You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

De Nieuwste School

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Nieuwste School is een middelbare school in Tilburg die sinds september 2005 bestaat. De school is aangesloten bij OMO, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg. Op 14 december 2009 is door de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs aangekondigd dat de school op termijn stopt. Er werden geen nieuwe leerlingen meer aangenomen, maar de huidige leerlingen kregen nog de kans om eindexamen op de school te doen. Deze beslissing werd nog in twijfel genomen op de avond vanwege de reacties van ouders, leraren en leerlingen. Deze waren absoluut nog niet van plan de school af te doen. Op dinsdag 2 februari 2010 is het besluit om de school definitief te sluiten ingetrokken, de school blijft dus gewoon bestaan.

De school is begonnen met 75 leerlingen en leidt op voor de niveaus vmbo-T, havo en vwo. Op De Nieuwste School leren de leerlingen door middel van thema's, vrije keuze onderwerpen en workshops.

Thema's[bewerken]

Op De Nieuwste School werken de leerlingen, van elk leer jaar, voornamelijk door middel van onderzoeken binnen bepaalde thema's en niet altijd met lesboekmethodes, al is er bij sommige vakken een uitzondering, zoals bijvoorbeeld voor Wiskunde. Zeker in de bovenbouw wordt er steeds meer met lesboeken gewerkt en minder met thema's en onderzoeken. In de eerste negen maanden dat de school bestaat zijn zeven thema's de revue gepasseerd. Te denken valt dan aan: natuurverschijnselen, de stad, eten, of Vincent Van Gogh en zijn tijdgenoten. Een themagericht onderzoek duurt vier weken. In die vier weken gaat een leerling eerst een leervraag bedenken, informatie zoeken en verwerken, verslag maken, presentatie maken, voorbereiden en houden.

In het eerste en tweede leerjaar kunnen de leerlingen bij elk thema kiezen in welk 'leergebied' ze een onderzoek over dat thema willen doen. Dit kan Science, Arts of Humanics zijn, waarbij je dus vanuit die kanten het onderwerp belicht. In het derde leerjaar doen de leerlingen per thema in alle drie de leergebieden een apart onderzoek over hetzelfde thema. Vanaf het vierde leerjaar staan de thema's niet meer zo centraal, al wordt er bij sommige vakken dan nog wel binnen thema's gewerkt, maar het is geen geheel van vakken met hetzelfde thema meer.

Het gebouw[bewerken]

Het gebouw stamt uit de jaren ’20 van de 20e eeuw en is gebouwd als textielvakschool. Op het einde van de 20e eeuw is het een politiebureau geworden en daarna heeft het een tijd leeggestaan. Het is in de zomer van 2005 helemaal opgeknapt en vervolgens heeft De Nieuwste School het betrokken. Per 1 januari 2012 heeft De Nieuwste School zich gevestigd in de St. Josephstraat, dit was het oude gebouw van Fontys.

Externe links[bewerken]


Dit artikel "De Nieuwste School" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:De Nieuwste School.Read or create/edit this page in another language[bewerken]