Welcome to EverybodyWiki ! Nuvola apps kgpg.png Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...

Christelijke Scholengroep De Hoven

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel komt mogelijk voor verwijdering in aanmerking.
Het overleg hierover wordt gevoerd op deze discussiepagina. Iedereen is welkom daaraan bij te dragen. Zie voor meer informatie: Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst.
Voel je vrij het artikel te bewerken. Haal de pagina echter niet leeg en verwijder deze boodschap niet voordat de discussie gesloten is.

Christelijke Scholengroep De Hoven is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. De scholengroep kent zes vestigingen, vier in Gorinchem en de overige twee in Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Tot de jaren negentig bestond de scholengroep uit afzonderlijke, onafhankelijke scholen. Door bezuinigingen van de overheid, en uit enkele praktische overwegingen, zijn in de loop der tijd verschillende scholen gefuseerd, of in elkaar opgegaan. Het ging hier om:

  • De Oude Hoven - Gorinchem
  • De Calvijnschool - Hardinxveld-Giessendam
  • De Schans - Sleeuwijk
  • Mr. J. Calsmavo - Gorinchem
  • De Windroos - Gorinchem
  • Het Gilde - Gorinchem
  • De Da Costa-mavo - Gorinchem

De Oude Hoven[bewerken | brontekst bewerken]

In september 1949 werd er in Gorinchem een christelijke hbs gesticht. Het had nog geen eigen gebouw, en de lessen werden daarom gegeven op verschillende plekken in de binnenstad. De school had 84 leerlingen, verdeeld over een eerste, een tweede en twee derde klassen. Vanaf 1 september 1953 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen aan de 'Oude Hoven'. Bij het invoeren van de Mammoetwet schakelde de school om van HBS naar havo/atheneum en veranderde de naam van de school in 'Oude Hoven. Christelijke Scholengemeenschap voor atheneum en havo'. Door een toename van het aantal leerlingen barstte de school meerdere malen uit zijn jasje. In de begintijd kon dit nog opgelost worden door lokalen aan de school bij te bouwen. Vanaf 1970 werd er echter naarstig gezocht naar een alternatieve locatie. Die werd enkele jaren daarna gevonden aan de noordrand van de stad, in de vorm van houten noodlokalen op Hoefslag 2.

Ondertussen bleef er gezocht worden naar een betere huisvesting en werd er eind jaren tachtig besloten tot de bouw van een nieuw groot schoolgebouw aan de overkant van de sloot die de houten barakken van de nieuwe school scheidde. Dit schoolgebouw werd in 1987 in gebruik genomen en vier jaar later uitgebreid met enkele lokalen. In 2005 waren er geruchten dat ook dit gebouw te klein begon te worden. Daarom werd met ingang van het schooljaar 2006/2007 besloten om de bovenbouw vmbo (van hoefslag 2) te verhuizen naar het oorspronkelijke gebouw aan de 'Oude Hoven', wat eind jaren negentig geheel gerenoveerd is. De onderbouw havo/vwo werd verhuisd naar het gebouw aan de hoefslag 2. In het gebouw aan hoefslag 2 is nu dus het gehele havo/vwo (rond de 1400 leerlingen) gedeelte gevestigd en in het oorspronkelijke gebouw het gehele vmbo gedeelte.

Vusios[bewerken | brontekst bewerken]

Vusios is de leerlingenvereniging van Lyceum Oudehoven. De vereniging kent een rijke traditie. Al meer dan 25 jaar zetten leerlingen zich in voor Vusios om de school nog leuker te maken! Vusios organiseert allerlei activiteiten, zoals thema feesten en evenementen. Het werken voor Vusios is niet alleen ontspanning, maar de leerlingen die actief zijn binnen de schoolvereniging steken er ook heel wat van op; zoals hoe om te gaan met grote bedragen geld en dingen zoals een dj voor een schoolfeest regelen. Hoewel de directeur van de school altijd eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten, hebben de leerlingen de vrijheid om zelfstandig aan de slag te gaan, te brainstormen over ideeën en te organiseren. In 2008 heeft Vusios op Lyceum Oudehoven nog een groot schoolfeest buiten gegeven.

