You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Ald Weishoès

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Ald Weishoès
Ald Weishöes
Ald Weishöes
Locatie Grote Kerkstraat 31, Venlo
Oorspr. functie Latijnse school / stadsschool / armenschool
Huidig gebruik Gemeenschapshuis
Bouw gereed 1611
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 37158
Architect {{#property:P84}}
Portaal:  Civiele techniek en bouwkunde

Het Ald Weishoês (Oude Weeshuis), een vroeg-17e-eeuws, in Gelderse Renaissancestijl gebouwd rijksmonument, ligt op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Kleine Kerkstraat te Venlo.

Het gebouw is in gebruik als stadsherberg.

Geschiedenis[bewerken]

In de beginjaren was er een Latijnse school gevestigd. Deze bleef maar tot 1619 in het gebouw waarna het overging in handen van de Kruisheren, die de lessen vanaf dat jaar in hun klooster gaven. Wie er daarna in het gebouw kwam is onbekend, wel is bekend dat er vanaf 1680 tot 1883 er de stadsschool er was gevestigd, met in de kelder de armenschool.

In 1885 werd het pand gekocht door de burgerlijke Godshuizen, een instantie die zich bezighield met armen- en ziekenzorg, en vestigde er een gasthuis. De burgerlijke Godshuizen waren al eigenaar van het ernaast gelegen weeshuis, ook gebouwd in 1577. Daarnaast weer bouwde de instantie in 1820 een bejaardenhuis. De burgerlijke Godshuizen waren dus eigenaar van een groot complex. Op de achterliggende terreinen werd dit complex nog diverse malen uitgebreid. Toch voldeed het niet, want in 1907 had het bestuur van de Godshuizen plannen om het complex gedeeltelijk af te breken en er een nieuw gebouw neer te zetten. Die plannen gingen niet door.

In 1926 kwam er een ingrijpende restauratie gecombineerd met nieuwbouw. De benaming Ald Weishoes wordt sinds die tijd gebruikt voor het hele hoekcomplex, maar is in wezen verkeerd. In het hoekpand hebben, na de aankoop ervan door de burgerlijke Godshuizen, maar heel kort wezen gewoond. Het oude weeshuis is dus eigenlijk het pand ernaast.

In 1599 schonken Peter van Broeckhuysen en echtgenote cum suis ook nog de hof Voewinckel te Broekhuizen aan het Weeshuis. Deze hof droeg daarna de bijnaam De Wezenhof (tegenwoordig heet het De Vonkel).

De 17e-eeuwse voorgevel van de Latijnse School

Externe link[bewerken]Dit artikel "Ald Weishoès" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Ald Weishoès.Read or create/edit this page in another language[bewerken]