Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Sjabloon:Infobox chemische stof

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Infobox chemische stof
Portaal:  Scheikunde
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.
Water
Structuurformule en molecuulmodel
Water (structuurformule)
Water (structuurformule)
Water (molecuulmodel)
Water (molecuulmodel)
Water (vast)
Water (vast)
Water (gasvormig)
Water (gasvormig)
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
H2O
IUPAC-naam water
Andere namen diwaterstofoxide, oxidaan
Molmassa 18,019 g/mol
SMILES
HOH
InChI
HOH
CAS-nummer 123456789
EG-nummer 123456789
PubChem 123456789
Beschrijving Vloeistof
Vergelijkbaar met waterstofsulfide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ExplosiefOntvlambaarOxiderendDrukhouder
CorrosiefToxischSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H228 - H412
EUH-zinnen EUH071
P-zinnen P220 - P261 - P305+P351+P338
Carcinogeen mogelijks
Hygroscopisch? ja
Omgang Met zorg behandelen, niet in contact laten komen met alkalimetalen
Opslag In een fles
EG-Index-nummer 123456789
VN-nummer 1234
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
MAC-waarde 1,2 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 123 mg/kg
(dermaal) 545 mg/kg
LD50 (konijnen) 643 mg/kg
LD50 (muizen) 297 mg/kg
LD50 (kippen) 369 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,000019 g/cm³
Smeltpunt 0 °C
Kookpunt 100 °C
Sublimatiepunt (bij 357 bar) 549 °C
Vlampunt 786 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 867 °C
Dampdruk 123 Pa
Oplosbaarheid in water 1000 g/l
Goed oplosbaar in aceton
Matig oplosbaar in methanol
Slecht oplosbaar in decanol, fenol
Onoplosbaar in benzeen, olie
log(Pow) 8,155
Viscositeit 2,6546 Pa·s
Brekingsindex 2,1051 (589 nm, 20 °C)
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur kubisch
Dipoolmoment 2,45 D
Thermodynamische eigenschappen
ΔfGog 576 kJ/mol
ΔfGol 767 kJ/mol
ΔfGos 876 kJ/mol
ΔfHog 456 kJ/mol
ΔfHol 388 kJ/mol
ΔfHos 453 kJ/mol
Sog, 1 bar 728 J/mol·K
Sol, 1 bar 378 J/mol·K
Sos 198 J/mol·K
Cop,m 45,32 J/mol·K
Evenwichtsconstante(n) pKa = 15,9
Analytische methoden
Klassieke analyse spectroscopie
Spectra UV-VIS
Nutritionele eigenschappen
Type nutriënt conserveringsmiddel
Essentieel? ja
Komt voor in oceaan, rivier, menselijk lichaam
ADI 154 mg/kg lichaamsgewicht
Type additief conserveringsmiddel
E-nummer E174
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal:  Scheikunde

