You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Elfjulicomité Limburg

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Logo Elfjulicomité Limburg vzw

Het Elfjulicomité Limburg vzw is een pluralistisch comité van vrijwilligers uit verschillende Vlaams-culturele organisaties.

Historie[bewerken]

Begin[bewerken]

In Heusden-Zolder worden sinds 1976 elk jaar Guldensporenvieringen georganiseerd. Initiatiefnemer was de plaatselijke Davidsfondsafdeling uit het toenmalige Zolder, onder voorzitterschap van de heer Willy Janssens, die dit meteen over de fusiegrenzen met Heusden tilde vanaf 1977. De eerste viering vond plaats in het cultuurcentrum en ging dan een paar jaar naar het park aan het Domherenhuis in Zolder-Centrum, om nadien te verhuizen naar het domein Bovy in Bolderberg. Daar vonden gedurende jaren de opeenvolgende vieringen plaats. Het inrichtend comité breidde zich geleidelijk uit met Vlaamsgezinde vrijwilligers uit andere cultuurorganisaties, en de viering kreeg de naam 'Provinciale Guldensporenviering'.

Vieringen[bewerken]

Als het provinciebestuur van Limburg begin de negentiger jaren het comité suggereert naar andere gemeenten te trekken, wordt een provinciale subsidietitel in het vooruitzicht gesteld. Het voorstel van het comité om jaarlijks een provinciaal 'Gulden Spoor' toe te kennen aan een verdienstelijk Limburger, valt meteen in goede aarde. Een lijst van interessante laureaten groeit gestadig.

De vieringen kennen steeds een vast patroon. Een eucharistieviering, gevolgd door een aperitiefconcert, met de eigenlijke feestviering in de namiddag. Klassieke, traditionele en hedendaagse volksmuziek, maar ook Europese en wereldmuziek worden ten gehore gebracht. Plaatselijke koren, volksdansgroepen, vendeliers, harmonies en culturele verenigingen, verlenen hun gewaardeerde medewerking. Vooraanstaande feestredenaars tekenen een vaak eigenzinnige kijk op de politieke situatie. Hun namenlijst is er een om fier op te zijn.

In de loop der jaren speelt het comité in op ruimere aspecten van het culturele leven in onze provincie, daartoe geruggensteund door vzw Vlaanderen Feest en de beweging Vlaanderen Europa. Na het overlijden van musicus Juliaan Wilmots in 2000, die door zijn muzikaal talent en geëngageerde inzet de vieringen naar een hoger inhoudelijk niveau tilde, wordt te zijner nagedachtenis een bronzen borstbeeld aan zijn thuisstad Sint-Truiden geschonken. Het prachtige beeld is ontworpen en vervaardigd door de Hasseltse beeldhouwer Gerard Moonen. Over Wilmots laat het comité ook een mooi Huldeboek samenstellen dat bovendien zijn hele opus vervat. Deze mooie publicatie, die verscheen in 2002, tekent Juliaan Wilmots in zijn grote veelzijdigheid en artistieke kwaliteiten op zowel professioneel vlak als musicus, pedagoog, koordirigent en koorpromotor evengoed als op menselijk vlak als de musicus mens, de leermeester en zijn betekenis in en voor de Vlaamse beweging. Aan zijn woonhuis wordt in 2006 een gevelplaket aangebracht als blijvende herinnering aan een bijzonder Limburger.

Het Elfjulicomité maakt er daarom werk van om nog andere bijzondere Limburgers te eren. Zo zijn er gevelplaketten aangebracht aan het woonhuis van Vlaams dichter Marcel Beerten in Lillo, Houthalen in 2008 en in 2010 aan de voorgevel van het Sint-Hubertuscollge te Neerpelt op een grenspaal voor het grensverleggend werk van priester-leraar en gewezen directeur Frans Sunaert mede oprichter van Imago Tijl. Ook kartoenist Brasser is door een mooie uitgave bewaard voor de eeuwigheid.

