You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Energieopslag in water

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

In combinatie met warmtepompen voor ruimteverwarming en elektrisch verwarmd tap- en douchewater kan een warmteopslag in water of een andere vloeistof een grote hoeveelheid energie gedurende enkele dagen opslaan. We gaan uit van een kubusvormige opslagvat met ribben van 2,5 meter. In de breedte is dit vat verdeeld in 2 compartimenten , door in de breedte op 1,25 meter een schot te plaatsen. De kubus wordt in de tuin begraven en rondom geïsoleerd met bv PIR platen met een warmteweerstand van 6,25 K.W/m2 . Het vat wordt gebruikt door 2 buren, het scheidingsschot ligt op de erfgrens tussen deze buren. We laten een temperatuurvariatie tussen 45 en 95 º C toe. Het vat wordt gevuld met water, met tiegevoegd anti-vries en indien nodig conserveringsmiddelen om aangroei van levende wezens op de warmtewisselaar te voorkomen. Het vat wordt elektrisch verwarmd op tijdstippen dat er een aanbodoverschot is (veel wind 's nachts, of veel zonne-energie 's zomers. De warmte wordt afgenoemen via 2 warmtewisselaars, één aangesloten op de vleorverwarming en één aangesloten op het tap/douchewatercircuit. Dit kan elektrisch naverwarmd worden.

We berekenen nu de warmteopslag voor beide vaten samen, aannemende dat er een klein temperatuurverschil is tussen de vaten van beide buren.

Het totale vat heeft een inhoud van 15 625 liter. Bij een temperatuurzwaai van 50 K is de maximale energieopslag 15,6 * 106 Joule. = 4340 kWh. De warmteweerstand naar de omgeving bedraagt 6,25/(6*6,25 K/Watt. 1 Watt = 1 Joule.sec. De warmtecapaciteit van het vat is 15,65 * 106 Joule / 50 K = 313*103 J/K. Dit resulteert in een tijdconstante van 50 * 103 seconde of 14 dagen. De tijdsconstante geeft de tijd dat het oorspronkelijke temperatuurverschil temperatuurverschil tussen vatinhoud en de omgeving (tuinbodem) tot 37% van het oorspronkelijke temperatuurverschil is gedaald, oftewel 63% van de oorspronkelijke enregie verloren is gegaan. De tijdconstante kan vergroot worden door dikkere isolatie te gebruiken, of een groter vat te gebruiken. Vergroten we de riblengte met 25%, dan neemt de inhoud met een factor 2 toe, dus kunnen er 4 mensen gebruik van maken en de tijdconstante neemt 25 % toe.Dit artikel "Energieopslag in water" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Energieopslag in water.Read or create/edit this page in another language[bewerken]