You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lankavatarasoetra

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Laṅkāvatāra Sūtra uit Dunhuang in de British Library

De Laṅkāvatārasoetra (de Leerrede over de afdaling (avatara) naar Lanka) is een mahāyānasoetra. In de soetra beantwoordt de Boeddha honderdacht vragen over de leer van de bodhisattva Mahamati (Grote Wijsheid). Zijn uitleg komt sterk overeen met het onderricht dat wordt gegeven in de Yogācāraschool (toch lijkt de soetra zelf niet bijzonder veel invloed te hebben gehad op de school).

De Laṅkāvatārasoetra is de bron van een aantal belangrijke mahāyāna-filosofieën. Die worden op een vrij ongeordende manier gepresenteerd. De soetra opent met de cittamātratheorie. Daarin wordt gesteld dat de verschijnselen slechts mentale projecties zijn (alleen geest). De theorie zou de kenmerkend worden voor de yogācāschool. Daarnaast lanceert de soetra theorieën over de acht bewustzijnen (aṣṭavijñāna), het opslagbewustzijn (ālayavijñāna) en de boeddhanatuur (buddhatā of (buddhadhātu). Ook is er in de soetra voor het eerst sprake van de Tathāgatagarbha (de baarmoeder of het zaad van de boeddha’s waaruit het boeddhaschap voortkomt), de leer van de drie lichamen van de Boeddha (trikāya) en het stapsgewijze pad naar ontwaken. Verder stelt de Lankavatarasoetra dat woorden de werkelijkheid bevriezen in categorische permanentie.
En last but not least is de soetra het eerste boeddhistische geschrift waarin het vegetarisme wordt aangeprezen. Er wordt een heel hoofdstuk aan gewijd. Daarin wordt er indringend op gewezen dat het eten van vlees strijdig is met het bodhisattvaideaal om alle wezens te verlossen uit hun lijden, en dat vleeseten iemands ontwaken in de weg staat.

De soetra heeft vooral een grote rol gespeeld in China en Japan, met name bij de Ch’an- en het Japanse Zen. Het is een van de basisteksten of ‘negen dharma’s van het Nepalese Newar-boeddhisme.

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Lankavatarasoetra" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Lankavatarasoetra.Read or create/edit this page in another language[bewerken]