You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Heemkundige Kring van Gooik

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Heemkundige Kring van Gooik is een lokale erfgoedvereniging die zich bezig houdt met de geschiedenis van de gemeente Gooik.

In 1984 startte de toenmalige heemkundige kring als een feitelijke vereniging. Het zou echter nog tot 1997 duren vooraleer de Heemkundige Kring van Gooik van een feitelijke vereniging naar een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) werd omgezet. De eigenlijke statuten verschenen in het Staatsblad van 17 april 1997 met een officieel aangesteld bestuur. De Heemkundige Kring van Gooik is tevens lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde en Heemkunde Vlaanderen.

Wat is heemkunde?[bewerken]

Het woord "heem" betekent huis of erf. Het woord "kunde" betekent kennis. Heemkunde is dus de kennis van de naaste omgeving. In ons geval dus kennis van onze gemeente Gooik en zijn omgeving. Met kennis bedoelen we alle facetten van cultuur, gewoontes, flora, fauna, bevolking, verenigingsleven enz.

Doelstelling van onze vereniging[bewerken]

Deze zijn in essentie de vastlegging en bewaring van de geschiedenis van onze gemeente Gooik (en omgeving). We doen dit vooral schriftelijk, maar ook fotografisch, op video en nu ook digitaal. De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde. De Heemkundige Kring telt zo'n 550 leden, grotendeels uit Gooik, maar evengoed uit gans Vlaanderen en zelfs enkele uit het buitenland. Met regelmaat worden evenementen georganiseerd, zoals onze quiz, voordrachten, tentoonstellingen, ... Ook literair zijn ze sterk actief. Er is de uitgave van het driemaandelijkse tijdschrift en ze brengen regelmatig een mooi en verzorgd boek uit.

De Heemkundige Kring beschikt over een uitgebreide collectie lectuur, archiefmateriaal en documentatie. Zij willen tevens het gemeentelijk erfgoed toegankelijk en openbaar maken voor het publiek. Zo zetten ze enorm in op het digitaliseren van ons papieren erfgoed en het 360° fotograferen van o.a. Romeinse artefacten. Voor dat laatste ontwikkelden ze een speciale opstelling om het 360° fotograferen te automatiseren, die een aantal jaren geleden aan de leden van de Gooikse cultuurraad werd voorgesteld.

Ontstaan van onze kring[bewerken]

In 1976 werden 4 mooie Pajotse gemeenten tussen Halle en Ninove samengevlochten tot een nieuwe fusiegemeente: vier dorpsgemeenschappen die minder de geschiedenis zullen ingaan langs beroemde of vermaarde personen, dan wel door de talloze sappige anekdotes en vertellingen rond eenvoudige mensen die hun levensverhaal in Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen schreven.

Op de werken van Jan en Luc De Weerdt in Gooik en het fotoboek van Gaston Dedobbeleer in Oetingen na, werd tot in 1984 weinig heemkundig opzoekingswerk in publicatie omgezet. Het gebrek aan continue inspanningen om de historiek van onze vier leefgemeenschappen beter te leren kennen en vast te leggen, heeft gemaakt dat al te vaak aan de cultuur-historische waarde van gebouwen, monumenten en landschappen achteloos is voorbijgegaan. Het lijkt ons dan ook van groot belang om via een heemkundige kring alle geïnteresseerde speurders samen te brengen om de Gooikenaars regelmatig met terugblikken op hun eigen verleden te confronteren. In naam van modernisering en vooruitgang worden immers al te vaak bouwstenen van het verleden niet op hun echte waarde geschat, of zelfs met de voeten getreden.

Op de website van de Heemkundige Kring van Gooik geven we stap voor stap een beetje meer van onze historische achtergrond prijs. Elke maand komt u op deze manier weer een beetje meer te weten over onze gemeente.

[bewerken]

Bestand:Logo HKK.gif

Het logo van onze Heemkundige Kring is een samenvoeging van het logo van Heemkunde Vlaanderen, de 3 Hamers van Gooik en een Vlaamse Leeuw.

Jaren geleden besliste het gemeentebestuur om alle inwoners van Gooik een zelfklevende sticker met hierop de 3 Hamers te geven om achteraan op hun wagen te kleven. Zo verkregen alle inwoners van Gooik een soort band met hun gemeente en een onderlinge zichtbaarheid van samenhorigheid. Het bestuur van de Heemkundige Kring deed daar nog een extraatje bovenop, door hun leden een zilverkleurige versie van dezelfde sticker te bezorgen.Dit artikel "Heemkundige Kring van Gooik" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Heemkundige Kring van Gooik.Read or create/edit this page in another language[bewerken]