op woensdag 22 maart 2017 werden 18 fruitbomen aan de Siersteenlaan geplant door CBS De Hoeksteen. Het thema dat jaar was "Bomen verbinden". De appelbomen betroffen Goudrenet, Elstar en ook een enkele peer of pruim.

Read or create/edit this page in another language[bewerken]