In 2007 verlegt het Elfjulicomité Limburg nog maar eens de grenzen met de organisatie van Beeldig Limburg, een elfdaagse tentoonstelling van beeldhouwwerken van elf Limburgse kunstenaars in en om het kasteel en het park Meylandt te Heusden-Zolder. Bij de gelegenheid is een kunstcatalogus uitgegeven waarin een eigenzinnig portret getekend wordt van de deelnemende kunstenaars en hun werk.

In 2012 ging het Elfjulicomité Limburg zijn grootste uitdaging tot dan aan. In een uitzonderlijk kunstboek werden de Limburgse reuzen en hun kompanen van over de Maas voorgesteld in al hun grootheid. Gedurende elf dagen werd een tentoonstelling over deze buitengewone burgers van het Limburgse hinterland opgezet. Op zondag 8 juli 2012 stapten Limburgs grootste personen tijdens een reuzenstoet te midden van hun gildeleden en omringd door schuttersgilden en muziekmaatschappijen.

In 2017 werd soldaat Frans Kusters geëerd met de onthulling van een beeldengroep en trok opnieuw een reuzenstoet door de straten.

Toekomst[bewerken]

Door het wegvallen van subsidies en sponseringen en het steeds moeilijker vinden van enthousiaste vrijwilligers zijn er sinds 2018 geen Guldensporen vieringen meer georganiseerd.

Bestuur[bewerken]

De laatst[wanneer?] actieve bestuursleden zijn

 • Simonne Janssens-Vanoppen, voorzitter
 • Jaak Maris, penningmeester
 • Stefan Beerten, secretaris
 • Leo Vandeput, medewerker

Vieringen[bewerken]

2017[bewerken]

Onthulling beeldengroep Frans Kusters

Soldaat Frans Kusters, geboren te Rekem op 9 januari 1891, overleed te Hoogstade op 25 augustus 1917. Enkele dagen eerder werd hij getroffen door een mitrailleurkogel die zijn rechterschouder en ruggenmerg trof. Hij was onderweg van Kaaskerke naar Oude Bareel. Kusters was gekend als onderwijzer en brancardier. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte werd een herdenkingscomité opgericht. Er werd bij die gelegenheid een herdenkingsboek uitgegeven samengesteld uit verschillende getuigenissen. Kusters beschikte over bijzondere talenten. Hij studeerde af aan de normaalschool te Sint-Truiden met grootste onderscheiding. Bovendien behaalde hij het diploma als landmeter en bekwaamde zich tot brancardier. Als intellectueel was hij belangrijk tussen de soldaten aan het front die meestal ongeletterd waren. Zijn overlijden kwam bijzonder hard aan in zijn familie waar zijn broer Pieter eerder overleed ten gevolge ziekte terwijl Frans aan het front vertoefde. Zijn laatste woorden werden opgetekend en bewaard voor het nageslacht: “ Mijn familie, mijn God.. Ik sterf voor Vlaanderens ideaal”. Frans ligt nu begraven in een ‘ heldenhuldezerkje’ naast kameraden in de crypte van de IJzertoren. Frans Kusters is bijzonder geweest en kan als symbool staan voor de vele Limburgse jongens die aan het front sneuvelden.

Om de Limburgse gesneuvelden te gedenken voor altijd zal een bronzen beeldengroep gerealiseerd worden waarvan één herkenbaar Frans Kusters zal uitbeelden. Deze zal tijdens de guldensporenviering Limburg in 2017, honderd jaar na zijn overlijden, onthuld worden in Oud Rekem, zijn geboorteplaats. Het verhaal van de gewone soldaat zal aldus als blijvend en realistisch beeld verbonden blijven met de Limburgse grond waar Frans kusters geboren werd en naar waar zijn herinnering terugkeert voor altijd.

 • Zaterdag 8 juli om 20.00 Museumkerk Rekem, tentoonstelling en boek over Frans Kusters
 • Zondag 9 juli
  • Eucharistieviering parochiekerk Rekem
  • Reuzenoptocht
  • Onthulling beeldengroep aan het kruispunt Kanaalstraat en Kanaal
  • Barbecue in het ontmoetingscentrum

2016[bewerken]

Beeldengroep Frans Kusters
 • Zondag 10 juli om 15.00 uur Een smakelijk Guldensporenfeest! in zaal 'Ons Huis' te Heusden-Zolder.
  • De viering start om 15.00 met Het Limburgs Salonorkest dat licht klassieke muziek brengt en de Nederlandstalige liederen instrumentaal begeleidt.
  • Schrijver-dichter Boudewijn Knevels draagt voor uit eigen werk.
  • De laudatio bij de uitreiking van de Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling aan Willy Kuijpers, wordt uitgesproken door Ann de Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa, die de prijs toekent.
  • Zoals steeds wordt er afgesloten met de drie hymnen.
  • Nadien is het tijd om aan te schuiven voor het Guldensporen diner en wordt de EK finale getoond op groot scherm.

2015[bewerken]

 • Zondag 5 juli doorlopend van 12.00 tot 20.00 feest van de Vlaamse Gemeenschap met als titel 'Bourgondisch Limburg’ .
  • Met het Limburgs Salonorkest als muzikale smaakmaker, worden er fijne proeverijen geserveerd en is er tijd voor leuke tafelgesprekken.
  • Als eerste tafelgast komt Wouter Beke aan het woord om ‘Vlaanderen in de wereld’ met een eigenzinnige visie voor te stellen.
  • Ook mister Steven Vandeput komt langs.
  • In de loop van de namiddag komen nog andere verkozenen even iets vertellen dat de sfeer er goed inhoudt.
  • In de vooravond, omstreeks 17.00u, houdt de heer Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, een feesttoespraak.

2014[bewerken]

Op vrijdag 11 juli 2014, feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, organiseert het Elfjulicomité Limburg de jaarlijkse Guldensporenviering onder het thema ‘ Van wreedheid naar vrede’. Poëzie, proza en liederen brengen dit thema sterk op de voorgrond. Stefan Beerten draagt voor en het mannenkoor ‘ De Heivinken ‘ uit Genk vertolkt de liederen.

 • Vrijdag 11 juli van 12.00 tot 14.00 of van 18.00 tot 20.00 Gezellig tafelen in de Gildenzaal
 • Vrijdag 11 juli om 15.00 Limburgse Guldensporenviering
  • Met de uitreiking van de 'Gulden Spoor voor Culturele uitstraling' door mevrouw An de Moor, voorzitter van de beweging 'Vlaanderen-Europa', aan de heer Jef Gabriëls, gewezen burgemeester van de stad Genk.
  • De herdenking van de 'Groote Oorlog 1914-1918' in koorzang, door het Genker mannenkoort 'De Heivinken', poëzie en proza.

2013[bewerken]

Podium viering 2014
 • 7 juli om 11.00 uur Plechtige eucharistieviering te Sint-Vincentiuskerk, Zolder-Centrum.
  • Voorganger: E.H Olav Vandebril
  • Muzikale omlijsting: Ensemble Herman Elegast
 • 7 juli om 15.00 uur Provinciale Guldensporenviering in C.C. Muze, Dekenstraat 40, Heusden-Zolder.
  • Groet aan de aanwezigen
  • Welkomstwoord door M. Borremans, burgemeester van Heusden-Zolder
  • Limburgse koren o.l.v. Bruno Sprengers brengen populaire liederen uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika
  • Afgewisseld met korte gesprekjes over deze landen met Jos Wilmots, Ger Thonissen en Dolf Wiers
  • Afsluiting
 • 7 juli van 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 Gezellig tafelen in C.C Muze, Dekenstraat 40, Heusden-Zolder

2012[bewerken]

