You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Adelberth de Bourbon

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Adelberth de Bourbon (Londen, 26 april 1840 - Bergen op Zoom, 18 oktober 1887) was de zoon van Karl Wilhelm Naundorff, die naar eigen zeggen koning Lodewijk XVII was, wat hem tot troonpretendent van Frankrijk maakte.

Adelbert de Bourbon kan worden gezien als pionnier van de theosofie in Nederland.

In 1863 verkreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Op 27 juni 1881 stichtte hij de theosofische Loge Post Nebula Lux in Den Haag. Hij correspondeerde met Henry Steel Olcott en Helena Blavatsky.

Hij was niet enkel theosoof, maar ook martinisme, vrijmetselaar en was een tijdlang actief in de spiritistische beweging.


Dit artikel "Adelberth de Bourbon" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Adelberth de Bourbon.Read or create/edit this page in another language[bewerken]