You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Jozef Schellekens (redacteur)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Jozef Schellekens
Tekening van Jozef Schellekens (Hoogstraten) door graficus Frank-Ivo van Damme
Tekening van Jozef Schellekens (Hoogstraten) door graficus Frank-Ivo van Damme
Algemene informatie
Geboren Meersel, bij Meerle, 2 december 1942
Nationaliteit Belg
Land België
Beroep Redacteur, journalist en leraar
Overig
Partner(s) Catharina Roelen
Kinderen 3

Jozef Schellekens (Meersel, 2 december 1942) is een voormalig Belgisch freelancejournalist en redacteur van verschillende bladen. Hij schreef ook enkele werken, gaf les in verschillende scholen, bedrijven en verenigingen en was bijzonder actief in het regionaal en nationaal sociaal-cultureel werk.

Opleiding[bewerken]

Jozef Schellekens studeerde aan de Middelbare Normaalschool Sint-Thomas in Brussel (specialisatie Nederlands – geschiedenis), aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen (specialisatie: woord – voordracht en literatuur) en aan de Open Universiteit in Nederland (specialisatie: cultuurwetenschappen).

Activiteiten[bewerken]

 • Jozef Schellekens was vele jaren freelancejournalist voor onder meer de Gazet van Hoogstraten, Gazet van Antwerpen, VTB – De Toerist, Bouwbedrijf en BENEV Tribune.
 • Hij was hoofdredacteur van De Hoogstraatse Gazet en De Hoogstraatse Maand (1979-2014) en oprichter van Uitgeverij De Hoogstraatse Pers (december 1978).
 • Schellekens is sinds 1985 lid van de Vereniging van Kempische Schrijvers.
 • Hij was werkzaam in het sociaal-cultureel verenigingswerk en het vormingswerk voor volwassenen, onder andere bij de Volkshogeschool Stichting Lodewijk de Raet (regio Kempen). Hij was medestichter van de Volkshogeschool Elcker-ik en consulent van het Davidsfonds, bestuurslid van de afdeling Hoogstraten, gewest Noorderkempen, gouw Antwerpen, nationaal bestuur Jong-Davidsfonds en lid van het hoofdbestuur van het Davidsfonds (Leuven).
 • Schellekens was ook actief binnen de christelijke mutualiteiten voor de Buurtspoorwegen, zowel lokaal als provinciaal en hij was algemeen voorzitter van het Ziekenfonds LBC – Vooruitzicht Buurtspoorwegen (1996-2004, Antwerpen).
 • Van 1963 tot 1998 gaf hij les aan het VITO in Hoogstraten.[1]
 • Medestichter van v.z.w. Erfgoed Hoogstraten in de zomer van 2002, samen met Tineke Aertsen, Dries Horsten, Frans Horsten, Patrick Melis, Piet Van Deun en José Verbreuken.

Spilfiguur in de continuïteit van de Hoogstraatse pers[bewerken]

Op het eind van de 19e eeuw waren enkele factoren aanwezig die de groei en bloei van de pers bevorderden. Beter onderwijs, ook op het platteland, en beter gevormde onderwijzers. Het aantal alfabeten steeg. Ook het Vlaams bewustzijn en de opkomst van de Vlaamse literatuur werd belangrijker. Op zaterdag 13 augustus 1892 verscheen het eerste nummer van de Gazet van Hoogstraten, een katholiek weekblad. Vanaf het begin werd gedrukt op een bladspiegel van 55x36.5 cm. Het eerste nummer telde vier bladzijden waarop de tekst over drie kolommen was ingedeeld. De abonnementsprijs voor een jaar bedroeg 4fr. en voor zes maanden 2.50 fr. De nadruk lag op godsdienst, taal en vaderland in een regionale context. Andere regio’s in de Kempen hadden ook streekgebonden weekbladen: Turnhout, Herentals, Mol en Geel.[2][3]

Met het nummer van januari 1913 ging het volledige bedrijf van Louis van Hoof-Roelans over naar Jozef Haseldonckx, zijnde drukkerij, boekbinderij, papier- en boekhandel. De hoofding van de gazet wordt samengesteld door een tekening van het stadhuis, in de morgenzon oprijzende kerktoren, het wapenschild van Hoogstraten en een klauwende Vlaamse Leeuw. Grafisch wordt hier de leuze van godsdienst, taal en vaderland uitgebeeld. De ondertitel verandert van 'Katholiek Nieuws- en Aankondigingsblad' naar 'Katholiek Vlaams Weekblad'. Buiten nieuws uit binnen- en buitenland bracht men ook artikels met sociale inslag en ontspanning. Ook geschiedenis en prominente Kempense figuren kwamen aan het woord zoals bijvoorbeeld letterkundige en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie, Gustaaf Segers, de Kempense schrijver Jozef Simons, dichter-schrijver-dokter Hendrik Versmissen, pater Jozef De Clerck (China), pater Verstraelen (India), pater Karel Bilcke (Oekraine) en pater Jozef Wyten (Brazilië). Een belangrijk Hoogstraats figuur is Jozef Lauwerys. Zijn eerste bijdrage dateert van 8 december 1923 met een gedicht, 'Aan den onbekenden boer'.[4][5]

