You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Beoordelingsrichtlijn

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een beoordelingsrichtlijn is een document waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op het product/proces en de bepalingsmethode om aan te tonen dat het product aan deze eisen voldoet Naast de eisen, voorschriften en wetten die zijn opgenomen in een beoordelingsrichtlijn (BRL), stelt deze ook eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van de certifcaathouder, om te borgen dat de producten/het proces bij voortduring aan de gestelde eisen voldoet.

BRL's komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. Hierin zijn alle voor het betreffende product/proces belanghebbende partijen (producenten, afnemers, overheid en onafhankelijke deskundigen) vertegenwoordigd, waardoor BRL's een breed draagvlak hebben.Dit artikel "Beoordelingsrichtlijn" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Beoordelingsrichtlijn.Read or create/edit this page in another language[bewerken]