You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Almere

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente telde op 1 januari 2022 217.728 inwoners.

Almere grenst aan de landzijde aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Aan zijn waterkant ligt Almere aan het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De stad ligt, op de dijken na, geheel onder zeeniveau (2 tot 5 meter), en ongeveer evenveel onder het niveau van de genoemde meren.

Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw opgezet als tweede grotere stad in de provincie Flevoland. Almere Haven is het oudste gedeelte van Almere. De eerste woningen werden er opgeleverd in 1976. Almere is Lelystad, de hoofdstad van Flevoland met ruim 80.000 inwoners (2021), in inwonertal ver voorbijgestreefd. Na 25 jaar, in 2001, had Almere al 150.000 inwoners. Anno 2020 is zij qua inwoners de achtste gemeente van het land. Naar verwachting zal de stad kunnen uitgroeien tot een inwonersaantal van 350.000.

Inhoud[bewerken]

 • 1Naam
 • 2Geschiedenis
 • 3Geografie
  • 3.1Stadsdelen
  • 3.2Wijken
 • 4Demografie
  • 4.1Bevolkingssamenstelling
  • 4.2Ontwikkeling van het inwoneraantal
   • 4.2.1Religie
 • 5Economie
  • 5.1Relatie Amsterdam - Almere
  • 5.2Bedrijventerreinen
  • 5.3Winkels en markten
 • 6Cultuur en recreatie
  • 6.1Monumenten
  • 6.2Kunst
  • 6.3Bouwwerken en architectuur
  • 6.4Film, theater en muziek
  • 6.5Almere Verhalen
  • 6.6Evenementen
  • 6.7Natuur- en recreatiegebieden
  • 6.8Sport
 • 7Verkeer en vervoer
  • 7.1Wegverkeer
  • 7.2Spoorwegen
  • 7.3Stads- en streekvervoer
  • 7.4Overzicht van infrastructuur
 • 8Aangrenzende gemeenten
 • 9Politiek en bestuur
  • 9.1College van burgemeester en wethouders
  • 9.2Gemeenteraad
  • 9.3Stedenbanden
 • 10Onderwijs
 • 11Geboren in Almere
 • 12Overleden
 • 13Externe link

Naam[bewerken]

De stad Almere is vernoemd naar het water genaamd Almere. Dit was in de middeleeuwen een meer of binnenzee, ongeveer waar nu het IJsselmeer ligt. Volgens sommigen is 'Almere' een Germaanse naam voor ‘groot meer', waarbij het woorddeel ‘mere' een Middelnederlandse vorm is van het moderne 'meer'. Het Germaanse 'ala' is zeer verwant met ons woord 'al', dat ‘geheel' betekent (vergelijk: 'een en al', 'geheel en al'), en in samengestelde woorden ‘groot' of ‘erg'.

Het 'Aelmere' wordt voor het eerst genoemd in een heiligenleven over de Angelsaksische bisschop Bonifatius. Daar wordt vermeld dat deze Ierse bisschop in 753 vanaf de Rijn over een water genaamd 'Aelmere' richting het huidige Friesland voer. Rond 1100 wordt in een kroniek over het eiland Urk gesproken als ‘Urk in het meer Almere'.

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) gebruikte aanvankelijk de werknaam 'Zuidweststad' voor de nieuwe stad. In 1970 werd gekozen voor de naam Almere, waarbij alternatieve namen ('IJmeerstad', 'IJdrecht', 'Nieuw Amsterdam', 'Eemmeerstad' en 'Flevostad') afvielen. De nieuwe naam werd in 1971 voor het eerst gebruikt.

Geschiedenis[bewerken]

De plannen voor de toekomstige stad Almere (1973) Reportage uit 1976 over de eerste 25 gezinnen die vanuit Amsterdam naar de nieuwe stad Almere verhuisden

Van oorsprong waren de IJsselmeerpolders vooral, of zelfs uitsluitend, bedoeld als landbouwgrond. Na de Tweede Wereldoorlog kwam men echter tot het inzicht dat de snel groeiende bevolking van met name Amsterdam voor een deel elders gehuisvest zou moeten worden. Zo ontwierp men twee steden in de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De stad in Oostelijk Flevoland werd Lelystad. De stad in zuidelijk Flevoland werd op de eerste schetsen nog Zuidweststad genoemd, maar kreeg in de jaren zeventig de naam Almere, naar de vroegmiddeleeuwse naam van de Zuiderzee (zie Almere (meer)).

