Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Lijst van beelden in Littenseradeel

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Dit is een (onvolledige) chronologische lijst van beelden in Littenseradeel. Onder een beeld wordt hier verstaan elk driedimensionaal kunstwerk in de openbare ruimte van de Nederlandse gemeente Littenseradeel, waarbij beeld wordt gebruikt als verzamelbegrip voor sculpturen, standbeelden, installaties, gedenktekens en overige beeldhouwwerken.

Geplaatst Omschrijving Kunstenaar Straat Plaats Materiaal Afbeelding
1946 Monument voor Sybrand Marinus van Haersma Buma Duintjer, Marius Marius Duintjer Familiebegraafplaats Buma Weidum steen
1965 Doopvont Vries, Jan Murk de Jan Murk de Vries N.H.Kerk Hidaard kalksteen Doopvont (Hidaard)
1969 Herdenkingsteken voor Hanso Schotanus à Steringa Idzerda Abma, Harmen Harmen Abma Sânpaed Weidum Roestvast staal Harmen Abma, 1969
1984 Freule Clara Jacoba de Vos van Steenwijk Zeilstra, Frank Frank Zeilstra Terp Wommels Brons Frank Zeilstra, 1984
1984 Doopvont Fokma, Chris Chris Fokma N.H.Kerk Bozum Keramiek en koper Doopvont (Bozum)
1985 Húnser Murd Boer, Judith Judith Boer Centrum Huins Chamotteklei Judith Boer, 1985
1992 De Triangel Toering, Aagg Aagg Toering Fjildwei Jorwerd staal Aagg Toering, 1992
1994 Twee zwanen Mulder, Beb Beb Mulder De Terp Wieuwerd brons Beb Mulder, 1994
1994 De Baarder Kat Dijkstra, Atze Atze Dijkstra Dekemawei Baard brons Atze Dijkstra, 1994
1997 De Stap Siepman van den Berg, Eja Eja Siepman van den Berg Keatsebaen 1, bij gemeentehuis Wommels brons op hardstenen sokkel Eja Siepman van der Berg, 1997
1998 Luchtspiegeling (Uniastate) Mulder, Beb Beb Mulder Stinzepaad Beers cortenstaal Bears Uniastate Mariakerk.jpg
1998 De pet van Slauerhoff Bildt, Douwe de Douwe de Bildt Sluytermanwei 25, pastoriehek Jorwerd brons Douwe de Bildt, 1998
1998 Zonder titel (S-vormige bank) Post, Peter Peter Post en Henk Venema Ald Hiem 2 Wommels staal Peter Post en Henk Venema, 2002
2003 De Foardrager Roelofsen, Hanneke Hanneke Roelofsen Sluytermanwei Jorwerd brons Hanneke Roelofsen, 2003
2003 Hikke Willemsma, Ids Ids Willemsma Doarpsstrjitte 1 Oosterwierum staal Ids Willemsma, 2003
2004 zonder titel Roelofsen, Hanneke Hanneke Roelofsen Bornialeane 6, bij Verzorgingshuis Nij Dekamastate Weidum geëmailleerd koper Hanneke Roelofsen,2004
2005 Na de merke Visser, Joop Joop Visser Froonackerdyk Oosterlittens cortenstaal en rvs Dorpsbevolking Easterlittens, 2005
2005 Fjurkemiger (windwijzer) inwoners Welsrijp Froonackerdijk / Westerein Welsrijp staal Dorpsbewoners Wjelsryp, 2005
2008 Boer zoekt koper Ketelaar, Jan Jan Ketelaar Kleasterdyk Winsum cortenstaal en rvs Jan Ketelaar, 2008
2008 Oorlogsmonument Verbruggen, Monique Monique Verbruggen Tsjerkebuorren, bij de Kerk van Kubaard Kubaard graniet en rvs
2008 Sinne Jongstra, Claudy Claudy Jongstra Gemeentehuis Littenseradiel, Keatsebaan 1 Wommels wol, ruwe zijde, zijde-schiffon, plantaardige kleurstof


Dit artikel "Lijst van beelden in Littenseradeel" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Lijst van beelden in Littenseradeel.