You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Albert P.B. Uiterwijk Winkel

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Berry Uiterwijk Winkel
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Algemene informatie
Volledige naam Ir. Albert Uiterwijk Winkel
Geboren 22 juni 1942
Land Vlag van Nederland Nederland
Beroep gepensioneerd wetenschapper
Werk
Jaren actief sinds 1995
Website
Portaal:  Literatuur

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel geeft antwoorden op een aantal fundamentele vragen en problemen binnen de exacte wetenschappen. De auteur hanteert hierbij andere invalshoeken en uitgangspunten dan gebruikelijk.


Over de auteur[bewerken]

Ir. Uiterwijk Winkel is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit & Research (WUR) in de richting waterzuivering. Tot zijn pensioen in 2004 was hij werkzaam als ambtenaar bij Rijkswaterstaat, toen nog onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zijn werk had verschillende milieukundige raakvlakken: waterkwaliteit, subsidiëring, waterzuivering, bodemsaneringen, vuilverwerking, vuilstorten, baggerspecie(depots) en vergunningverlening. Kortom veel vervuiling, sanering en subsidiegeld.

Eind jaren ‘70 raakte auteur geïnteresseerd in de biochemische basisstructuur van levende materie. De basis in die structuur heeft hij vanaf 1985 – 2000 blootgelegd en heeft hij deze structuur geformuleerd in de vorm van de Wetten biochemie van levende materie. Qua opleiding is de auteur geen (bio)chemicus.

Met de jaren groeide het inzicht dat de fysica, de chemie, biochemie, de kernfysica, de deeltjesfysica en de astrofysica één onlosmakelijk geheel vormen waarbinnen alles op logische wijze naadloos op elkaar aansluit. Hij zoekt in die periode naar de logica en de grote lijnen binnen dat geheel. Zijn scoop verbreedt zich later vanaf elementaire higgs tot protonen/elektronen, de opbouw van atomen en daarna verder tot de processen op de schaal van het heelal zelf en de door het heelal doorlopen energie-neutrale cyclus. Daarbij stuit de auteur op de aanwezigheid van een flink aantal basale fouten in het fundament van de exacte wetenschappen.


Geadresseerde topics[bewerken]

1) het niveau van de kleinste higgs/string/snaar deeltjes met hun massa, elektrische lading en magnetische spin,

2) de majorana deeltjes zoals neutrino’s en fotonen die ogenschijnlijk geen massa, lading en spin hebben,

3) de opbouw en de constructie van het proton/ elektron met de overgang van massa naar materie,

4) de opbouw periodiek systeem van atomen en hun fysische krachten (o.a. gravitatie) en chemische krachten,

5) het periodiek systeem van zwart gat atomen en hun fysische eigenschappen,

6) de schaal van het heelal en de energie neutraal doorlopen cyclus die dit heelal eindeloos herhaalt in 29 stappen. Het doorlopen van één cyclus vergt circa 2 – 3 biljoen (10¹²) jaar.

(Tevens heeft de auteur de biochemische basisbeginselen van levende materie in het heelal afgeleid)

Onderbouwing[bewerken]

In een aantal documenten wordt een integrale kijk vanaf het higgs niveau tot op het niveau van het heelal en zijn cyclus gegeven. Deze heelalcyclus geeft invulling aan allerlei problemen zoals ‘donkere massa/materie’ en ‘donkere energie’

De heelalcyclus van de auteur is mathematisch te modelleren. Met zo’n wiskundig model kan zowel het volledige verleden als de volledige toekomst van dit heelal tot in detail kwantitatief worden ingevuld. Het maken van dat model vergt 1 – 2 jaar. Daarvoor zoekt de auteur samenwerking met een Universiteit, Instantie of Instituut. Met dat wiskundige model van de heelalcyclus zijn ook alle problemen in de kwantummechanica in beginsel vergaand op te lossen.

De gerefereerde documenten van de auteur vormen één fysische, chemische en nucleaire visie en eenheid. Deze alles afdekkende visie is echter strijdig met de huidige visies binnen de exacte wetenschappen. De auteur verwerpt om fundamentele redenen Einstein’s Relativiteitstheorie en de daaraan gerelateerde Big Bang Theorie. In de documenten van de auteur op www.uiterwijkwinkel.eu zult u derhalve vrijwel geen literatuurverwijzingen tegenkomen.

Externe links[bewerken]

Website A.P.B. Uiterwijk Winkel - Welkom
Nationaal Ruimtevaart Museum NRM (uitnodiging voor lezing 2 maart 2019)
Lezing van 2 maart 2019 'Gravitatie En Materie In Zwarte Gaten'Read or create/edit this page in another language[bewerken]