De eerste aanzet voor de bouw van Almere werd gegeven op 30 september 1975 en de eerste woningen in Almere werden opgeleverd in november 1976. De stad werd toen nog direct bestuurd door het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (Z.IJ.P.), met een landdrost aan het hoofd. Het landelijk voorgeschreven bouwprogramma voor de nieuwe stad bestond voor 70 tot 80 procent uit sociale woningbouw. Als opdrachtgever en voorbereider van de woningbouw in Almere werd in 1975 de Stichting Woningbouw Almere opgericht, een onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Eind 1979 werd op initiatief van landdrost Han Lammers de algemene Woningbouwvereniging Almere opgericht. Het idee was dat deze vereniging de sociale huurwoningen van de SWA in eigendom en beheer zou overnemen en de resterende bouwopgave van sociale huurwoningen in Almere voortaan voor haar rekening zou nemen. Geheel tegen de tijdgeest in volgde bijna gelijktijdig de oprichting van de christelijke woningbouwvereniging Goedestede, door gelovige Almeerders die hoopten te bevorderen dat er in Almere meer aanwas zou komen voor de nieuwe lokale protestantse kerkgemeenschap.

Per 1984 werd wat nog over was van het OL ZIJP (behalve het Markermeer) bij wet opgedeeld in de gemeenten Almere en Zeewolde. De gemeente Almere beschouwt zich als de rechtsopvolger van het Openbaar Lichaam en voert ook hetzelfde wapen. Tot 1986, de oprichting van de provincie Flevoland, nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken de provincietaken waar.

Oorspronkelijk was Almere opgezet als een stad met meerdere kernen. Dit beleid is gedeeltelijk losgelaten. Almere Buiten en Almere Stad zijn via de wijk Tussen de Vaarten aan elkaar gegroeid. Tussen de oudste en de nieuwste woonwijken ziet men duidelijk een veranderd woningbouwbeleid terug; in de jaren zeventig was dit gericht op gelijkvormigheid en functionaliteit, in de jaren negentig werd het de trend meer exclusieve en opvallende woningen te bouwen, bijvoorbeeld in de Regenboogbuurt en Eilandenbuurt.

Het centrum van Almere Stad, het grootste stadsdeel, breidde hierna sterk uit. In 2006 werd het eerste deel van het nieuw gebouwde stadscentrum Citymall Almere opgeleverd. Het voornaamste gebouw hiervan is de Citadel, ontworpen door Pritzker Prize-winnaar Christian de Portzamparc. Begin 2007 werden de nieuwe Schouwburg Almere in gebruik genomen. Het opvallende pand, gelegen aan het Weerwater, werd op 8 juni 2007 officieel geopend door koningin Beatrix.

Op 3 oktober 2016 had de stad precies 200.000 inwoners.

Geografie[bewerken]

Topografische gemeentekaart van Almere, juni 2020 Almere is qua inwonertal met afstand de grootste gemeente van Flevoland met 211.704 inwoners (1 januari 2020), en de achtste gemeente van Nederland, maar Lelystad is qua oppervlakte groter.

Het meest westelijke punt van Zuidelijk Flevoland en daarmee van de provincie is de Muiderhoek. De Muiderhoek ligt op het grondgebied van de gemeente Almere.

Stadsdelen[bewerken]

De gemeente Almere bestaat uit de volgende stadsdelen (met aantal inwoners op 1 januari 2021):

 • Almere Haven (24.000)
 • Almere Stad (109.000)
 • Almere Buiten (57.000)
 • Almere Poort (18.000)
 • Almere Hout (7.000)
 • Almere Pampus (0)

Wijken[bewerken]

Zie voor alle Almeerse wijken het artikel Wijken en buurten in Almere.

Demografie[bewerken]

Bevolkingssamenstelling[bewerken]

Bevolkingspiramide van Almere anno 2008 Almere heeft een relatief jonge bevolking. Van de inwoners is 28 procent jonger dan 20 jaar en 8 procent is 65 jaar of ouder, tegen respectievelijk 24 en 15 procent in heel Nederland. De laatste jaren neemt het aantal jongeren echter af, en het aantal ouderen toe.

Ongeveer 19 procent van de Almeerders is in Almere geboren, 29 procent is in de regio Amsterdam geboren en 20 procent is geboren in het buitenland. De grootste etnische minderheidsgroep wordt gevormd door de Surinamers: zij zijn met 22.027 mensen vertegenwoordigd in de stad. Andere grote etnische groepen zijn Marokkanen (7.309 inwoners), Antillianen (4.842) en Turken (3.390). In totaal herbergt Almere 160 nationaliteiten en 187 etnische groepen.

Ontwikkeling van het inwoneraantal[bewerken]

Het oorspronkelijke plan voor Almere was een stad tussen 125.000 en 250.000 inwoners. Op 29 oktober 2007 ondertekenden wethouder Adri Duivesteijn en minister Jacqueline Cramer een contract dat de basis is van de schaalsprong naar een stad van 350.000 inwoners in 2030. In de periode tussen 2010 en 2030 zullen er 60.000 woningen bijgebouwd worden. Daarmee wordt Almere, na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht mogelijk de vijfde stad van Nederland qua bevolkingsomvang. Almere is over de streep gehaald omdat het rijk heeft toegezegd de wegen rond Almere en Amsterdam aan te pakken. De A1, A6, A9 en A10-Oost worden uitgebreid. Ook is het de bedoeling om de Flevospoorlijn uit te breiden naar vier sporen.

stadsdeel Haven stadsdeel Stad stadsdeel Buiten stadsdeel Hout stadsdeel Poort overig Totaal
1970 52 52
1975 47 47
1980 6.569 63 6.632
1985 21.410 17.240 1.559 88 40.297
1990 22.355 37.024 11.499 209 71.087
1995 22.376 58.816 22.740 564 - 104.496
2000 22.237 83.934 35.290 1.336 - 142.797
2005 22.590 103.560 47.358 1.366 134 - 175.008
2010 22.266 107.804 54.899 1.344 1.764 - 190.767
2015 21.935 108.177 55.830 1.510 9.480 - 196.932
2020 22.820 113.838 56.040 3.520 15.160 326 211.704

Gebieden die nog niet als wijk waren benoemd werden tot 1995 aangemerkt als "overig". Vanaf 1995 worden zij toebedeeld aan het betreffende stadsdeel, waarbij de bewoners van Almere Pampus bij Almere Stad zijn gevoegd. In 2020 is het overige gebied weer opgenomen.

Religie[bewerken]

Volgens het CBS rekende 40,3% van de bevolking van de gemeente Almere zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. De grootste religieuze groeperingen zijn de katholieken (14,5%), de moslims (7,1%), de PKN (4,2%), de hervormden (3,2%), de hindoes (2,1%), de gereformeerden (1,4%), de boeddhisten (0,5%) en de joden (0,3%). Ruim 59,7% van de bevolking is niet religieus.

Economie[bewerken]

Relatie Amsterdam - Almere[bewerken]

Almere is oorspronkelijk gebouwd als overloopstad voor zowel Amsterdam als het Gooi. Nog steeds wonen er veel mensen die geboren zijn in Amsterdam en in Het Gooi. Veel van de inwoners hebben een relatie met deze regio's (werk, recreatie, sociale contacten, etc.). Het gevolg is dat er een grote verkeersstroom (auto, trein) is tussen Amsterdam en Het Gooi. Zowel de autoweg als de spoorweg via de Hollandse Brug bij Muiderberg en Stichtse Brug bij Huizen zitten aan de grenzen van hun capaciteit. Daarom wordt al lange tijd gedacht aan nieuwe verbindingen, naast uitbreiding van de bestaande weg- en spoorwegcapaciteit.

Er zijn nu vergevorderde plannen voor een verbreding van de A6 en daarmee samenhangend een aanpassing van de A1/A9/A10. Vanwege de Schaalsprong van Almere wordt gestudeerd op verdere uitbreiding van het wegennet.

Ook wordt een sterke vergroting van de capaciteit van het openbaar vervoer nagestreefd. De verdubbeling van het aantal sporen van de Flevolijn is daarbij onvoldoende. Om minder afhankelijk te zijn van alleen de Hollandse Brug en de naastgelegen spoorbrug worden plannen gemaakt voor een brug of tunnel die mogelijk via het IJmeer loopt, de IJmeerverbinding.

