You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Covias

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Covias is een zorgactor die zich richt op een mobiel aanbod geestelijke gezondheidszorg, in de thuisomgeving en maatschappij. Covias is werkzaam in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze zorgactor bestaat door een samenwerking tussen 7 organisaties uit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Geschiedenis[bewerken]

Covias
Plaats Noord-West-Vlaanderen
Land België
Basisgegevens
Organisatie Covias
Gesticht in 2019
Directeur Steven Ingelbrecht
Website https://www.covias.be/
Portaal:  Geneeskunde

2019[bewerken]

In 2019 gaat Covias van start met verschillende partners: 4Veld, Beschut Wonen Brugge, Beschut Wonen Oostende-Westkust, Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus en CGG Noord-West-Vlaanderen.

2020 - 2021[bewerken]

Onder impuls van maatschappelijke tendensen herdenkt Covias het oorspronkelijke activeringsmodel van de pijler 'Activiteiten en Ontmoeting' en krijgt het model een nieuwe naam: OnA - ontmoetend Actief. Men werkt Buurtgericht werken en kwartiermaken uit en men boort gastvrije plaatsen aan. Covias engageert zich om de volledige regio te bedienen.

2022[bewerken]

In 2022 gaan CGG Prisma en NOWE samenwerken en gaat Covias Academy van start.[1]

Uitgangspunten[bewerken]

Zorg en ondersteuning worden zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. Vermaatschappelijking is een leidend principe en ook de inzet van ervaringsdeskundigen is belangrijk. Covias onderschrijft de principes van de universele verklaring van de rechten van de mens en respecteert de levensbeschouwelijke verscheidenheid van cliënten en naastbetrokkenen.

Doelgroep[bewerken]

 • Personen vanaf 15 jaar met een (vermoedelijke) psychische kwetsbaarheid die op eigen initiatief komen of doorverwezen zijn door naastbetrokkenen, eerstelijnsactoren of huisartsen.
 • Personen met een ernstige psychiatrische aandoening

Werking[bewerken]

Psychiatrisch Expertiseteam[bewerken]

Het psychiatrisch Expertiseteam ondersteunt eerstelijnsactoren bij vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische moeilijkheden bij personen vanaf 15 jaar die niet (meer) geconnecteerd zijn met een GGZ-actor. Het aanbod is divers:

 • info en advies
 • screening, oriëntatie en toeleiding naar de gespecialiseerde GGZ
 • aanklampende zorg
 • coaching
 • netwerkopbouw en -coördinatie
 • vorming en deskundigheidsbevordering

Dit is een samenwerking tussen CGG Noord-West-Vlaanderen, CGG Prisma en Covias.

Begeleiding en Behandeling[bewerken]

De begeleiding en behandeling is voor volwassenen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening. Ze hebben nood aan langdurige ondersteuning op verschillende levensdomeinen maar hebben geen nood aan 24 uur omkadering. De langdurige interventie op maat wordt aangeboden in de thuisomgeving van de cliënt. Een aanmelding gebeurt op verwijzing van een geestelijke gezondheidsorganisatie of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch Expertiseteam. Er zijn verschillende modules:

 • trajectbegeleiding
 • woonondersteuning
 • groepswonen
 • financiële en administratieve begeleiding
 • behandeling en psychologische ondersteuning
 • netwerkopbouw
 • contextbegeleiding
 • crisishantering
 • aanbod huisvesting

OnA - Ontmoetend Actief[bewerken]

OnA staat voor ‘Ontmoetend Actief’! Het omvat het activeringsaanbod van Covias, en dit voor de regio Noord-West-Vlaanderen.

Het OnA-aanbod is zowel buurtgericht als vraaggestuurd. Het situeert zich zo dicht mogelijk in de leefomgeving van de deelnemer en biedt een waaier aan mogelijkheden, steeds vertrekkende vanuit een individuele interesse.

OnA biedt heel wat ontmoetingsmogelijkheden, georganiseerd op gastvrije plekken, verspreid over de ruime Covias-regio. OnA-medewerkers zijn er present en luisteren gericht naar vragen en ideeën van deelnemers. Participatie staat centraal. Samen met de deelnemers wordt per regio een gevarieerd vrije tijdsaanbod ontwikkeld: een kookatelier, sporten in het lokale sportcomplex, een creatieve namiddag beleven, samen cultuur opsnuiven, … Tot slot staat OnA ook voor vorming. Dit kan gaan om een eigen vormingsaanbod, als het toe leiden naar het bestaande vormingsassortiment van partnerorganisaties.

GASTVRIJE PLAATSEN
OnA Noord: regio Brugge/Oostkust OnA West: regio Veurne en Westkust OnA Zuid: regio Beernem en Houtland OnA Middenkust: regio Oostende
BC Den Heerd OC 't Ander OC De Klaver BC De Blomme
De Dijk LDC De Zonnebloem 't Centrum Buurthuis De Klisse
BC De Balsemboom LDC Ten Patershove t Leeshuis open moment
Hout- en Tuinatelier Keurlingenweg t Leeshuis niet open voor publiek
Het huis met vele kamers Vrije Tijdsloket
De Kajuit - Blankenberge De Antenne
BC D'oude Statie - Zeebrugge OC 't Kasteeltje
De Bollaard - Blankenberge Maatkracht Strandkracht

Zorg voor Arbeid[bewerken]

Maatkracht[bewerken]

Maatkracht biedt ondersteuning bij het vinden van arbeidsmatige activiteiten op maat van de cliënt:

 • Arbeidsmatige Activiteiten ( AMA Welzijn)
 • Vrijwilligerswerk
 • Zorgboerderijen
 • Doorstroomtrajecten
 • Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie (AMA WSE)

De Klus[bewerken]

De Klus is een arbeidszorgcentrum in Beernem voor cliënten die op zoek zijn naar een beschermende werkomgeving.

Covias Academy[bewerken]

Covias Academy gaat in op vragen omtrent het delen van ervaringen, biedt vorming en deskundigheidsbevordering aan. Men staat open voor vragen van professionelen, verenigingen, vrijwilligers, naasten en zorggebruikers.

Projecten[bewerken]

Brugwonen[bewerken]

Brugwonen is een woonvorm voor mensen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid. Bewoners wonen zelfstandig in een eigen woning maar kunnen elkaar ontmoeten in een gemeenschappelijke ruimte. Er is individuele begeleiding in de vertrouwde woonomgeving.

De driehoek bewoner, naastbetrokkenen en de woonbegeleiding zijn op elkaar afgestemd.

Het is een samenwerkingsverband tussen:

Buddywerking[bewerken]

Mensen met een psychische kwetsbaarheid vinden soms moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk contact met de buddy kan het isolement helpen doorbreken. Het contact is niet hulpverleningsgericht. De buddy symboliseert de wereld buiten de hulpverlening.

Kwartiermaken[2][bewerken]

Kwartiermaken richt zich op mensen die zich uitgesloten voelen omwille van hun psychische kwetsbaarheid. Een kwartiermaker creëert een veilige plek waar mensen gevoelens kunnen delen en zichzelf mogen zijn.

Betrokken partijen zijn:

 • OCMW Brugge
 • Mintus buurtcentrum Den Heerd
 • Covias

De Stem, praatkaffee psychose[bewerken]

De Stem organiseert tweemaandelijkse bijeenkomsten voor familieleden en mantelzorgers van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Het is een samenwerking tussen:

Huis met vele kamers[bewerken]

Het huis met vele kamers is een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om het herstelproces van elkaar en lotgenoten te bevorderen en te versterken.[3] Het aanbod omvat ontmoeting, herstelacademie, ervaringsdeskundigheid, kwartiermaken en beeldvorming.

Het is een samenwerkingsproject tussen:

Huis met Vele Kamers

Kunstatelier Ardéfoo[bewerken]

Kunstatelier Ardéfoo biedt werkruimte aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die ervaring hebben voor het creëren van beeldende kunst.[4] De werkruimte is in Brugge gelegen.

Het is een samenwerkingsverband tussen:

HUB-IN[bewerken]

Hubs zorgen voor informele contacten tussen verschillende lokale (zorg)partners waardoor een intersectoraal lokaal netwerk kan groeien.

Het is een samenwerkingsverband tussen:

 • Covias
 • Oranje vzw
 • OC Cirkant
 • O'Zon
Externe links[bewerken]

Dit artikel "Covias" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Covias.Read or create/edit this page in another language[bewerken]