You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Passend Onderwijs

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

In Nederland kent het schoolsysteem de mogelijkheid om zieke kinderen die niet binnen het reguliere schoolsysteem passen te ondersteunen via Passend Onderwijs. Dat is de theoretische benadering van het Nederlandse Passend Onderwijs. In de praktijk zijn er velen instanties betrokken om een kind te ondersteunen. Uit deze praktijk blijkt dat vaak het onderwijs zelf onvoldoende kennis bezit om de kinderen zelf te helpen. Zij worden daarbij ondersteunt door samenwerkingsverbanden. Waarbij een Ontwikkel Perspectief Plan = OPP een tool is om het kind houvast te bieden om tot een haalbaar scenario te komen. Het doel is om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen via dit stukje maatwerk. Dit maatwerk noemen we Passend Onderwijs. Omdat het altijd om maatwerk gaat bij Passend Onderwijs dient het kind daarin centraal te staan. Sinds 2015 is het Passend Onderwijs gedelegeerd naar Gemeenten, waarbij veelal geen begeleiding heeft plaatsgevonden. In de praktijk resulteert dit in het vastlopen van ouders door bureaucratie, omdat niet duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt. Wat daarbij veelal over het hoofd wordt gezien is dat het gaat om het kind en wat de ouders aangeven dat een kind nodig heeft. Dat klinkt simpel, maar omdat instanties ieder hun eigen regels hanteren en hun eigen denkwijze voor oplossingen voorop plaatsen bij de ondersteuning van het kind sluit dit veelal niet aan op de praktijk. Juist omdat kant-en-klare oplossingen niet realistisch zijn, immers dit is oor ieder kind anders.

Voorzichtigheid is geboden, wanneer ouders en het onderwijs dreigen vast te lopen op basis van verschil in inzichten. Uitgangspunt dient te zijn, dat wat als onderwijsoplossing past bij het kind. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders of verzorgers om het kind toekomst perspectief te geven in plaats van het Passend Onderwijs uit te laten monden in een 'onderwijsconflict'. Het gaat hier voor het kind om het recht op onderwijs waarbij eveneens de optie afstandsonderwijs onderdeel mag uitmaken van het ondersteunende onderwijspakket.

Scholen hoeven zich dus geen zorgen te maken dat zij daarmee de leerplicht wet overtreden, immers de OPP borgt de maatwerkoplossing.


Dit artikel "Passend Onderwijs" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Passend Onderwijs.Read or create/edit this page in another language[bewerken]