Bedrijventerreinen[bewerken]

 • Gooisekant
 • Hogekant
 • Hollandsekant
 • Lagekant
 • Markerkant
 • Veluwsekant
 • Sallandsekant
 • Stichtsekant
 • De Steiger
 • De Vaart

Winkels en markten[bewerken]

Winkelstraat in het stadscentrum Het stadshart van Almere Stad heeft het grootste winkelgebied van Almere en is een van de grootste winkelcentra van Nederland. Ook Almere Haven en Almere Buiten hebben forse winkelgebieden. Sinds 2006 mogen winkels in heel Almere op zondagen geopend zijn. Hoewel niet alle winkels hiervan gebruikmaken, zijn veel supermarkten, bouwmarkten en tuincentra iedere zondag open, alsmede een groeiend aantal kleinere winkels in het nieuwe stadshart. Elke laatste zondag van de maand kent Almere een ‘officiële' koopzondag, waarop vrijwel alle winkels open zijn. Het centrum van Almere Stad is verkozen tot beste binnenstad van Nederland.

In de stadsdelen Stad, Haven en Buiten zijn wekelijkse markten.

Almere Stad Almere Haven Almere Buiten
Woensdag 9:00 - 16:00 uur

Zaterdag 9:00 - 16:00 uur

Vrijdag 9:00 - 14:00 uur Donderdag 9:00 - 14:00 uur

Cultuur en recreatie[bewerken]

Monumenten[bewerken]

Almere heeft een rijk archeologisch bodemarchief. Na de laatste IJstijd lag het grondgebied van de gemeente ook droog en hebben er duizenden jaren mensen in de omgeving van de rivier de Eem gewoond. Veel vindplaatsen uit vooral het Mesolithicum zijn in situ bewaard gebleven, in de stad ingepast en als ontmoetingsplaats ingericht. Daarnaast zijn er veel scheepswrakken uit de Zuiderzee-tijd in de voormalige zeebodem bewaard gebleven.

 • Lijst van rijksmonumenten in Almere

Ook zijn er in Almere enkele gemeentelijke monumenten en oorlogsmonumenten, zie:

 • Lijst van gemeentelijke monumenten in Almere
 • Lijst van oorlogsmonumenten in Almere

Kunst[bewerken]

 • Lijst van beelden in Almere
 • Museum De Paviljoens (van 1994 tot 2013)
 • Corrosia Theater, Expo & Film - Kunst aan de muren en kunst op de planken

Bouwwerken en architectuur[bewerken]

Het onvoltooide Kasteel Almere Luchtfoto van Almere Haven met Golvend Land

Almere staat bekend om de bijzondere bouwwerken en architectuur in de stad. Met name in het stadscentrum is er moderne architectuur te vinden. De gemeente investeert tevens in enkele cultuurexperimenten zoals De Fantasie, De Realiteit en De Eenvoud. In deze wijken hebben de bewoners zelf hun huis ontworpen.

Bekende of opmerkelijke bouwwerken in Almere:

Almere Stad
 • Citadel - Winnaar Architectuurprijs Almere 2006.
 • La Defense - Veelkleurig kantorencomplex.
 • De nieuwe bibliotheek - Winnaar Architectuurprijs Almere 2010.
 • Landgoed Hagevoort - Industrieel monument in groene setting.
 • Mode Centrum Almere - 'UFO' langs rijksweg A6.
 • Schouwburg Almere - Drijvend theater op het water.
 • The Wave - Gebouw met golvende gevel aan Weerwater.
Almere Haven
 • Golvend Land - Hoge woontoren met erachter kleine woontorens.
 • Kasteel Almere - Een onvoltooid kasteel langs rijksweg A6.
 • Schaapskooi Vroege Vogelbos - Schaapskooi met internationale architectuurprijs.
Almere Buiten
 • Panoramique - Hoge woontoren in de Eilandenbuurt.
 • Rooie Donders - Woontorens in de Regenboogbuurt.
 • Towerhouses - Gele rondvormige huizen in de Regenboogbuurt.

Film, theater en muziek[bewerken]

Schouwburg Almere Almere beschikt over bioscoop Kinepolis en filmhuis 'Het Nieuwe Filmhuis' in 'De nieuwe bibliotheek'.

Er zijn vier theaters. Kunstlinie Almere Flevoland in het stadscentrum, Corrosia Theater, Expo & Film is gevestigd in het gebouw Corrosia in Almere Haven, Theatergezelschap Vis à Vis bevindt zich in Almere Poort aan het Almeerderstrand en De Glasbak in stadsdeel Almere Stad, die behalve amateur-producties ook experimenteel theater programmeert.

Almere heeft sinds 2007 een poppodium: de Meester.

Almere Verhalen[bewerken]

In 2009 ontstond in Almere het idee om bekende schrijvers een verhaal over de stad te laten schrijven. Het is opgenomen in de Cultuurnota: Almere, stad met verbeelding. De auteurs kwamen in Almere wonen met een vrije opdracht aldaar te schrijven over hun nieuwe woonplaats.

 • Stephan Sanders: Iets meer dan een seizoen (2013)
 • Renate Dorrestein: Weerwater (roman) (2015)
 • Redmond O'Hanlon: De Groene Stad (2018)

Evenementen[bewerken]

Binnen de grenzen van de gemeente Almere worden enkele grootschalige evenementen georganiseerd.

 • Almere Haven Festival
 • Bevrijdingsfestival Flevoland
 • Challenge Almere-Amsterdam
 • Free Festival
 • Hardshock Festival
 • Libelle Zomerweek
 • Strandfestival ZAND
Floriade 2022

Voor de Floriade 2022 werd in september 2011 de kandidatuur opengesteld, waarop zeven kandidaten zich aanmeldden: de regio Rivierengebied, de regio Noord-Holland-Noord, de gemeente Almere, de gemeente Amsterdam, de regio Boskoop, de gemeente Groningen en de Coöperatie Flevoland 2022 uit Lelystad. De Nederlandse Tuinbouwraad besloot na een eerste selectieronde om aan vier kandidaten te vragen een bidbook te maken waarin de plannen verder worden uitgewerkt. De vier kandidaten voor de Floriade 2022 waren de gemeente Almere, de gemeente Amsterdam, de regio Boskoop en de gemeente Groningen. In september 2012 maakte de Tuinbouwraad bekend dat de Floriade 2022 in Almere gehouden wordt.

De kandidatuur van Almere voor de Floriade 2022 is ontstaan vanuit het burgerinitiatief "Almere Vandaag" en geeft invulling aan het motto "Mensen maken de stad", waarnaar verwezen wordt in de "Almere Principles".

Natuur- en recreatiegebieden[bewerken]

De Groene Kathedraal door Marinus Boezem Almere heeft diverse natuur- en recreatiegebieden, waaronder:

 • Almeerderstrand
 • Boswachterij Almeerderhout
  • Cirkelbos / Museumbos
 • Kotterbos (op grondgebied van Lelystad)
 • Kromslootpark
 • Lepelaarplassen (deel van Nationaal Park Nieuw Land)
 • Leeghwaterplassen
 • Oostvaardersbos
 • Oostvaardersplassen
 • OostvaardersWold (gepland)
 • Pampushout
 • Stadslandgoed de Kemphaan
 • Vroege Vogelbos
 • Weerwater
 • Zilverstrand

Sport[bewerken]

De sportvelden van Almere liggen verspreid over zeven sportparken. Er zijn acht tennisaccommodaties, drie overdekte zwembaden, zes sporthallen en elf sportzalen. In Almere vinden diverse sportevenementen plaats, zoals de Holland Triathlon. In het Topsportcentrum Almere vinden regelmatig sportwedstrijden op het hoogste niveau plaats.

Ook wordt er topsport in Almere beoefend. Zo komt het eerste team van de Almeerse Hockey Club uit in de Hoofdklasse. Sinds 2005 speelt Almere City FC in de Eerste Divisie. Daarnaast doen de Almeerse soft- en honkbalclub Almere'90, de Almeerse badmintonvereniging en Squash Almere mee op het hoogste niveau in Nederland. De Almeerse amateurvoetbalclubs die op het hoogste niveau spelen zijn ASC Waterwijk en FC Almere. Volleybalclub VC Allvo speelde voorheen op het hoogste amateurniveau, maar is tegenwoordig actief op het tweede niveau. Ook basketbalclub Almere Pioneers speelde een aantal seizoenen op het hoogste amateurniveau, maar speelt inmiddels lager.

Verkeer en vervoer[bewerken]

Wegverkeer[bewerken]

Olifanten van Almere bij knooppunt Almere In de omgeving van Almere liggen de volgende grote rijks- en provinciale wegen:

 • A6 Muiderberg - Almere - A27 - Emmeloord - Joure
 • A27 Sint-Annabosch - Gorinchem - Everdingen - Lunetten - Rijnsweerd - Eemnes - Almere
 • N305 Almere - A27 - Zeewolde - Biddinghuizen - Dronten
 • N702 A6 Almere Stad-West - Hogering - N702 - A6 Almere Buiten

De infrastructuur binnen Almere kenmerkt zich door gescheiden infrastructuur voor fiets, auto en bus (volledig vrijliggende fietspaden en busbanennetwerk).

