You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Akmaios

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Akmaios is een dispuut der Navigators Studentenverniging Rotterdam. Het is voor onbepaalde tijd opgericht op 1 mei 1990 door Jelle Jonksma. Tegenwoordig telt het dispuut vijftien leden, maar naar verwachting zal dit snel toenemen naar het gebruikelijke aantal van rond de twintig leden. De stataire zetel van het dispuut is gevestigd op Eendrachtsplein 10, wat tevens de zetel is van het overkoepelende orgaan.


Doelstelling

Het dispuut heeft zich tot doel gesteld dat de leden moeten groeien met hun relatie met elkaar en gaan bloeien in hun relatie met God. Dit wordt onder andere gedaan door een tweewekelijkse dispuutsavond. Tijdens deze avonden wordt er begonnen met het nuttigen van een gezamenlijk avondmaal, waarna er gedurende enige tijd een overdenking zal zijn van een der leden of vanuit een externe partij. Daarna zal er gedurende enige tijd worden gereflecteerd in groepen, welke "kringen" genoemd worden. De avond wordt afgesloten met een bezoek aan de sociëteit "Alveus Dei".

Daarbij is er om de week op dinsdagavond geregeld een inhoudelijke avond waarin een christelijk thema wordt behandeld. Dit kan in de vorm zijn van ofwel het bezoeken van een maandelijkse viering van het overkoepelende orgaan, ofwel in de vorm van een incidentele avond, welke ook wel een externe avond genoemd wordt.


Tradities

Het dispuut is in de jaren die geweest zijn vele tradities rijk geworden. Hieronder zullen enkele genoemd worden.

- De mannen dragen altijd een zakdoek bij zich. Helaas is de reden hiervoor uitsluitend bekend onder leden die al enige tijd deel uitmaken van het dispuut.

- In plaats van dat leden proosten, gebruiken ze de uitspraak "heerscht". Dit staat voor het dispuut dat "heerscht" op vele verschillende manieren.

- Het dispuut is gewend enkele malen per jaar een lid af te vaardigen om een bezoek te brengen aan Gouda waar enkele schalen vlees worden genuttigd.


Bestuur

Het dispuut wordt bestuurt door een drietal zeer prominente leden. Het dertigste bestuur der Akmaios zal worden gevormd door Arnoud de Boer (voorzitter), Martijn Tel (secretaris) en Simon Nijhof (bullebak). Hun functies zullen hieronder worden toegelicht.

- De voorzitter coördineert alle algemene taken binnen het dispuut.

- De secretaris heeft de verantwoordelijkheid voor het aanwezig laten zijn van de maaltijd tijdens de dispuutsavonden en draagt zorg voor de ledenadministratie.

- De bullebak vervult de rol van penningmeester. Hij draagt zorg voor al het geld dat hij eerst heeft opgeëist van de leden. Daarnaast mag hij naar verwachting op korte termijn eerstejaars leden gaan sturen naar wanbetalers binnen het dispuut om de contributie op te eisen. Hierover zal later meer bekend worden. De dispuutsvoorzitter zal hiervoor de papieren aandragen.


Dit artikel "Akmaios" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Akmaios.Read or create/edit this page in another language[bewerken]