Gebruik

 • kopieer onderstaande tekst en plak het in het doelartikel
 • vul de velden in en schrap bij ja/nee velden het overbodige woord
 • in sommige velden kan meer dan één waarde ingevuld worden:
  • Evenwicht: voor het weergeven van evenwichtsconstanten, dit kan onder de vorm (Zie bijvoorbeeld het artikel glycine):
   K<sub>1</sub> = waarde1 eenheid1<br />K<sub>2</sub> = waarde2 eenheid2
  • Lethaal (~Rat, ~Konijn, ~Muis, ~Kip): verschillende waarden kunnen worden weergegeven door de de type LD50 waarde tussen haakjes te vermelden. De eenheid mg/kg wordt bij alle LD50 waarden, behalve de laatste weergegeven. Bijvoorbeeld:
   LethaalRat = ([[oraal]]) 400 mg/kg<br />(huid) 370 mg/kg<br />([[intraveneus]]) 300
  • AfbWaarsch: voor de gevaarsymbolen bestaan figuren voor de volgende symbolen: E, F, O, D, C, T, X, G en N (in deze volgorde). Deze kunnen toegevoegd worden door middel van het sjabloon {{Pictogram GHS}}. Bekijk de sjabloonpagina zelf voor meer uitleg omtrent de betekenis en het gebruik van het sjabloon.
  • TekstWaarsch: hier wordt - indien nodig - het signaalwoord Gevaar of Waarschuwing ingevoerd. Geen enkel ander woord mag hier worden gebruikt. Plaats na dit signaalwoord een eventuele referentie naar een catalogus (dus niet na de pictogrammen in de parameter AfbWaarsch).
  • Wanneer geen EUH-zinnen bekend zijn (hetgeen bij heel wat stoffen het geval is), dan wordt de parameter ingevuld met het woord geen (cursief gedrukt); idem als er wel H- maar geen P-zinnen bekend zijn (komt veel minder voor); indien geen H-, EUH- en P-zinnen bekend zijn, dan dienen alle betrokken parameters leeg te worden gelaten
  • Onder de parameter Hygroscopisch dient enkel 'ja' te worden ingevuld indien de stof hygroscopisch is; in alle andere gevallen wordt de parameter leeg gelaten
 • Wanneer er geen waarde wordt opgegeven in een veld zal deze niet worden getoond in de uiteindelijke tabel. SI-eenheden worden automatisch aangevuld, dus deze hoeven niet opgegeven te worden.
{{Infobox chemische stof
| Naam = 
| afbeelding1 = 
| onderschrift1 = 
| afbeelding2 = 
| onderschrift2 = 
| afbeelding3 = 
| onderschrift3 = 
| afbeelding4 = 
| onderschrift4 = 
| Formule = 
| Molgewicht = 
| SMILES = 
| InChI = 
| IUPAC = 
| AndereNamen = 
| CAS = 
| EINECS = 
| EG = 
| VN = 
| PubChem = 
| Beschrijving = 
| Vergelijkbaar = 
| AfbWaarsch = 
| TekstWaarsch = 
| Rzinnen = 
| EUHzinnen = 
| Szinnen = 
| Carcinogeen = 
| Hygroscopisch = 
| Omgang = 
| Opslag = 
| ADR = 
| MAC = 
| LethaalRat = 
| LethaalKonijn = 
| LethaalMuis = 
| LethaalKip = 
| Aggregatie = 
| Kleur = 
| Dichtheid = 
| Smeltpunt = 
| Kookpunt = 
| Sublimatiepunt = 
| Vlampunt = 
| Zelfontbranding = 
| Dampdruk = 
| Brekingsindex = 
| Oplosbaarheid = 
| GoedOplIn = 
| MatigOplIn = 
| SlechtOplIn = 
| OnoplIn = 
| Dipoolmoment = 
| LogPow = 
| Viscositeit = 
| Kristalstructuur = 
| fG0g = 
| fG0l = 
| fG0s = 
| fH0g = 
| fH0l = 
| fH0s = 
| S0g = 
| S0l = 
| S0s = 
| Cpm0 = 
| Evenwicht = 
| KlassiekeAnalyse = 
| Spectra = 
| NutrientType = 
| Essentieel = 
| Voorkomen = 
| ADI = 
| AdditiefType = 
| E-nummer = 
}}

Afwijkend afbeeldingformaat

Indien een afbeelding een afwijkend formaat heeft kan er gebruik worden gemaakt van een parameter om de breedte van de afbeelding in te stellen. Gebruik bij kleine, of er lange smalle afbeeldingen de volgende parameter, en vervang waar nodig de 1 door een 2, 3 of een 4.

| afbeeldingbreedte1 = 

Math als afbeelding

Indien er niet één plaatje beschikbaar is om de structuurformule (etc) af te beelden, maar er wel gebruik kan worden gemaakt van math of een combinatie van enkele afbeeldingen naast elkaar samen, gebruik dan voor alleen die uitzonderingen de volgende parameters:

| afbeeldinganders = 
| onderschriftanders = 
Dit Sjabloon "Infobox chemische stof" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische.
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.