Welcome to EverybodyWiki ! Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article, a company page or a bio (yours ?)...


Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !
Han Weber

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Han Weber (geboren in IJmuiden) is een Nederlands politicus. Nederlands Recht gestudeerd in Leiden. Diverse functies binnen D66 vervuld waaronder lid Hoofdbestuur en lid van provinciale staten van Zuid-Holland periode 1994-2007.


Gedeputeerde Zuid-Holland (2011-2015 en 2015-2019)[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds april 2011 gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. In zijn eerste periode (2011-2015) als gedeputeerde verantwoordelijk voor natuur, recreatie, landbouw, water en toezicht op waterschappen, cultureel erfgoed en het integraal ruimtelijk programma Goeree-Overflakkee. In deze eerste periode kreeg de decentralisatie van het natuurbeleid zijn beslag wat samen viel met een forse bezuiniging van het rijk op de daarvoor beschikbare middelen. Onder zijn leiding ontwikkelde de provincie een geheel realisatiestrategie van zowel natuur als recreatie. De kern van deze strategie is het organiseren van meer betrokkenheid en eigenaarschap bij andere betrokken partners als gemeenten en waterschappen maar ook maatschappelijke partijen als natuurbeheerders, boeren en andere ondernemers. Nieuwe aanbestedingsvormen en beheermodellen werden geïntroduceerd. Dit was ook de periode het Nationaal Deltaprogramma tot stand kwam. Gedeputeerde Weber heeft in het Deltaprogramma als vertegenwoordiger van de gezamenlijke provincies een rol vervult in diverse stuurgroepen waaronder de Deltastuurgroep olv de Deltacommissaris. Zijn bijzondere aandacht ging hierbij uit naar het vraagstuk van voldoende zoetwater voor de natuur, industrie, landbouw en glastuinbouw in Zuid-Holland en het Groene Hart. Het is gelukt dit onderwerp sinds lange tijd op de agenda van het rijk en het Deltaprogramma te krijgen. Ook kreeg de decentralisatie van het beleid voor de zgn onrendabele rijksmonumenten zijn beslag. De provincie heeft toen het erfgoedlijnenbeleid ontwikkeld waarbij grote betrokkenheid van en nauwe samenwerking tussen eigenaren en belanghebbenden van het erfgoed voorop staat. Dit heeft o.a. geleid tot een verdrievoudiging van de voor het erfgoed beschikbare provinciale euro.

In zijn tweede periode (2015-2019) als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Energietransitie, natuur, recreatie, landbouw, visserij en de gebiedsprogramma's Goereee-Overflakkee en Hoeksche Waard. Dit was de eerste maal dat de provincie een portefeuille energietransitie kende en daar apart beleid voor werd ontwikkeld. Dit beleid gaat over besparing in de gebouwde omgeving en industrie, over opwekking van duurzame energiebronnen als zon, wind en geothermie. Nieuwe onderwerpen als gebruik van restwarmte en (groene) waterstof werden ook op de agenda gezet. Onder zijn leiding is de Warmtealliantie opgericht, een samenwerking tussen provincie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam, om een open gereguleerd warmtetransportnetwerk van de grond te tillen, de zgn Warmterotonde Zuid-Holland. Hij was één van de onderhandelaars namens het IPO (de gezamenlijke provincies) t.b.v het Nationaal Klimaatakkoord, in het bijzonder betrokken bij de tafel Gebouwde Omgeving, maar ook nauw betrokken bij de industrietafel en de glastuinbouwtafel. In deze periode bijzondere aandacht voor de verduurzaming van de landbouw. Verschillende vernieuwende concepten zijn hierbij gehanteerd zoals de oprichting van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies (https://www.voedselfamilies.nl/), verschillende Groene Cirkels (https://www.groenecirkels.nl) met Heineken, Kaasfabriek De Graafstroom en bodemdaling, Farm Frites en akkerbouw.


Dit artikel "Han Weber" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Han Weber.