Welcome to EverybodyWiki ! Nuvola apps kgpg.png Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...

Eindtoets Basisonderwijs

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sinds 2015 zijn basisscholen verplicht bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets af te nemen. De eindtoets test de kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool. Het resultaat op de eindtoets telt als second opinion voor het schooladvies.

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

Het resultaat op de eindtoets biedt de leerling een advies voor het best passende brugklastype: het toetsadvies. Dit is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies. Het schooladvies wordt door de school voor de leerling vóór 1 maart opgesteld op basis van leerprestaties, aanleg en de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode.

Niet de Cito-toets[bewerken | brontekst bewerken]

De eindtoets is niet hetzelfde als de Cito-toets. Cito-toets is de naam voor de Eindtoets Basisonderwijs van Cito die van 1970-2014 in het basisonderwijs werd afgenomen als hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Deze toets was niet verplicht. Met de invoering van de verplichte eindtoets kwamen er nieuwe aanbieders van eindtoetsen op de markt. Dit betekende het einde van de Cito-toets zoals die tot 2015 bekend was.

Wel of niet heroverweging[bewerken | brontekst bewerken]

Scholen voor voortgezet onderwijs (vo) mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies is leidend.

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging en overlegt daarover bij voorkeur met de ouders/verzorgers.

De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar de school kan er ook voor kiezen om bij het oorspronkelijke schooladvies te blijven. Soms is het resultaat van de eindtoets juist minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Meerdere eindtoetsen[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn verschillende aanbieders van de eindtoets. De basisschool bepaalt zelf welke eindtoets door de leerlingen wordt gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad. Scholen kunnen alleen kiezen voor eindtoets die door de minister is toegelaten. Alle eindtoetsen worden kosteloos ter beschikking aan scholen gesteld. De school kiest voor één toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen.

Toetsen die de minister heeft goedgekeurd, worden voor een periode van 4 jaar toegelaten. Wel moet (een deel van) de inhoud ieder jaar anders zijn. Daarom vindt er jaarlijks een controle plaats. Zo is het ministerie er zeker van dat de inhoud van alle eindtoetsen altijd betrouwbaar is. Dat gebeurt op basis van Toetsbesluit PO[1] en de Toetswijzer eindtoets PO. Hierin staan de eisen voor de inhoud en vorm waaraan elke eindtoets moet voldoen.

In 2019 kunnen scholen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

  • De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.
  • ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets van A-VISION.
  • De IEP Eindtoets van Bureau ICE.
  • De Dia-eindtoets.
  • De AMN Eindtoets.

Aangepaste versies eindtoets[bewerken | brontekst bewerken]

Van elke eindtoets moeten er passende, aangepaste versies zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Denk bijvoorbeeld aan een versie met grote letters voor slechtziende leerlingen. Of een versie met aanpassingen voor dyslectische leerlingen. Welke aangepaste versies worden aangeboden, kan per eindtoets verschillen.

De (directeur van de) school beslist of een leerling een aangepaste versie van de eindtoets krijgt. De school moet vooraf uitzoeken wat de leerling nodig heeft aan speciale ondersteuning. Hoe de school de eindtoets precies afneemt, kan per school verschillen. Ook de vorm van de toets kan anders zijn.


Dit artikel "Eindtoets Basisonderwijs" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Eindtoets Basisonderwijs.Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !