You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Amsterdam zuidoost koningspalmplein

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Dit plein werd in 2000/2001 opgeleverd als centraal plein van de nieuwe laagbouwbuurt Laag Koningshoef.

Laag Koningshoef was de eerste laabgbouwbuurt in de K-buurt

Voordat Laag Koningshoef gebouwd kon worden moest eerst de kemerkende hoogbouwflat met 10 bouwlagen van Koningshoef (ca. 500 woningen) worden gesloopt en moest ook de 's Gravendijkdreef worden afgegraven tot maaiveldniveau. Het idee was hierbij dat de weg niet geisoleerd, zoals de meeste autowegen, door de Bijlmer zou gaan maar dat de straat een stadstraat met fiets- en voetpaden zou worden waaraan gewoond kon worden.

Het centrale pleintje in Laag Koningshoef was ontworpen als een plek waar bewoners elkaar konden ontmoeten en kinderen konden spelen onder het toeziend oog van hun ouders.

De vloer van het iets lager liggende speelplein loopt licht af naar het oosten waardoor daar na een regenbui nooit plassen op blijven staan.

Aan de westzijde staat een schaduwgevend berkenbosje dat uitnodigt om in te spelen. In het midden van het plein staan wat klimelementen op een zacht okergele valdempende ondergrond.

Helemaal aan de noordoostzijde, waar de meeste zon komt, is voor de ouders van de kinderen een zitplek gemaakt

Materialen

Het plein en de rand is van Portugees hardsteen gemaakt.

Verlichting

Midden boven het plein hangt een lamp als was het een zon. Naarmate de avond vordert neemt de sterkte af en gaat de kleurige verlichting aan die in de vloer is opgenomen. Het prachtige Plaza Soler in Barcelona was hierbij de inspiratie.

Honkballers

Helaas werd het plein in gebruik genomen door honkballers en gingen de bewoners daarover klagen. Midden op het plein, op het Portugese hardtsteen werd een grote bak geplaatst van 14m bij 14m waarmee honkballen onmogelijk werd. Maar ook de grondverlichting was niet meer zichtbaar

Ontwerp

Het oorspronkelijke ontwerp van Ir. W.A. Mulder

Het ontwerp is van Ir. W.A. Mulder stedenbouwkundige in dienst van het stadsdeel Zuidoost. Een ander plein van Ir. W.A.Mulder is het Kortenaerplein in het stadsdeel De Baarsjes.


Dit artikel "Amsterdam zuidoost koningspalmplein" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Amsterdam zuidoost koningspalmplein.Read or create/edit this page in another language[bewerken]