Burgerbaan

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Aanleiding[bewerken]

Aanleiding tot het Burgerbaan initiatief is dat er enerzijds nuttig en nodig werk is in de samenleving dat niet wordt verricht omdat er geen geld beschikbaar voor is, en er dat anderzijds werkbehoefte in de samenleving is waarin niet wordt voorzien. Hierdoor ontstaan problemen in de samenleving, en kunnen burgers door een tekort aan werk, een tekort aan inkomen hebben. Deze structurele en groeiende onrust in de samenleving, vraagt om een structurele oplossing. Het zoeken naar oplossingen voor de arbeidsmarkt blijkt uit rapporten zoals van de commissie Borstlap (1) en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2).

Initiatief[bewerken]

In Almere is in 2017 het Burgerbaan initiatief gestart door Frans Vrijmoed, Geestelijk Verzorger. Het initiatief kreeg bijval van de gemeente Almere, afdeling Werk & Inkomen, maar strandde op de landelijke wet- en regelgeving. Om de nodige wet- en regelgeving aan te passen werd in 2020 het Burgerbaan initiatief omarmd door de PvdA Netwerkgroep Basiszekerheid i.o.. In 2021 leidde dit tot een Burgerbaan motie die werd aangenomen op het voorcongres van de PvdA in Flevoland, en vervolgens werd gesteund door het PvdA Bestuur en de PvdA fractie in de Tweede Kamer. De motie en het commentaar staan op blz. 72 van de PvdA congresbundel voor 2021. (3)

Doel en middel[bewerken]

Het doel van het Burgerbaan initiatief is om iedere burger financieel in staat te stellen om vrijwilligerswerk te verrichten. Hiermee wordt nodig en nuttig werk verricht in de vorm van nieuw betaald deeltijd werk. Vrijwilligers zetten zich gemiddeld ruim vier uur per week in, dat is gelijk een indicatie voor de gemiddelde omvang van een Burgerbaan. (SCP 2019, 'een week in kaart') (4). De Burgerbaan is een gemeentelijke baan en de burger vult het werk voor het minimumloon in met vrijwilligerswerk bij één of meer Algemeen Nut Beogende Instellingen en/of Sociaal Belang Behartigende Instellingen naar keuze.

Doelgroepen[bewerken]

De Burgerbaan is bedoeld om open te staan voor eenieder. Burgers die extra geholpen kunnen zijn met een burgerloon zijn: werkende armen (5), ouderen met een te laag pensioen (6), studenten die hun studieschuld willen verlagen (7), burgers met een uitkering voor werkloosheid die door te werken in een burgerbaan de voorwaarden voor hun uitkering kunnen verlichten (8), burgers met een beperking die dan volwaardig kunnen meedoen, en migranten om sneller en beter te kunnen 'inburgeren'. (9)

Voordelen[bewerken]

Voordelen/kansen van de Burgerbaan zijn: a. het beginsel van vrijwilligerswerk blijft intact, organisaties die zich inzetten voor vrijwilligerswerk zullen eerder meer relevant worden dan minder; b. voor de ANBI of SBBI verandert weinig, enkel op verzoek van de vrijwilliger de doorgifte aan de overheid van het aantal gewerkte vrijwilligersuren; c. De Burgerbaan voorziet in een behoefte aan structureel deeltijd werk, voor soms maar enkele uren per week, in de zorg, op scholen, bij de overheid, in de thuiszorg, en zo meer (10); d. het burgerloon wordt betaald door de overheid, maar overige kosten zijn nihil: de overheid hoeft niet te voorzien in een werkplek, en kan de werving, begeleiding en ondersteuning van de werknemers inhoudelijk volledig overlaten aan de ANBI en/of SBBI, de overheid fungeert als een vorm van betaalkantoor, en kan die functie ook uitbesteden; e. fondswerving voor de ANBI's en SBBI's e.d. blijft evengoed nodig als nu, voor de eerdergenoemde kosten die de gemeente niet hoeft te betalen.

Nadelen[bewerken]

Nadelen/risico's van de Burgerbaan zijn bijvoorbeeld, f. sommige burgers kunnen bestaand deeltijd werk willen vervangen door een Burgerbaan omdat die beter aansluit op hun behoefte; g. een tweede risico kan zijn dat van de burgerbaan een aanzuigende werking uitgaat voor buitenlanders. Een derde risico kan zijn dat er ANBI's en SBBI's zijn die weinig toezicht uitoefenen op de vrijwillig gewerkte uren, waardoor burgers daar misbruik van kunnen maken. Voor alle genoemde risico's zijn diverse mogelijkheden om deze te beheersen.

Perspectief[bewerken]

Het perspectief van de Burgerbaan is een potentieel van een miljoen Burgerbanen, waarmee, bij een gemiddelde Burgerbaan van 200 uur per jaar, voor 200 miljoen uur aan nodig en nuttig werk wordt verricht. Ter vergelijking werd in 2019 voor ruim een half miljard uur aan vrijwilligerswerk verricht (SCP, 2019). De Burgerbaan borgt de continuïteit van het belangrijke vrijwilligerswerk en is tevens een economisch motor, omdat burgers het geld doorgaans zullen uitgeven, waarmee van het burgerloon de helft terugvloeit in de staatskas aan inkomstenbelasting plus BTW. Voor de samenleving zijn twee belangrijke aanvullende perspectieven: 1. met de Burgerbaan krijgt iedere burger toegang tot betaald werk en 2. burgers tonen elkaar met hun vrijwillige inzet hun betrokkenheid met heel de samenleving, wat deze hechter kan maken en duurzamer.


Dit artikel "Burgerbaan" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Burgerbaan.