Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Suikerunieterrein

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Mooie luchten Suikerunie Terra Tobruk 19 04 10 870000
2783 VloeiVelden.SuikerfabriekTerrein.hoogkerk-bangeweer-hoendiep-suikerunieterrein
2785 Overzicht over de vloeivelden van de SuikerunieTerrein richting het Oosten,  Groningen Centrum in 2007 met de Arriva trein naar Leeuwarden
2772 VloeiVelden van de SuikerfabriekTerrein bij Hoogkerk in 2007
2769 VloeiVelden.SuikerfabriekTerrein.hoogkerk-bangeweer-hoendiep-suikerunieterrein
In 2007 werden de vloeivelden nog gebruikt en waren grijpers bezig

Het Suikerunieterrein ligt tussen Hoogkerk en Groningen, aan de ringweg, waar vroeger de suikerfabriek van de SuikerUnie stond en dat "Polder ten Zuiden van het Hoendiep" genoemd met het waterschap Verbetering [1][2].

Dit gebied dat sinds 2020 de Suikerzijde wordt genoemd, wordt opgedeeld in een nieuw stadsdeel De Kreken met 3.000 à 4.000 woningen, een voorterrein en de vloeivelden. Het voorterrein ligt aan de oostkant en is het voormalige fabrieksterrein dat in januari 2008 na aanpassing van het suikerbietenbeleid door de Europese Unie gesloten werd. Alleen de oude schoorsteen en het zeefgebouw mochten blijven bestaan, om de sloopregeling niet in gevaar te brengen[3]. Sinds 2020 is de Wolkenfabriek gevestigd in het zeefgebouw. Op het Voorterrein vinden de festivals Zienemaan(Openluchtbioscoop 2013-2018)), Paradigm(festival) en Kadepop plaats. Het terrein van de pulpbrokjes is aan het noordzijde van het Hoendiep. Deze loodsen zijn gesloopt maar de verharding is nog aanwezig[4]..

Hondenervaringstuin, een park waar honden hun zintuigen kunnen scherpen, samen met het baasje

Natuurgebied in Polder De Verbetering en Park Suikerzijde[bewerken]

Aan de westkant, bij de vloeivelden, komt een park dat net zo groot is als het Groninger Noorderplantsoen. SuikerzijdePark komt tegen het recreatiegebied Hoogkerk te liggen en zal sportvelden, een recreatieplas en moestuinen bevatten. Het park is onderdeel van Stedelijk Ecologische Structuur (SES) samen met het Roege Bos, de Eelderbaan, het Westpark en het Stadspark. In de vloeivelden komen geoorde fuut, de meervleermuis en de watervleermuis voor [5]. Vanaf 2004 zijn de Zuidelijke vloeivelden aan de zuidkant van het spoor aangelegd. Ook liet men toen meer boompjes en struikjes staan om de natuurwaarde te verhogen. In de jaren tachtig waren de bezinkbakken wel toegangelijk maar de cascadevijvers waarbij het water door vrij verval doorstroomde zijn altijd al slecht te bereiken geweest. De laatste jaren werden de helofytenfiltes zelfs met camera's bewaakt [6]. Aangetroffen broedvogels zijn Bergeend, Kleine Plevier, Kluut, Oeverzwaluw, Dodaars en Geoorde fuut.

0085 VloeiVelden.SuikerfabriekTerrein.hoogkerk-bangeweer-hoendiep-suikerunieterrein

Aan de zuidkant van het Spoor Groningen- Hoogkerk in Polder De Verbetering werd in december 2020 4 slibbassins uitgegraven als compensatie voor natuur die verloren gaat. Helaas werd toen een grote groeiplaats van Smalle Raai onder de modder bedolven. [7].

Geologie[bewerken]

Tijdens het Saalien was Noord West Europa bedenkt met landijsdat keien en zand uit andere streken meevoerde waarbij het huidige Drents_Plateau_(gebied) gevormd werd. Tijdens het interglaciaal vormde de smeltende landijs vele oerstroombeekdalen zoals De Hunze en de Drentse Aa die tijdens de laatste ijstijd het Wecheslien opgevuld werden met zand. Tijdens het warme Holoceen ontstond in geheel West Europa hoogveen dat door de stijgende zeespiegel in de loop van honderden jaren weggeslagen werd [8][9]. ..

Geschiedenis[bewerken]

Het Suikerunieterrein begon in 1914 met de oprichting van Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek in de polder de Verbetering. Het complex groeide met name door milieunormen met uitbreiding van de vloeivelden in de westelijke richting naar Hoogkerk. Vanwege de ligging en het slechte wegennet in de jaren vijftig vond de aanvoer van bieten vaak plaats via het kanaal het Hoendiep en het aanliggende spoor.[10]. Auto's reden via de Van Heemskerckstraat naar de Suikerfabriektotdat de fabriek een eigen afslag kreeg van de Ringweg West.

In de periode mei 1944 tot en met april 1945 zijn door de Duitse militairen op de grens van Groningen en Hoogkerk een aantal schuilbunkers neergezet en een anti-tankmuur. De anti-tankmuur tussen Hoogkerk en Groningen is gesloopt. [11]. Het is een italiaanse tobruk voor een 2-persoons machinepost aan het einde van een dijk in een vroeger vloeiveld (lastig te bereiken door struikgewas) en een Noordelijke en een Zuidelijke bunker. De Canadese tanks en artillerie hebben 13 tot en met 16 april 1945 vanuit het Stadpark deze Duitse verdedigingswerken nog beschoten bij de bevrijding van Groningen. Hierna werd het Suikerunie terrein in een paar uu veroverd door 7 Canadezen die 45 Duitsers gevangen namen [12].

Beide metsel schuilbunders uit oorlogstijd zijn verscholen onder zand en begroeing en hebben een halfrond dak. De Noordelijke bunker ligt vlak langs het pad en is begroeid en kijkt uit over het Westerpark en het Hoendiep. Een bakstenen scherfmuur beschermt de toengang tegen rondvliegende granaatscherven. [13], [14],

Tussen 1960 en 1991 was Stortplaats De Halm in gebruik. De stortplaats ligt in de noordwestelijke hoek tegen het Hoendiep en de Jan Altinkbrug. Bij de aanleg van de verbindingsweg is een deel van de afvalberg gesaneerd. De stortplaats is 3 m hoog en 1m diep en is bedekt met een 1 meter dikke zandlaag. Op deze locatie werd bouwmateraal, zware metalen en sloopafval gestort. De gemeente Groningen heeft in 2009 voor 35 miljoen euro dit 130 hectare grote gebied aangekocht. Na 2010 is het voorterrein tijdelijk verhuurd en zijn geeft AOC Terra onderwijs op een deel van de vloeivelden. Een nadeel is de geïsoleerde ligging.[15]

Voormalige fabriek van de Suiker Unie in Groningen tijdens de sloop in 2010
Voormalige suikerfabriek Suiker Unie, Van Heemskerckstraat, Groningen

Externe links[bewerken]

2779 VloeiVelden.SuikerfabriekTerrein.hoogkerk-bangeweer-hoendiep-suikerunieterrein