Schoolkrant[bewerken | brontekst bewerken]

Tot eind jaren negentig gaf Vusios ook een krantje uit, genaamd "Op de Korrel". Deze schoolkrant werd onder meer in de periode 1992-1993 veelvuldig gecensureerd omdat leerlingen de docenten iets te veel op de korrel namen. Later heette dit krantje "SLOK". Dit stond voor Lyceum Oudehoven SchoolKrant. Vandaag de dag komt er enkele malen per jaar een schoolkrant uit, die in de klassen wordt uitgedeeld. In de krant staan verhalen over school, leraren, activiteiten en leuke feitjes.

TTO[bewerken | brontekst bewerken]

De Oude Hoven heeft in 2004 het tweetalig onderwijs ingevoerd. Leerlingen die dit aankunnen, kunnen sinds dit seizoen hun opleiding in het Engels volgen. Het lesmateriaal is in het Engels, evenals de voertaal met de docent. Slechte enkele vakken, zoals Nederlandse Taal, zijn uiteraard in het Nederlands.

Bekende oud-leerlingen[bewerken | brontekst bewerken]

Mr. J. Calsmavo[bewerken | brontekst bewerken]

De rooms-katholieke Calsmavo, vernoemd naar oud-politicus Jo Cals, was ooit gevestigd in de Gorinchemse Wijnkoperstraat. Omdat de leerlingenaantallen de jaren daarvoor waren gedaald, werd de school uiteindelijk opgeheven. De Oude Hoven nam de docenten, de leerlingen en het gebouw van de school over in 1993. Doordat de Rooms-Katholieke grondslag niet met de protestants-christelijke grondslag van de Oude Hoven was te verenigen, bleek een fusie niet mogelijk. De locatie van het mavo-gebouw werd daarna nog enige jaren onder haar oude naam gebruikt als dependance van de Oude Hoven. Het oude gebouw is inmiddels afgestoten (en gesloopt), en daarmee is ook de naam van de school voorgoed uit het straatbeeld verdwenen.

Calvijnschool[bewerken | brontekst bewerken]

De Calvijnschool, vernoemd naar kerkhervormer Johannes Calvijn, fungeerde oorspronkelijk als mavo voor leerlingen uit Hardinxveld en de direct omliggende dorpen. Later kwam daar ook een havo-onderbouw bij. havo-leerlingen trokken na hun derde jaar over het algemeen naar de Oude Hoven in Gorinchem, of naar de Lage Waard in Papendrecht. In 1995 fuseerde de Calvijnschool met de Oude Hoven, maar bleef daarbij haar eigen identiteit voor een flink deel behouden. De Calvijnschool was lange tijd gevestigd in een gebouw achter het gemeentehuis, maar met de invoering van het vmbo werd een nieuw gebouw noodzakelijk. Sinds het seizoen 2003/2004 is de school gevestigd in een nieuw gebouw achter in de nieuwbouwwijk Giessendam-West III, aan het spoor van de Betuwelijn.

Conrector[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds schooljaar 2016-2017 is Eric van 't Zelfde conrector op Lyceum Oudehoven. Hij heeft, volgens velen, een strenger beleid doorgevoerd. Hij heeft het verzuimbeleid en telefoongebruik volledig hervormd.

Bibliografie[bewerken | brontekst bewerken]

  • 50 jaar C.S.G. Oude Hoven Gorinchem 1949-1999, lustrumboek van Chr. Scholengroep 'Oude Hoven' te Gorinchem

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]


Dit artikel "Christelijke Scholengroep De Hoven" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Christelijke Scholengroep De Hoven.Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !