You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) betekent in het Nederlands de ‘richtlijn duurzaamheidsverslaggeving voor bedrijven’. De CSRD is een Europese wetgeving die alle grote bedrijven (en later ook kleine bedrijven) verplicht om verslag te doen van hun duurzaamheidsambities. Bedrijven moeten informatie openbaar maken over wat zij beschouwen als de risico's en kansen die voortkomen uit sociale en milieukwesties, en over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De nieuwe Europese richtlijn moet ervoor zorgen dat beleggers en belanghebbende de bedrijven kunnen beoordelen op hun impact op mens en milieu, financiële risico’s en klimaatverandering.

Het doel van de CSRD is het inzichtelijk maken van duurzaamheidsambities van bedrijven. Deze nieuwe regels kunnen op die manier investeerders, maatschappelijke organisaties, consumenten en andere belanghebbenden helpen om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te beoordelen, als onderdeel van de Europese Green Deal.


Dit artikel "Corporate Sustainability Reporting Directive" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Corporate Sustainability Reporting Directive.Read or create/edit this page in another language[bewerken]