You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Christelijke Gereformeerde kerk (Tholen)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Christelijke Gereformeerde kerk is een kerkgebouw in de Zeeuwse stad Tholen, dat zich bevindt aan Visstraat 14.

Geschiedenis[bewerken]

Het kerkje werd omstreeks 1870 gebouwd als lokaal voor de handboogschutterij Non Semper.[1] Later werd dit een sociëteit met dezelfde naam. In 1929 werd het lokaal verkocht aan de Vereniging Vischstraat 12. Deze bestond uit de aanhang van de oefenaar Willem Baaij. Deze preekte in diverse Oud Gereformeerde gemeenten. Ook in de Visstraat werd aldus een Oud-Gereformeerde gemeente gesticht.

In 1931 werd ook Baaij, tot dan toe voorganger, bevestigd in het ambt van predikant. [2] Ondertussen werd het kerkgenootschap in de Visstraat aangeduid als Vrije Gereformeerde Gemeente, wat inhield dat ze bij geen enkel kerkverband meer was aangesloten. In 1946 echter trad zij samen met de ook door Baaij geleide gemeente te Oud-Vossemeer toe tot het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een aantal lidmaten gingen daar niet in mee en stapten over naar de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, huizend in de Rehobothkerk. Het was deze gemeenschap waar de aanhangers van Willem Baaij oorspronkelijk uit waren voortgekomen.[3]

De Christelijke Gereformeerde Gemeente kende een zeker verenigingsleven.

Gebouw[bewerken]

Het kerkje is uitermate sober en toont geen enkel ornament. In 1966 werd de kerkzaal vernieuwd. Ook werden in de loop der jaren enkele ruimten aangebouwd.


Dit artikel "Christelijke Gereformeerde kerk (Tholen)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Christelijke Gereformeerde kerk (Tholen).

  1. Christelijk Gereformeerde kerk Tholen kerk-en-orgel.nl
  2. Levensbeschrijving en Drietal Preken door Ds. W. BAAIJ theologienet.nl - J. P. van den Tol Jz., Dordrecht 1959
  3. Willem Baaij resources.huygens.knaw.nl (Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme)


Read or create/edit this page in another language[bewerken]