You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Circulaire zorg

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Nuweg   Dit artikel is genomineerd voor directe verwijdering

Omdat de tekst op deze pagina geen zinnige informatie bevat, zal deze pagina zeer binnenkort verwijderd worden.
Als u een zinnige invulling voor deze pagina weet, aarzel dan vooral niet en vervang de tekst door uw bijdrage.

Toelichting: Gebakken lucht die duidelijk niet de opzet heeft van een encyclopedisch artikel, en dat doel ook geenszins nastreeft. Oftewel 'geen zinvolle inhoud'. NB Zie ook de OP van de aanmaker.

De inhoud van deze pagina dient te voldoen aan de criteria voor directe verwijdering.
Indien de inhoud van deze pagina hieraan niet voldoet, gelieve deze dan op reguliere wijze te nomineren voor verwijdering en op de beoordelingslijst te plaatsen.
Om hier mogelijk meer informatie over te krijgen, zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen.

Vlag van Verenigd Koninkrijk This article has been nominated for speedy deletion. It must meet the requirements for speedy deletion, otherwise use the regular procedure for nominating pages.

DEZE HULPVERLENINGSBENADERING IS IN ONTWIKKELING. WE (STICHTING JIM) NODIGEN PROFESSIONALS EN NIET-PROFESSIONALS UIT OM TOT EN MET 31 DECEMBER 2019 DEZE BENADERING IN CO-CREATIE DOOR TE ONTWIKKELEN.

Circulaire zorg is een hulpverleningsbenadering waarbij het uitgangspunt is dat natuurlijke hulpbronnen optimaal benut worden. Het gaat om wie welke rol in het hulpverleningsproces inneemt, met welk doel en voor hoe lang. Dit betekent een optimale combinatie tussen formele en informele zorg. Circulaire zorg is aanverwant aan het principe van circulaire economie: 'een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft'.

Circulaire zorg verbindt de rollen van hulpvrager, hulpbieder vanuit formele rol en hulpbieder vanuit informele rol met elkaar. Men is zich er van bewust dat dit geen statisch karakter heeft, maar gekoppeld is aan specifieke situatie en/ of vraag. Binnen deze zorg vervloeien de rollen van hulpvrager en hulpbieder: In de klassieke zorg helpt persoon A persoon B voor onderwerp X. In de circulaire zorg heeft persoon..

Binnen de circulaire zorg gaat het om wederkerig samenwerken waar bepaalde rollen gedefinieerd worden ten opzichte van elkaar, de keten van diverse rollen in de samenleving worden optimaal benut. Circulaire zorg verbindt altijd de drie hoofdrollen. Hoofdrol 1: de initiële vraagsteller Hoofdrol 2: de informele zorgbieder(s), waaronder JIM Hoofdrol 3: de formele zorgbieder

Circulaire zorg vraagt een bewuste visie op eigen positie en op eigen (on)kunde. Vraagt om goed luisteren en informeel leiderschap en een verschuiving in de macht.

Thema's van circulaire zorg: 1) Natuurlijk mentorschap - JIM 2) Bewuste Positionering - rollen & verantwoordelijkheden 3) Interactioneel gericht - samenwerkingstriage 4) epidemisch vertrouwen - zonder vertrouwen geen verandering 5) Context- denken -


Dit artikel "Circulaire zorg" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Circulaire zorg.Read or create/edit this page in another language[bewerken]