You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Beschuldiging van Palestijnse genocide door Israël

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Israël wordt beschuldigd van genocide jegens de Palestijnen. Volgens deze beschuldiging maakt Israël zich, met name in verband met de Gaza-oorlogen, doelbewust schuldig aan pogingen tot het gedeeltelijk of geheel vernietigen van het Palestijnse volk. Genocide oftewel 'volkerenmoord' is een misdrijf in het internationaal recht. Aangezet door het extreem grote aantal Palestijnse doden en gewonden tijdens de Gaza-oorlog van 2023/2024, werden de staat Israël en zijn verantwoordelijke leiders door diverse partijen aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het Internationaal Strafhof (ICC).

Als lid van de Verenigde Naties heeft Palestina automatisch het recht op te treden als partij in zaken die bij het ICJ aanhangig zijn gemaakt.[1] Israël heeft het Internationaal Strafhof niet erkend, maar omdat Palestina dat wel heeft is het ICC bevoegdheid te oordelen over mogelijke genocide en oorlogsmisdaden die Israëliërs hebben gepleegd in de Palestijnse gebieden.

Internationaal Gerechtshof[bewerken]

Op 29 december 2023 spande Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een zaak aan tegen Israël, waarin het land ervan werd beschuldigd het Genocideverdrag te hebben geschonden. Volgens de aanklacht "zijn de daden en nalatigheden van Israël genocidaal van karakter, daar zij zijn gepleegd met de intentie om Palestijnen in Gaza als substantieel deel van de bredere Palestijnse nationale, raciale en etnische groep te vernietigen …". In het verzoekschrift wordt onder andere een voorlopige voorziening gevraagd om de rechten van het Palestijnse volk onder het Genocideverdrag te waarborgen. Israëls politiek wordt getypeerd als een "75 jaar lange apartheid".[2] Israël wees de aanklacht af als "ongegrond" en noemde het een "bloedsprookje".[3]

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]


Dit artikel "Beschuldiging van Palestijnse genocide door Israël" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Beschuldiging van Palestijnse genocide door Israël.Read or create/edit this page in another language[bewerken]