Wetenschapsopvattingen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Evidence-based practice, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Bij EBP (evidence based practice) spelen wetenschapsopvattingen een rol. Globaal zijn er binnen de menswetenschappen drie wetenschapsopvattingen te onderscheiden: de empirisch-analystische benadering, de interpretatieve benadering en het kritische paradigma.

De empirisch-analytische benadering Deze benadering wordt ook wel het positivisme genoemd. Deze opvatting is gericht op het verklaren van verschijnselen en kritisch kijken naar eigen resultaten. Gegevens en gebeurtenissen worden worden onafhankelijk van elkaar beschreven en later verbonden via wetmatige verbanden. Het is een eenduidige en objectieve benadering. Onderzoeken zoals het de RCT (randomized controlled trial), SR (systematic review) en CCT. (Munten, Verhoef & Kuiper, 2016, p.26)

Interpretatieve benadering Hierbij is men geïnteresseerd in de interpretatie van een ervaring van een persoon. De fenomenologie is gericht op het begrijpen van verschijnselen, bij voorkeur vanuit het gezichtspunt van de onderzochte. Meestal vereist dit deel te nemen in de situatie, bij bijvoorbeeld onderzoek naar een cultuur, om de situatie en interpretatie goed te begrijpen. Dit heet veldonderzoek of participerende observatie.

Kritisch paradigma Het uitgangspunt van deze stroming is betrokkenheid bij de samenleving. De onderzoekers willen bijdragen aan processen die de emancipatie van groepen bevorderen. De nadruk ligt op observeren en ingrijpen. Voor het onderzoek mag elke dataverzamelingsmethode worden toegepast, behalve een experiment. De onderzoekers kijken kritisch naar de maatschappij en de onderzoeksresultaten. Vanuit dit paradigma is de wereld ongelijk en niet waardevrij. Kennis is nooit objectief en het zijn de machthebbers die bepalen hoe de wereld in elkaar zit. Mensen met weinig macht, hebben weinig te zeggen. Vanuit deze bril wordt er kritisch gekeken naar de sociale werkelijkheid en wil men machtsstructuren blootleggen door actieonderzoek op te zetten. Dit onderzoek richt zich op emancipatie van bepaalde doelgroepen en tracht mensen te helpen om hun omgeving te veranderen. De onderzoeker is actief betrokken, subjectief en kiest partij.

Bron: Munten, G., Verhoef J., Kuiper C., (2016) Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Amsterdam: Boom.Dit artikel "Wetenschapsopvattingen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Wetenschapsopvattingen.