Na het overlijden van vader Jozef Haseldonckx (1888-1943)[6] namen zijn drie zonen, Albert, Jozef en Aloïs het werk over. De Gazet van Hoogstraten bleef een wezenlijk onderdeel van de drukkerij in Hoogstraten. Albert kreeg de verantwoordelijkheid over de uitgeverij dat een afzonderlijk bedrijf werd. Jozef was verantwoordelijk voor het technisch gedeelte van het zet- en drukwerk en Aloïs nam het redactioneel en commercieel werk voor zijn rekening.

In de jaren zeventig kende men een grote ontwikkeling in de grafische sector. Wie wilde bijblijven diende grote investeringen te doen. Grote dagbladen zoals de Gazet van Antwerpen hadden ook regionale rubrieken en met de komst van de reclamebladen met regionale bijdragen werd de concurrentie groter. In 1978 werd besloten het regionaal weekblad na een lokale aanwezigheid van 86 jaar te stoppen.[7]

In 1978 gaat Jozef Schellekens op zoek naar medewerkers om een doorstart te maken. Op woensdag 27 december 1978 is er een eerste bijeenkomst. De acht aanwezigen waren: Frans Brosens, José Fransen, Alfons Goos, August Michielsen, Aloïs Haseldonckx, Leo Hermans, Jan Michielsen en Jef Schellekens zelf. In volgende vergaderingen werd een werkplan besproken. Bij de derde vergadering op woensdag 10 januari 1979 werd de oprichting van 'Uitgeverij De Hoogstraatse Pers pvba', uitgever van De Hoogstraatse Gazet besproken. Op 24 januari werd de akte met de statuten opgemaakt bij notaris Jan Michoel. Het eerste nummer verscheen op donderdag 8 februari 1979.[8]

De kerntaak is het beantwoorden aan de vraag naar plaatselijk nieuws. De Gazet wil een schakel zijn en een forum. Er is aandacht voor de eigenheid van de dorpen. De Hoogstraatse Gazet nam een voorbeeld, zowel naar vorm als naar inhoud, aan de vorige Gazet van Hoogstraten. Na verloop van tijd kreeg het nieuwe blad een eigen gezicht met meer uitgebreide interviews en dossiers over actuele onderwerpen. Het milieu en de natuur kregen veel aandacht en de kalenderrubriek werd een vaste waarde. In de jaren 1980-1981 bereikte De Hoogstraatse Gazet zijn hoogste bloei. Ongeveer een op de drie Hoogstraatse gezinnen bezat een abonnement. Toch werd de financiële situatie in 1984 onhoudbaar. Op woensdag 20 maart 1985 kwam het laatste nummer uit van De Hoogstraatse Gazet. Als oplossing ging men van een weekblad over op een maandblad, De Hoogstraatse Maand.[9]

Het eerste nummer van de maanduitgave was mei 1985. Het grote probleem was niet het aantal lezers of de wekelijkse kopij, maar wel de grote kosten van het drukken en het verspreiden van 52 nummers per jaar. Het aantal vaste klanten daalde naar een duizendtal. Adverteerders waren belangrijk voor de toekomst van het maandblad. Het plaatselijk verenigingsleven kwam uitgebreid aan bod. Belangrijke gebeurtenissen kregen extra veel aandacht en een kritische blik op allerlei toestanden zorgde voor het nodig peper en zout.[10]

In 2015 won De Hoogstraatse Maand de Cultuurprijs in de categorie Uitzonderlijke Culturele verdienste.[11]

Documentairefilm[bewerken]

 • De Mark, zoals hij was, van bron tot Breda, samen met Aloïs Overlaet, 1974
 • Beelden uit het stroomgebied van het Merkske, een natuurdocumentaire over de grensbeek het Merkske, gemaakt met Willy De Greef in de periode 1975-1977[12]

Publicaties[bewerken]

 • Het missiewerk van de paters trappisten in Congo (onuitgegeven werk)
 • De aardbei, studie voor de Academie voor Streekgebonden Gastronomie, 1992, 303 pagina's
 • Bloemlezing uit het werk van Hendrik Versmissen, VTB, 1979
 • Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap, De Hoogstraatse Pers: Hoogstraten 1995, ISBN 9789080266711[13]
 • 75 jaar veiling Hoogstraten, De Hoogstraatse Pers: Hoogstraten 2008, ISBN 9789080266704[1][14][15]


Dit artikel "Jozef Schellekens (redacteur)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Jozef Schellekens (redacteur).Read or create/edit this page in another language[bewerken]