You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS, officieel Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2020, nr. WJZ/ 20077977, tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in bepaalde sectoren door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19)[1]) is een ministeriële regeling als een van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland om ondernemingen in bepaalde sectoren te ondersteunen die getroffen worden door de gedwongen sluiting van hun bedrijf, de inperking van bijeenkomsten en/of een negatief reisadvies voor het buitenland, door of in verband met COVID-19. De regeling omvat een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00.

Voor welke sectoren geldt de regeling?[bewerken]

De regeling geldt enkel voor bedrijven waarvan de hoofdactiviteit op 15 maart 2020, zoals aangegeven in hun inschrijving bij de kamer van koophandel, voldoet aan de in de regeling opgesomde SBI-codes.

Na de initiële opsomming van SBI-codes die onder de regeling vielen, zijn later andere SBI-codes toegevoegd. Daarmee zijn meer sectoren onder de regeling gaan vallen. Voor agrarische bedrijven met een recreatieve functie wordt ook gekeken naar de nevenactiviteiten.

De uitbreiding van de lijst van 27 maart 2020 met Non-food geldt met terugwerkende kracht vanaf 30 maart 2020. De uitbreiding van SBI-codes, waaronder kampeerboerderijen, tattooshops en taxibedrijven, treedt in werking vanaf 15 april 2020. De verruiming voor zorgondernemers geldt vanaf 22 april 2020.

Samengevat:

 • Oorspronkelijke regeling (besluit 27 maart 2020, aanvragen vanaf 27 maart 2020).
 • Uitbreiding Non-food detailhandel (besluit 28 maart 2020, aanvragen vanaf 30 maart 2020).
 • Uitbreiding Food detailhandel (besluit 7 april 2020, aanvragen vanaf 15 april 2020).
 • Uitbreiding Toeleveranciers SBI-Code lijsten (besluit 7 april 2020, aanvragen vanaf 15 april 2020).
 • Uitbreiding Zorgondernemingen (besluit 7 april 2020, aanvragen vanaf 22 april 2020).
 • Uitbreiding Agrarische recreatieondernemingen (besluit 7 april 2020, aanvragen vanaf 15 april 2020).

Bij agrarische recreatieondernemingen kijkt de overheid naast de hoofdactiviteit ook naar de nevenactiviteit.

Vastgestelde SBI-codes[bewerken]

Vastgestelde SBI-codes die onder de regeling vallen zijn:

 • Landbouw, bosbouw en visserij (SBI-code 01xxx)
 • Groot- en detail/markthandel (SBI-codes 46xxx, 47xxx)
 • Vervoer en opslag (SBI-codes 49xxx, 50xxx, 52xxx)
 • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (SBI-codes 55xxx, 56xxx)
 • Informatie en communicatie (SBI-code 59xxx)
 • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (SBI-code 74xxx)
 • Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (SBI-codes 77xxx, 78xxx, 79xxx, 80xxx, 81xxx, 82xxx)
 • Onderwijs (SBI-code 85xxx)
 • Gezondheids- en welzijnszorg (SBI-code 86xxx)
 • Cultuur, sport en recreatie (SBI-code 90xxx, 91xxx, 92xxx, 93xxx)
 • Overige dienstverlening (SBI-codes 95xxx, 96xxx)

Aanvullende voorwaarden[bewerken]

Andere voorwaarden:

 • Er mogen maximaal 250 personen werken.
 • Het verwachte omzetverlies in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 moet minimaal € 4.000,00 bedragen.
 • De verwachte vaste lasten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 moeten minimaal € 4.000,00 bedragen.
 • Ten minste één vestiging moet niet overeenkomen met het privéadres van de ondernemer (deze regel geldt niet voor elke sector en soms is een eigen opgang of toegang tot dat deel van de privéwoning ook toegestaan).

Niet rechtstreeks getroffen ondernemers[bewerken]

Voor ondernemers in de toeleveringsketen, die niet rechtstreeks getroffen worden door gedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten of een negatief reisadvies, geldt dat deze bedrijven toch in aanmerking kunnen komen voor de TOGS wanneer het omzetverlies wordt veroorzaakt door ten minste een van onderstaande voorwaarden:

 • Ten minste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen.
 • Ten minste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

Naast de eisen zoals hierboven bij Andere voorwaarden besproken.


Dit artikel "Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.



Read or create/edit this page in another language[bewerken]