You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Afkoelwet van Newton

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De afkoelwet van Newton stelt dat de warmtestroom van een voorwerp naar de omgeving recht evenredig is met het temperatuurverschil tussen dat voorwerp en de omgeving.[1] Deze evenredigheid gaat bij benadering op voor convectieve warmteoverdracht, met name voor gedwongen convectie. De wet wordt ook wel gebruikt voor stralingswarmteoverdracht maar daarbij dient opgemerkt te worden dat de evenredigheidsconstante een grote temperatuurafhankelijkheid heeft.

Wanneer verder nog wordt aangenomen dat warmtetransport binnen het lichaam snel verloopt ten opzichte van de warmteoverdracht, dat wil zeggen een laag getal van Biot, en een warmtecapaciteit die niet afhankelijk is van de temperatuur wordt de oorspronkelijke formulering van Newton verkregen die stelt dat de snelheid van temperatuurverandering van een voorwerp evenredig is met het temperatuurverschil tussen dat object en de omgeving.

Geschiedenis[bewerken]

De wet is eerst anoniem gepubliceerd door Newton in 1701[2]

Wiskundige formulering van de afkoelwet[bewerken]

Tegenwoordig wordt de afkoelwet in formulevorm geschreven als:

Waarin

de warmtestroom is (in W),
de grootte van het warmteuitwisselende oppervlak (in m²),
de warmteoverdrachtscoefficient (in W/m²K) en
de temperatuur (in K).

In de oorspronkelijke vorm is het daarentegen:

Waarin:

de tijd is (in s).

Uit deze laatste formulering volgt dan voor de temperatuur van het voorwerp op tijd

Waarin:

de begintemperatuur van het voorwerp is.


Dit artikel "Afkoelwet van Newton" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Afkoelwet van Newton.Read or create/edit this page in another language[bewerken]