Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Holtesch (Hooghalen)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Holtesch (Hooghalen)
Detail Holtesch met strokenteelt zoals baktarwe, lupine en Huttentut
Detail Holtesch met strokenteelt zoals baktarwe, lupine en Huttentut
Locatie Drenthe
Coördinaten 52° 56′ NB, 6° 32′ OL
Oppervlakte 26 ha
Opening Middeleeuwen
Voorzieningen Cultuurlandschap
Detailkaart
Holtesch (Hooghalen) (Drenthe)
Holtesch (Hooghalen)
Zicht op de Holtesch vanaf het einde van de geasfalteerde Zwiggelterweg zodra de begroeing en bebouwing aan de oostkant ophoud
De eerste aankoop in Hooghalen in Drente. Er groeien drie verschillende granen op de akker
De akker in Hooghalen, omringd door bosranden
Zicht vanaf het einde van de toegangsweg naar Landgoed Heuvingshof naar het oosten gericht over de Holtesch
Uitzicht naar het Oosten(SBB natuurgebied Heuvingerzand) met strokenteelt Huttentus en baktarwe

De Holtesch is een 13 hectare grote eeuwenoude es tussen de Zwiggelterweg (doodlopend, Zuidkant) en de Heuvingweg (Noordkant) bij het dorp Hooghalen, aan de zuidkant van Landgoed Heuvingshof. de ontsluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof loopt aan de westkand van de Holtesch direct aan de spoorlijn Beilen-Assen. De Holtesch en de Hooghaleres begrenzen in het westen het SBB natuurgebied Heuvingerzand, onderdeel van Nationale park Drentsche Aa. De Holtesch ligt in de zone voor Nationaal Natuur Netwerk (NNN) "droge dooradering 2019". Wandelen bij de Holtesch kan via de Heuvingerzandroute en de Wijde Blik routes.

Geologie[bewerken]

Het Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond werd gevormd tijdens het Saalien toen was Noord West Europa bedekt met landijsdat keien en zand uit andere streken meevoerde waarbij het huidige Drents_Plateau_(gebied) gevormd werd. Tijdens het interglaciaal vormde de smeltende landijs vele oerstroombeekdalen zoals De Hunze en de Drentse Aa die tijdens de laatste ijstijd het Wecheslien opgevuld werden met zand. Tijdens het warme Holoceen ontstond in geheel West Europa hoogveen dat door de stijgende zeespiegel in de loop van honderden jaren weggeslagen werd.

De Holtesch bestaat uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden, alle bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond bekend als "esgronden". Het land in gebruik als grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt. Het SBB bosperceel 'Heuvingerzand' grenst aan Oostkant van de Holtesch.[1][2]Bodem[bewerken]

De Holtesch bestaat uit vruchtbare podzolgronden en vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden waarin leemarm en (zwak) lemig fijn zand zit. Enkeerdgronden worden ook wel "esgronden" genoemd[3].


Rand Holtesch met Bloemen en houtwallen zone en links de strokenteelt
Uitzicht naar het Oosten(SBB natuurgebied Heuvingerzand) met strokenteelt Huttentus en baktarwe
Uitzicht naar het Zuiden(Bewoning) met strokenteelt Huttentus en baktarwe en langs de Zwigelterweg struiken en bloemen
Rechts onstluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof, Links Strokenteelt met Huttentut, baktarwe en Lupine op de Holtesch door Land van Ons
Zicht op de Holtesch vanaf het einde van de geasfalteerde Zwiggelterweg zodra de begroeing en bebouwing aan de oostkant ophoud
Zicht vanaf het einde van de toegangsweg naar Landgoed Heuvingshof naar het oosten gericht over de Holtesch
Gele ganzenbloem bij einde Zwiggelterweg met rechts toegang tot Landgoed Heuvingshof terwijl op de achtergrond de spoorlijn Beilen Assen zichtbaar is


Houtwal en keverbanken[bewerken]

In april 2021 zijn ruim 200 inheemse soorten als sleedoorn, hondsroos, gelderse roos en trosvlier geplant op gemeentegrond naast de es langs de geasfalteerde weg. Op de akker is dwars door het hart van de es een keverbank aangelegd voor de vogels en biobestrijding. Een keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 2 m breed die ingezaaid wordt met polvormende gewassen zoals Kropaar (Dactylis glomerata), Timotheegras (Phleum pratense), Roodzwenkgras (Festuca rubra) en een variatie aan meerjarige kruiden. Bij de keverbank wisselden de teeltstroken van richting.[4][5]

Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek[bewerken]

De Holtesch (13 ha) is eigendom van 4 boeren en van de coöperatie Land van Ons die in maart 2020 8 hectare grond overnam van een boer en daarmee haar eerste bezit verwierf. De intentie is om de volledige Holtesch te verwerven [6]. Net als bij Zwagermieden en Hezenes(Diever) zijn buurtpecelen eigendom van SBB. In April 2021 heeft Land van Ons opnieuw een 0,8 ha perceel op de Holtesch verworven doordat de eigenaar volledig instapte in het burgerinitiatief. Deze grond was al 100 jaar in het bezit van de familie[7]. Landelijk ontwikkelt een deskundigenteam een monitoringprotocol waarbij ook gebruikt gemaakt zal worden van al bestaande landelijke monitoringprotocollen zoals BMP-SOVON en worden fysisch chemische bodemeigenschappen bepaalt en regenwormen geteld. Locale monitoringteams voegen hier hun eigen specialisme en interesses aan toe.


Bouwplan[bewerken]

De Holtesch is droge zandgrond waardoor de mogelijkheden beperkt zijn[8]. Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond aankoopt om landschap en biodiversiteit te herstellen en doet dit namens meer dan 12.000 deelnemers. Het grasland is omgezet in strokenteelt van harde (bak)tarwe, huttentut en boekweit[25] met winterrogge als volggewas.

Waarnemingen Flora Fauna[bewerken]

Op de Holtesch zelf zijn weinig bijzondere waarnemingen van planten, vogels en reptielen in verhouding tot zoogdieren die zich wel frequent laten zien als reeën, hazen en vossen laten zich naast muizen, eekhoorns en marters [9].

Een Topografische kaart met Foto's kan gevonden worden op WikiMap ToolForge WikiMap ToolForge

Links[bewerken]

Lijst van landschappen van Land van Ons

Tijdlijn[bewerken]

Tijdlijn van Holtesch
2020 Maart Besluit tot aankoop 8ha Holtesch, Eerste perceel dat aangekocht is door Land van Ons
2021 April
  1. Aanschaf extra perceel Holtesch
  2. Aanleg keverbank voor de vogels en biobestrijding
  3. Aanleg Houtwal
  4. Plaatsing aankondigingsbord, Samenwerking basisschool de bosvlinder
2021 Mei Inzaai Strokenteelt Hottentot, Vaste lupine en Baktarwe.
2021 Augustus 14
  1. Landelijke percelenroute Holtesch op de 14de
  2. Opbrengst Hottentot was 3.5 ton per hectare
2021 November Open dag Percelen Holtesch


Sjabloon:Navigatie Land van Ons