Bestand:3-Cover Reuzenboek.jpg
Cover Reuzenboek 'Reuzen in Limburg' - Guido Willems
 • 30 juni om 18.00: Provinciale Guldensporenviering in de stadsbibliotheek van Genk.
  • Begroeting door Stefan Beerten
  • Welkomstwoord door de heer Wim Dries, burgemeester van de gaststad Genk
  • Muzikaal intermezzo door Maarten Lingier
  • Voorstelling van het boek 'Reuzen in Limburg'
  • Muzikaal intermezzo door Maarten Lingier
  • Uitreiking van de provinciale prijs Het Gulden Spoor
  • Muzikaal intermezzo door Maarten Lingier
  • Opening van de elfdaagse tentoonstelling 'Kijk, de reus!'
  • Hymnen
  • Receptie aangeboden door de stad Genk
 • 1 t/m 11 juli 2012: Tentoonstelling reuzen in Limburg Kijk, daar is de reus! Vertrek op ontdekkingstocht door de boeiende wereld van de reus vanaf zijn geboorte aan de hand van documenten, foto's en filmpjes. Deze tentoonstelling loopt van 1 tot en met 11 juli en is toegankelijk van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • 8 juli 2012: Reuzenstoet. Op zondag 8 juli vanaf 14.30 uur komen voor het eerst de nog actieve Limburgse Reuzen samen in een nooit eerder geziene Reuzenstoet. Samen met de flankerende muziekgroepen, gilden, vendeliers en schutterijen wordt dit een feestelijk gebeuren en een 'reuzeleuke' belevenis voor jong en oud!

2011[bewerken]

Een van de kunstenaars beeldententoonstelling 2011
 • 1 t/m 11 juli 2011: Beeldententoonstelling Beeldig Limburg. Deze tentoonstelling loopt van 1 t/m 11 juli en is toegankelijk van 10.00 tot 18.00.
 • Kunstenaars:
  • Jo Agten
  • Marie-Josée Drees
  • Inge Hendrikx
  • Francois Joré
  • Martha Lambrechts
  • Jan Peirelinck
  • Bruno Ramaekers
  • Salvator Scavone
  • Tim Smeulders
  • Viviane Swennen
  • Eddie Symkens
  • Staf Timmers
  • Erwin Vaes
  • Guy van Assche
  • Jeanine Vandebosch
  • Robert Vandereycken
 • 1 juli 2011 om 18.00: Opening met als gastspreker dhr. Gilbert van Baelen, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Limburg. Optreden van de Piccolo Dixielandband.
 • 3 juli 2011 om 15.00:Provinciale Guldensporenviering. Centrum Duurzaam Bouwen, Heusden-Zolder
  • Welkom door burgemeester Sonja Claes.
  • Met uitreiking van "de Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling" aan schilder-beeldhouwer Robert Vandereycken door mevr. An de Moor, voorzitter van de beweging "Vlaanderen-Europa" vzw.
  • Met optreden van Het Limburgs Salonorkest o.l.v Peter Pieters
  • En Margriet Hermans
 • 10 juli 2011 om 11.00: Feestelijke afsluiting van de tentoonstelling

2009[bewerken]

Een van de kunstenaars beeldententoonstelling 2011
 • Zaterdag 4 juli om 20.00 uur: Concert door het 'Jugendsinfonierorchester der Musikschule Hochsauerlandkreiz in zaal St-Baaf (Eversel)
 • Zondag 5 juli om 11.00 uur: Eucharistieviering in de St-Vincentius en St-Hubertuskerk in Zolder-Centrum
  • Voorganger E.H. Abt
  • Muzikale omlijsting: ‘Jugendsinfonierorchester der Musikschule Hochsauerlandkreiz’
 • Zondag 5 juli om 15.00 uur: Provinciale Guldensporenviering op de oude mijnsite te Heusden-Zolder
  • Welkom door mevrouw Sonja Claes, burgemeester van Heusden-Zolder
  • Muzikale reis door ‘Gastvrij Vlaanderen’ met fanfare uit zustergemeente Erbè (Italië), gelegenheidskoor ‘Heusden-Zolder’ o.l.v. Bruno Sprengers en harmonie ‘Heidegalm’
  • Feestrede door mevrouw Ann De Moor, voorzitter “Vlaanderen - Europa”
  • Uitreiking van de prijs “Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling”
  • Afsluiting met de hymnen, onder begeleiding van het koor en muzikanten van de harmonie
  • Presentatie: Stefan Beerten
 • Zondag 5 juli om 20.00 uur ‘Jan De Wilde en vrienden’ in concert in samenwerking met Davidsfonds

2008[bewerken]

 • Zaterdag 5 juli om 10.30 uur: Inhuldiging gedenkplaat Marcel Beerten te Houthalen-Helchteren
 • Zondag 6 juli om 10.00 uur: Misviering in de St-Martinuskerk te Herk-de-Stad
  • Voorganger: E.H. deken A. Coppejans
  • Muzikale omlijsting: Laetare Musica
  • Organisatie: Davidsfonds Herk-de-Stad
 • Vrijdag 11 juli om 15.00 uur: Provinciale Guldensporenviering op de Markt te Herk-de-Stad
  • Welkom door de heer Paul Buekers, burgemeester van Herk-de-Stad
  • Optreden van 't Kliekske
  • Feestrede door de heer Remi Vermeiren, voorzitter Denkgroep "In De Warande"
  • Uitreiking van "Het Gulden Spoor" door de heer Gilbert Van Baelen, bestendig afgevaardigde voor cultuur
  • Optreden van het koor "Laetare Musica" olv Philippe Benoit
  • Afsluiting met de hymen, onder begeleiding van "Laetare Musica"en muzikanten van de Kon. Harmonie St-Martinus
  • Voorstelling avondprogramma door de heer Danny Pauly, schepen van cultuur van Herk-de-Stad
  • Doorlopende demonstratie van oude ambachten en oude boerenmarkt
 • Vrijdag 11 juli om 18.00 uur: Folkloristische randanimatie met optredens van diverse groepen uit Herk-de-Stad en omstreken
 • Vrijdag 11 juli om 20.00 uur: Première van "Het Gezin Van Paemel" door de toneelverenigingen van Herk-de-Stad

2007[bewerken]

 • Zaterdag 30 juni om 18.00 uur: Opening van de kunsttentoonstelling Beeldig Limburg door de heer Gilbert Vanbaelen, gedeputeerde van cultuur met receptie aangeboden door het Elfjulicomité
 • Zondag 1 juli t/m woensdag 11 juli van 10.00 uur tot 19.00 uur: Tentoonstelling Beeldig Limburg
 • Zondag 8 juli om 11.00 uur: Eucharistieviering in de St-Hubertus en Vincentiuskerk te Zolder-Centrum. Deze mis wordt opgeluisterd door het Limburgs Salonorkest en de sopraan Idi Hofmans
 • Woensdag 11 juli om 18.00 uur: Afsluiting van de tentoonstelling door mevrouw Sonja Claes, burgemeester van Heusden-Zolder tijdens een "kasteelserenade" gebracht door de koninklijke harmonie "De Heidegalm" uit Berkenbos, Heusden-Zolder

2006[bewerken]

