You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

THRIVE Institute

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

THRIVE Institute[bewerken]

THRIVE Institute is een in Rotterdam gevestigde denktank. De organisatie is in 2019 opgericht en heeft daarbij de activiteiten van Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) overgenomen. THRIVE Instituut opereert als een besloten vennootschap, maar heeft geen winstoogmerk.

Denktank[bewerken]

Als onafhankelijke derde partij opereert THRIVE op het scheidsvlak van wetenschap, maatschappij en ondernemen. Binnen de organisatie zijn professionals met verschillende achtergronden en expertisegebieden actief, waarbij het algemene doel om maatschappelijke impact te maken, centraal staat. Ook wordt nadrukkelijk samengewerkt met instituten als de TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Voor Goed Agency en Social Impact Fonds Rotterdam.

Nieuwe economie[bewerken]

THRIVE draagt in haar activiteiten bij aan de ontwikkeling van de nieuwe economie, of Next Economy. Een aanduiding voor een socio-economische beweging waarbij monetair gewin ten dienste staat van maatschappelijke verbetering, in een continue veranderende technologische, culturele, ecologische en sociale context. Meest prominent gebeurt dit via het initiatief Rotterdam100: een challenge format waarbij organisaties samen met talentvolle studenten werken aan de maatschappelijke ontwikkeling van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Purpose[bewerken]

Als een leidend instituut voor purpose economy of betekeniseconomie, werkt THRIVE Institute samen met publieke, private en onderwijspartijen. THRIVE partner Kees Klomp heeft het begrip 'betekeniseconomie' medio jaren '10 in Nederland geïntroduceerd als Nederlandse variant van Purpose Economy. In dit boek van Aaron Hurst stelde hij purpose (betekenisgeving) centraal voor de ontwikkeling van een nieuw economisch paradigma. Klomp staat met THRIVE aan de wieg van de eerste MBA Purpose Economy van Europa die in 2020 van start gaat bij Hanzehogeschool Groningen.


Dit artikel "THRIVE Institute" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:THRIVE Institute.Read or create/edit this page in another language[bewerken]