Spoorwegen[bewerken]

Station Almere Centrum In 1987 is Almere aangesloten op het landelijke spoorwegnet via de in 1988 voltooide spoorlijn Weesp - Lelystad (de Flevolijn), die sinds 2012 doorloopt tot Zwolle (de Hanzelijn). Almere heeft zes stations: Almere Poort, Almere Muziekwijk, Almere Centrum, Almere Parkwijk, Almere Buiten en Almere Oostvaarders. Tot de opening van station Almere Poort in 2012 bestond er nog de halte Almere Strand. Dit station werd alleen gebruikt voor evenementen op het Almeerderstrand.

Vanaf station Almere Centrum rijden intercity's en sprinters in de richtingen Amsterdam, Utrecht, Schiphol, Den Haag, Lelystad, Zwolle, Groningen en Leeuwarden.

Stads- en streekvervoer[bewerken]

Het busvervoer in Almere wordt verzorgd door vervoersbedrijf Keolis Nederland en bestaat uit vervoer met stads- en streekbussen.

Het stadsbusnetwerk met als merknaam allGo heeft zeven buslijnen en twee nachtbuslijnen (nightGo). Onder het R-net rijden vijf streeklijnen. Verder is er een netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer, twee andere streeklijnen, een lijn van en naar industrieterrein De Vaart met haltes waar de bus op verzoek komt (flexiGo, lijn 22), een lijn naar de nieuwe wijk Duin (duinGo, lijn 24) en twee lijnen naar de nieuwe wijk Nobelhorst (nobelGo, spitslijn 25 en buurtbuslijn 525).

Overzicht van infrastructuur[bewerken]

Infrastructuur van Almere, met wegen uit de Open Street Map, maart 2014

Aangrenzende gemeenten[bewerken]

  Aangrenzende gemeenten  
Edam-Volendam (NH)

Waterland (NH) (Markermeer)

  Hoorn (NH)

(Markermeer)

  Lelystad
       
Amsterdam (NH)

(IJmeer)

Zeewolde
       
    Gooise Meren (NH)

Huizen (NH) (Gooimeer)

  Blaricum (NH) (Gooimeer)

Politiek en bestuur[bewerken]

College van burgemeester en wethouders[bewerken]

Zie ook: Lijst van burgemeesters van Almere

Franc Weerwind (D66) is sinds 9 september 2015 de burgemeester van Almere.

Sinds 14 februari 2020 zijn de wethouders:

 • Hilde van Garderen (VVD) - Openbare Ruimte, Cultuur, Marketing en Communicatie
 • Maaike Veeningen (D66) - Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling en Vastgoed
 • Jan Hoek (GroenLinks) - Verduurzaming, Mobiliteit en Innovatie
 • Julius Lindenbergh (VVD) - Financiën, Sport, Digitalisering en Dienstverlening
 • Roelie Bosch (ChristenUnie) - Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid
 • Froukje de Jonge (CDA) - Sociaal domein, Diversiteit en Inclusie

Gemeenteraad[bewerken]

De installatie van de eerste gemeenteraad van Almere vond plaats op 2 januari 1984, in aanwezigheid van onder andere de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk. De verkiezingen hiervoor vonden plaats op 21 september 1983. Voor 1984 had Almere een adviesraad, die telkens werd gekozen voor een zittingsperiode van twee jaar (1978-1980, 1980-1982 en 1982-1984). Deze adviesraad bestond net als de gemeenteraad uit politieke partijen. Op 11 maart 1977 werd voor het eerst voor een bestuurlijke vertegenwoordiging gestemd; de adviescommissie, bestaande uit vijf personen die op persoonlijke titel waren gekozen.

De raad van Almere telt sinds 1998 39 zetels. Vanwege de toename van het aantal inwoners tot boven de 200.000, werd het aantal zetels in 2018 vergroot naar 45.