 • Zondag 9 juli om 10.00 uur: Eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden Voorganger: EH deken A Thijs, concelebranten EH Schotsmans en EP L Broux Deze misviering wordt opgeluisterd door het Ensemble Henric van Veldeke Beiaardrecital door stadsbeiaardier Noël Reynders
 • Zondag 9 juli om 11.30 uur: Onthulling door Michael Scheck van een gedenkplaat aan het geboortehuis van Vlaams musicus Juliaan Wilmots
 • Zondag 9 juli om 15.00 uur: Provinciale Guldensporenviering - Welkom door de heer Ludwig vandenhove, burgemeester van Sint-Truiden - Het Ensemble Henric van Veldeke brengt een keur van Vlaamse en vreemde volksliederen in een bewerking van Juliaan Wilmots - Gelegenheidstoespraak door prof. em. dr. Eric Ponette - Uitreiking van het "Gulden Spoor" door de heer Claessens, gedeputeerde voor cultuur - Afsluiting met de hymnen - Presentatie Kathleen Everaerts
 • Zondag 9 juli om 17.30 uur: Receptie, aangeboden door de stad Sint-Truiden

2005[bewerken]

 • Zondag 10 juli om 11.00 uur: Eucharistieviering in de parochiale kerk Sint-Hubertus en Sint-Vincentius in Zolder-Centrum Voorganger: EP Provinciaal B Van Laer, EH O Vandebril en EP L Broux Misviering opgeluisterd door het kerkkoor Sint-Cecilia
 • Zondag 10 juli om 12.00 uur: Bezoek aan de gerestaureerde kerk
 • Zondag 10 juli om 15.00 uur: Provinciale Guldensporenviering - Welkom door de her Marc Vanderstraten, burgemeester van Heusden-Zolder - Het groot gelegenheidskoor, muzikaal ondersteund door de Brassband Scaldis en gecoördineerd door dirigente A Adriaensens brengt liederen van bekende Vlaamse volksliederen - Gelegenheidstoespraak door de heer Guido Naets - Uitreiking van het "Gulden Spoor" door de heer Claessens, gedeputeerde voor cultuur - Afsluiting met de hymnen - Presentatie: Cindy Coomans

2004[bewerken]

Zondag 11 juli 2004 - Bilzen

 • Voormiddag: in het stadscentrum
 • Namiddag in de Landscommanderij van Alden Biesen

2003[bewerken]

Zondag 6 juli 2003 - Heusden-Zolder, in en om de Sint-Willibrorduskerk

2002[bewerken]

Woensdag 10 juli 2002 - Sint-Truiden

 • Grootse huldeviering Juliaan Wilmots, aan het gerenoveerd pleintje tussen de Toekomststraat, de Leopold II-straat en de Prins Albertlaan gekend als "'t Squareke"

2001[bewerken]

Zondag 8 juli 2001 - Beringen

 • Grootse huldeviering Peter Benoit, Provinciaal Centrum voor Muziek Casino

2000[bewerken]

Zondag 9 juli 2000 - Lommel, Burgemeestershuis

1999[bewerken]

Zondag 4 juli 1999 - Heusden-Zolder, Domein Bovy - Bolderberg

1998[bewerken]

Zondag 5 juli 1998 - Sint-Truiden, Groenmarkt

1997[bewerken]

Zondag 6 juli 1997 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1996[bewerken]

Zondag 7 juli 1996 - Houthalen-Helchteren, Domein Kelchterhoef, locatie "de Plas"

1995[bewerken]

Zondag 9 juli 1995 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1994[bewerken]

Zondag 10 juli 1994 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1993[bewerken]

Zondag 11 juli 1993 - Genk, Cultureel Centrum

1992[bewerken]

Zondag 5 juli 1992 - Heusden-Zolder, Cultureel Centrum

1991[bewerken]

Zondag 7 juli 1991 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1990[bewerken]

Zondag 8 juli 1990 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1989[bewerken]

Zondag 9 juli 1989 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1988[bewerken]

Zaterdag 9 juli 1988: Opening van de koolkartoenale 1988, 3de Biënnale van de Vlaamse Kartoen

Zondag 10 juli 1998 - Heusden-Zolder, Domein Bovy

1987[bewerken]

Zondag 12 juli 1987 - Heusden-Zolder, Domein Bovy


Dit artikel "Elfjulicomité Limburg" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Elfjulicomité Limburg.Read or create/edit this page in another language[bewerken]