You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Philip A. Idenburg

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Philip Abraham Idenburg (Wassenaar, 15 mei 1934) is een socioloog en bestuurskundige.

Levensloop[bewerken]

Idenburg werd geboren als vierde kind van Philippus Jacobus Idenburg en Margaretha Jacoba Johanna Kohnstamm. Als tweede zoon werd hij vernoemd naar de vader van zijn moeder, de natuurkundige en pedagoog Philip Abraham Kohnstamm.

Na de lagere school en het Rijnlands Lyceum (gymnasium alpha) ging hij van 1954-1956 in militaire dienst. Van 1956-1961 studeerde hij sociologie in Groningen.

Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1986).

Functies[bewerken]

Van 1961-1963 was hij medewerker aan het Administrative Science Center van de University of Pittsburgh (V.S.) In 1966 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift Het Gezag in de Onderneming, promotor prof. dr. P.J. Bouman. Na terugkeer uit de Verenigde Staten werd hij in 1963 wetenschappelijk medewerker in de faculteit van de Algemene Wetenschappen aan de net opgerichte Technische Hogeschool Twente. Aldaar ontwierp hij een eerste schets voor de latere studierichting Bestuurskunde. Van 1969-1976 was hij lid van de directie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op voordracht van minister Harry van Doorn werd hij in 1976 benoemd tot Voorzitter van de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid, een adviesorgaan van de regering. De Raad bracht meer dan 100 adviezen uit. In 1988 is de Raad overgegaan naar de WRR. Van 1986-1999 was hij Hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij samen met Paul Verweel het Centrum voor Beleid en Management, de voorloper van de latere USBO, oprichtte.

Van 1982– 1984 was hij als buitengewoon Hoogleraar verbonden aan de Friese Vestiging van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1984/5 was hij gasthoogleraar aan de KUB in Tilburg, waar hij een ontwerp voor de studierichting Bestuurskunde presenteerde.

Na zijn emeritaat was hij enkele jaren als coach verbonden aan Van Ede en Partners en vervulde hij verschillende vrijwilligersfuncties.

In relatie met zijn hoofdfuncties bekleedde Idenburg verschillende nevenfuncties, waaronder Docent Sociale Academie Twente; Lid Werkgroep Toekomst Twente; Voorbereidingscommissie Vereniging van Bestuurskunde; Bestuur Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging; Raad voor Overheid en Samenleving, N.H. Kerk; Centrale Raad voor de Volksgezondheid; College Algemene Bijstandswet; Totolotto bestuur; Nationale Raad voor Maatschappelijke Welzijn; Het Nationaal Centrum Geestelijke Volksgezondheid; De Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (de Cie Vonhoff); Voorzitter Commissie Sociale Vernieuwing, Rotterdam; De Adviesgroep Sociale Vernieuwing (t.b.v. de Minister Dales van Binnenlandse Zaken); Voorzitter Begeleidingscommissie “Onderzoek evaluatie Reorganisatie Politie”; Redactie Beleidswetenschappen; Voorzitter scenariocommissie Geestelijke Volksgezondheid en Geestelijke Gezondheidszorg; Raad van Toezicht, Het Helen Dowling Instituut; De Gebiedsraad van het NWO; Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Publicaties[bewerken]

Het Gezag in de Onderneming, 1966; Ethiek van de Ondernemingsleiding, 1968; Recreatie als Maatschappelijk Verschijnsel, 1975; Armoede en Recht, bestuurlijke vragen bij 10 jaar algemene bijstandswet, 1975; Regionalisatie in de Gezondheidszorg, 1976; Overheid en Particulier initiatief, vragen en kanttekeningen bij een voortgaande discussie, 1976; De Multi-functionele accommodatie in het kader van het welzijnsbeleid; Ph.A. Idenburg (red) Gezondheidszorg onder Druk, met Gaspard de Jong, J.P.Kasdorp en R.M. Lapré, 1982; Ph.A.Idenburg (red) De Nadagen van de Verzorgingsstaat, kansen en perspectieven voor Morgen, Amsterdam 1983; The Dutch Paradox in social welfare, 1984; Informatieoverlast, oratie Tilburg, 1985; Bestuurlijke Verantwoordelijkheid, Oratie Utrecht, 1988; Gemeenten Maken Toekomst, met M.M. Gastelaars ea.,1989; Het Nieuwe Rotterdam in sociaal Perspectief, Rapport van de Commissie Sociale vernieuwing, samen met P. Beugels, 1989; Sociale Vernieuwing, met Marjo Giljam, AO 1992; Alles Overziende, een bundel columns en sketches over bestuur, Utrecht 1994; In alle staten, een beschouwing over de rol en betekenis van overheidsbeelden, met Hans R. van der Loo, 1994; Plotseling ziek, een botsing van talen, 1996; Het Gaat om Mensen, excellente veranderaars in organisaties, Amsterdam 1999; Wat je zegt, dat ben je zelf, afscheidsrede 1999


Philip A. Idenburg 2003

Volledige naam Philip Abraham Idenburg

Geboren 15 mei 1934

Geboorteplaats Wassenaar

Land Nederland

Beroep Socioloog, bestuurskundige

Werk THT Twente; Vereniging van Nederlandse Gemeenten; Harmonisatieraad Welzijnsbeleid; Universiteit Utrecht


Dit artikel "Philip A. Idenburg" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Philip A. Idenburg.Read or create/edit this page in another language[bewerken]