Verkiezingsresultaten:

Partij 1984 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
VVD 5 5 7 10 12 8 7 7 5 8
PvdA 10 14 9 6 9 7 12 8 5 7
PVV - - - - - - - 9 9 6
D66 1 2 7 10 5 2 1 3 6 5
GroenLinks 2 1 3 4 4 4 3 3 2 4
SP - - - - - - 4 2 4 3
Leefbaar Almere - - - - - 9 4 3 4 3
Partij voor de Dieren - - - - - - - - - 3
ChristenUnie - - - - 1 1 2 1 1 2
CDA 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2
Almere Partij/OPA - - - - - - - - 1 1
Respect Almere - - - - - - - - - 1
Almere Partij - 1 2 2 3 2 2 - - -
Trots op Nederland - - - - - - - 1 - -
Verenigde Senioren Partij - - - - 1 1 1 - - -
Stadspartij Almere - - - - 1 1 - - - -
CP/CD 2 1 1 2 - - - - - -
Stap '84 1 - - - - - - - - -
Totaal 23 27 33 37 39 39 39 39 39 45

Stedenbanden[bewerken]

Almere heeft een officieel jumelage met de Deense stad Aalborg. Er zijn tevens vriendschappelijke banden met:

 • Aalborg (Denemarken)
 • Shenzhen (China)
 • České Budějovice (Tsjechië)
 • Haapsalu (Estland)
 • Kumasi (Ghana) (1996-2018)
 • Lancaster (Verenigd Koninkrijk)
 • Milton Keynes (Verenigd Koninkrijk)
 • Rendsburg (Duitsland)
 • Växjö (Zweden)
 • Dmitrov (Rusland)

Milton Keynes is net als Almere een geplande stad.

Onderwijs[bewerken]

Hieronder staat per soort onderwijs welke scholen zich bevinden in Almere. Indien een school meerdere vestigingen heeft, wordt alleen de hoofdvestiging genoemd.

Scholen voor voortgezet onderwijs:

 • Arte College
 • De Meergronden
 • Echnaton
 • Buitenhout College
 • Aeres VMBO (voorheen groenhorst)
 • Het Baken
 • International School Almere
 • Montessori Lyceum Flevoland
 • Nautilus College (speciaal onderwijs)
 • Oostvaarders College
 • Helen Parkhurst

Scholen voor middelbaar beroepsonderwijs:

 • Groenhorst
 • ROC TOP
 • ROC Flevoland

Voor hoger beroepsonderwijs zijn er in Almere de volgende scholen:

 • CAH Vilentum Almere
 • Windesheim in Almere

Geboren in Almere[bewerken]

 • Raymond Rensen (1979), rapper ('Raymzter')
 • Yfke Sturm (1981), model
 • Bente Becker (1985), politica
 • Hedwiges Maduro (1985), voetballer
 • Danny Holla (1987), voetballer
 • Jordy Deckers (1989), voetbaldoelman
 • Ismo Vorstermans (1989), voetballer
 • Bianca Baak (1992), atlete
 • Mike van der Hoorn (1992), voetballer
 • Desiree van Lunteren (1992), voetbalster
 • Xandro Schenk (1993), voetballer
 • Stacey Walroud (1994), rapper/producer ('Esko')
 • Damil Dankerlui (1996), voetballer
 • Tim van Teunenbroek (1996), influencer
 • Niki Wories (1996), kunstschaatsster
 • Alessio Da Cruz (1997), voetballer
 • Aliyah Kolf (1999), zangeres
 • Jahmil Dapaloe (2001), rapper ('Leafs')
 • Ayouba Kosiah (2001), voetballer
 • Amourricho van Axel Dongen (2004), voetballer

Overleden[bewerken]

 • Koos Schuur (1915-1995), dichter, schrijver en vertaler
 • Coen van Vrijberghe de Coningh (1950-1997), acteur
 • Herman Diederik Janzen (1923-1998), beeldhouwer, medailleur en tekenaar
 • Dirk-Jan Bijker (1946-2001), presentator, regisseur en producent
 • Tim Beekman (1941-2006), acteur
 • Chicho Jesurun (1947-2006), Nederlands Antilliaans honkballer en honkbalcoach
 • Dick Mallon (1926-2006), journalist
 • Sanny Day (1921-2008), jazzzangeres
 • Ella Snoep (1927-2009), actrice
 • Geertje Wielema (1934-2009), zwemster
 • Jos van der Valk (1930-2014), televisie- en theaterproducent
 • Hansje Bunschoten (1958-2017), zwemster en presentatrice
 • Jan Schoenaker (1923-2017), beeldend kunstenaar
 • Rob Schaeffer (1937-2019), politicus
 • Willy Schmidt (1926-2020), voetballer


Read or create/edit this page in another language[bewerken]