You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

De Lieve Tandarts

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Lieve Tandarts is een Nederlands platform dat in 2017 is opgericht door Jan Henk Nawijn. Het heeft als missie om zoveel mogelijk mensen te helpen (weer) naar de tandarts of mondhygiënist te gaan. Afgeleide doelstelling is om zoveel mogelijk Nederlanders regelmatig mondzorg te verlenen, zodat hoge kosten en problemen met de mondgezondheid voorkomen kunnen worden. De Lieve Tandarts biedt de helpende hand aan mensen voor wie de drempels te hoog zijn om zelfstandig de stap te maken. Deze hulp is gratis. Veelal is er sprake van angst waardoor sommigen al vele jaren geen mondzorg meer hebben genoten. Nederland telt naar schatting 800.000 inwoners die niet naar de tandarts gaan omdat ze te bang zijn. Een veelvoud daarvan gaat niet halfjaarlijks of jaarlijks voor controle of preventieve reiniging van het gebit. De doelgroep van platform De Lieve Tandarts is dus heel groot. Uit het hele land melden zich tandarts- en mondzorgpraktijken aan die de doelstellingen van De Lieve Tandarts ondersteunen. Deze worden vooraf onderzocht en na goedkeuring bezocht door een medewerker van het platform. Ter plaatse wordt de praktijk bekeken vanuit het oogpunt van een patiënt en volgt er een uitgebreide intake aan de hand van een vragenlijst. Dit onderzoek leidt tot een cijfer. Op basis van dat cijfer dat hoger dan 8 dient te zijn wordt vastgesteld of een praktijk het keurmerk De Lieve Tandarts heeft verdiend. In 2020 zijn er ca. 100 praktijken in Nederland die het keurmerk dragen en zijn er door bemiddeling van De Lieve Tandarts meer dan 6.000 patiënten geholpen aan een tandarts of mondhygiënist die bij hen past. Rechtstreeks hebben zich ook patiënten aangemeld bij praktijken met het keurmerk De Lieve Tandarts. Daar bestaan geen statistieken over. De Lieve Tandarts bericht op haar website op diverse sociale media met de hashtag delievetandarts op een positieve manier over het belang van goede mondzorg. Het platform zoekt naar samenwerking met partijen om de beweging zo groot mogelijk te maken en mondzorg bereikbaar te maken voor iedereen.Dit artikel "De Lieve Tandarts" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:De Lieve Tandarts.Read or create/edit this page in another language[bewerken]