You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Aanmaning terugbetaling studiefinanciering

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De uitspraak Aanmaning terugbetaling studiefinanciering (CRvB, 21-03-2008, nr. 07/3303 WSF[1]) is een uitspraak van de Nederlandse Centrale Raad van Beroep. De uitspraak bepaalde dat de aanmaning tot het terugbetalen van studiefinanciering niet kan worden aangemerkt als het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid, waardoor deze geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht oplevert.

Procesgang[bewerken]

De appellante heeft bezwaar ingesteld tegen de beslissing van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep, tegenwoordig de Dienst Uitvoering Onderwijs) over het aanmanen tot terugbetaling van de door de appellante ontvangen studiefinanciering. De IB-Groep heeft dit bezwaar niet ontvankelijk verklaard, omdat het niet gericht was tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De appellante heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank, welke het beroep ongegrond heeft verklaard voor dezelfde reden. Hierop volgend heeft de appellant hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep[bewerken]

De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak van 21 maart 2008 de aangevallen uitspraak bevestigd, waarbij deze als volgt overweegt:

De Awb maakt het slechts mogelijk bezwaar te maken tegen een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een aanmaning als in geding is geen publiekrechtelijke rechtshandeling, maar is privaatrechtelijk van aard. Dit omdat het bestuursorgaan geen gebruik maakt van een speciaal voor het openbaar bestuur geschapen wettelijke grondslag, maar een bevoegdheid hanteert die krachtens het burgerlijk recht ook door niet-bestuursorganen kan worden gebruikt.

Doordat er geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, heeft de IB-Groep terecht het bezwaar van de appellant niet-ontvankelijk verklaard en heeft de rechtbank het beroep hiertegen terecht ongegrond verklaard.

Relevantie[bewerken]

Deze uitspraak maakt duidelijk wat in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt bedoeld met "publiekrechtelijk", namelijk het gebruik van een bevoegdheid die voortkomt uit een wettelijke grondslag welke speciaal voor het openbaar bestuur is geschapen, waarbij deze bevoegdheid niet ook toekomt aan niet-bestuursorganen.Dit artikel "Aanmaning terugbetaling studiefinanciering" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Aanmaning terugbetaling studiefinanciering.Read or create/edit this page in another language[bewerken]