Stichting Kenniscentrum Reeën

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Stichting Kenniscentrum Reeën
Geschiedenis
Opgericht 26 augustus 2013
Structuur
Voorzitter Herzo van der Wal
Werkgebied Nederland
Plaats Vorden
Doel Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Media
Website https://www.over-reeen.nl/

Doelstelling[bewerken]

De Stichting Kenniscentrum Reeën kortweg Kenniscentrum Reeën heeft als doelen: Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën, het behoud en het beheer van hun leefomgeving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dat wordt bereikt door:

- Het verzamelen, digitaliseren en openbaar maken van kennis over reeën

- Het starten, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving

Ontstaan en geschiedenis[bewerken]

Kenniscentrum Reeën bestaat sinds 2006. Dit kenniscentrum spant zich in om de afstand tussen natuur en mens zo klein mogelijk te houden. Dat doet zij door de kennis over één diersoort, het ree, via de website en sociale media te delen. Om de doelen te bereiken zijn liefhebbers en deskundigen georganiseerd in volgers, een stuurgroep, en een bestuur.

Kenniscentrum Reeën beschikt over de ervaring van circa 100 jaar actief beschermen en beheren van reeën. Zij is daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Mensen die gezorgd hebben dat reeën nu weer in heel Nederland voorkomen.

Uit het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van de kennis sinds 2006, is op 26 augustus 2013 de stichting ontstaan.

Filosofie[bewerken]

Met meer dan 70.000 reeën in Nederland zijn dat veel kansen om mensen kennis te laten maken met natuurbeheer. Stichting Kenniscentrum Reeën ziet het ree daarom als de 'ambasadeur' voor het beheer van vrij in Nederland levende dieren en hun leefomgeving.

Daarnaast hebben mensen natuur nodig. Die natuur wordt echter beïnvloed door het strikt scheiden van natuur en mens. Door het ree te zien als gewenst resultaat van natuurbeheer ontstaat de mogelijkheid om deze harde scheiding te verzachten. De basis voor Kenniscentrum Reeën.

De scheiding tussen natuur en mens komt onder andere tot uiting als een ree op de weg in aanraking komt met het wegverkeer. Een ander voorbeeld is als de reekalveren in landbouwgewassen liggen die voor onze voedselproductie zijn bestemd. Zij zijn gedoemd het onderspit te delven. Er zijn zo talloze omstandigheden met reeën en andere wilde dier- en plantensoorten.

Kenniscentrum Reeën helpt burgers, overheden en bedrijven om de verschillende situaties te herkennen, in kaart te brengen en oplossingen te zoeken.

Financiële basis[bewerken]

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- Erfstelling, legaten, schenkingen

- Subsidies

- Het stichtingskapitaal

- Andere bijdragen

Bronnen van kennis[bewerken]

De bronnen van Kenniscentrum Reeën zijn mensen die Kenniscentrum Reeën volgen en reageren op de uitingen op sociale media en via haar website. Deze leveren informatie op uit praktijk ervaring en onderzoek. En leiden tot reacties op het internet, artikelen in tijdschriften en boeken. Die vormen dan de basis voor het digitale archief van gerubriceerde artikelen en documenten en verwijzingen naar documenten op het internet. Deze bronnen bevatten de informatie die Kenniscentrum Reeën analyseert en toegankelijk maakt via het internet waaronder de website(s).

Organisatie[bewerken]

Kenniscentrum Reeën is een dynamische organisatie met een kern van deskundigen uit de praktijk van natuurbeheer en haar volgers.

De stichting kent als organen een Raad van Toezicht en een Bestuur. Zij bestaan zo veel mogelijk uit een oneven aantal personen. De leden van de organen zijn zelfstandig opererende rechtspersonen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen tevens de organisatie vertegenwoordigen.

Kenniscentrum Reeën heeft haar zetel in Nederland in de Vorden gemeente Bronckhorst.

Volgers[bewerken]

Volgers van Kenniscentrum Reeën zijn mensen die om welke reden dan ook de interactie of informatie van Kenniscentrum Reeën interessant vinden. Kenniscentrum Reeën kent anno 2019 2.000 volgers via sociale media.

De Raad van Toezicht[bewerken]

De Raad van Toezicht is een formele term voor de stuurgroep Kenniscentrum Reeën. De leden onderschrijven de visie en doelen. Zij kunnen afhankelijk van de aanmelding een organisatie vertegenwoordigen.

Het is voor de Raad van Toezicht logisch dat er een kenniscentrum is en dat de gedeelde kennis zodanig wordt aangeboden dat mensen betrokken raken bij de natuur, het omgaan met natuur en natuurbeheer. Om dat te bereiken houdt zij toezicht en draagt zij bij aan het bedenken, invullen en realiseren van de projecten.

Bestuur[bewerken]

De Raad van Toezicht vormt de bron voor het bestuur. Een bestuurslid wordt gevraagd voor de Raad van Toezicht en van daaruit benoemd. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid en heeft frequent contact om de ontwikkelingen te bespreken en acties te initiëren en beoordelen. Voorts legt zij de financiën, de maatschappelijke positie en haar visie voor aan de Raad van Toezicht.

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Stichting Kenniscentrum Reeën" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Stichting Kenniscentrum Reeën.