Welcome to EverybodyWiki ! Nuvola apps kgpg.png Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...

Artikel 9 van de Belgische Grondwet

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Artikel 9 van de Belgische grondwet staat maakt deel uit van titel II: De belgen en hun rechten en luidt anno 2018: Naturalisatie wordt verleend door de federale wetgevende macht.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het artikel gaat terug tot artikel 5 in de grondwet aangenomen op 7 februari 1831. De officiele tekst was: "La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'execice de ces droits.". De officieuse vertaling was toen: "De naturalisatie wordt door het wetgevend gezag verleend. De groote naturalisatie alleen stelt den vremdeling, voor het uytoeffening der politieke rechten, met den Belg gelyk"[1]

De nederlandstalige versie werd pas officieelbij Grondwetswijziging van 10 april 1967.

In 1991 werd het tweede lid (over de groote naturalisatie) verwijderd en werd de nederlandstalige tekst: Naturalisatie wordt verleend door de wetgevende macht.[2]

In 1994 werd de grondwet verder gecoordineerd.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof


Dit artikel "Artikel 9 van de Belgische Grondwet" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Artikel 9 van de Belgische Grondwet.Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !