You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Toppen (Kaartspel)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Toppen

Toppen is een kaartspel dat in het roerige nachtleven van Eindhoven is ontstaan nadat een groep dorstige vrienden de huidige in omgaande drankspelletjes al van voor tot achter hadden uitgespeeld. Het spel is vernoemd naar de voornaamste bijnaam van zijn geestelijk vader: "Carrot Top". Carrot Top tezamen met de overige Top-topleden van deze vriendengroep hebben over tijd geholpen bij het perfectioneren van de regels. Zodat eenieder top kan toppen en het toppen niet in de weg gestaan mag worden door getob over de topregels is dit topartikel geschreven opdat er vrijelijk getopt mag worden.

Start van het spel

Alvorens we kunnen beginnen hebben we een volledig kaartspel (52 kaarten) nodig.
De meest gretige persoon van de groep begint als deler. (Hij/zij die het kaartspel pakt/mee brengt.)
De kaarten dienen geschud te worden en het toppen kan beginnen.

Spelvolgorde

De 2e persoon links van de deler zal eerst moeten toppen alvorens het spel kan beginnen.
Toppen is in dit geval een deel van de stapel kaarten van bovenop onderop leggen om steken te voorkomen.
Direct na het toppen zal dan ook de bovenste kaart als eerst gespeeld worden voor hij/zij die aan de beurt is.
De persoon rechts van de deler is als eerste aan de beurt.
Hierna is de volgende persoon tegen de klok in aan de beurt.
Dit gaat door totdat de speler links van de deler aan de beurt is geweest.
Hierna wordt deze speler de nieuwe deler en beginnen we van voor af aan.

Tijdens de beurt

Degene die aan de beurt is krijgt 2 kaarten, ook wel de topkaarten genoemd.
De topkaarten bepalen tot aan welk getal de speler moet geraken. (Meer hierover bij waardebepaling kaarten.)
Hierna blijft de deler kaarten opgooien totdat de waarde van de overige kaarten, de waarde van de topkaarten bereikt of overstijgt.

Waardebepaling kaarten

Alle plaatjes tellen altijd voor 1, terwijl alle nummers altijd voor hun getal staan.
Uitzondering hierop is wanneer de 10 als 1 van de 2 topkaarten wordt omgedraaid, deze telt dan voor 1.
Wanneer de speler 2 dezelfde (JJ,88,22,AA,etc.) kaarten achter elkaar krijgt, tellen de waardes op deze kaarten in zijn geheel niet mee.
Deze kaarten tellen wel mee voor de acties die de speler na zijn beurt moet uitvoeren.
Wanneer de topkaarten hetzelfde zijn, is de beurt van de huidige speler dus alweer voorbij. Wat een pechvogel!
Het getal welke de topkaarten vertegenwoordigen wordt altijd bepaalt door de laagste topkaart als eerste getal (tiental) te gebruiken en de hoogste topkaart als laatste (1-9). Deze 2 kaarten samengevoegd vormen het topgetal.
Voorbeelden bepalen topgetal:
Speler heeft boer-7, het topgetal is 17. Speler heeft 5-3, het topgetal is 35. Speler heeft 99, het topgetal is 0. Speler heeft 10-9, het topgetal is 19.

Na de beurt

Wanneer de beurt voorbij is (Speler heeft het topgetal bereikt of overstegen.) wordt er gekeken welke acties de speler moet ondernemen.
Alle opengedraaide kaarten die benodigd waren om tot het topgetal te komen worden opgeteld.
Wanneer er exact op het topgetal uitgekomen is, heeft de speler de "perfecte top" en moet de speler dit aantal kaarten met 2 vermenigvuldigen.
Dit opgetelde aantal is het aantallen slokken alcoholische versnapering die de speler nu na zijn beurt tot zich moet nemen.
De te nemen slokken moeten genomen zijn voordat de speler opnieuw aan de beurt is.
Lukt dit niet, is de speler de top-stop en moet hij/zij stoppen met toppen!

Veel topplezier!


Dit artikel "Toppen (Kaartspel)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Toppen (Kaartspel).Read or create/edit this page in another language[bewerken]