You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dek department

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het dek departement is verantwoordelijk voor het veilig op- en afladen van cargo tijdens de reis.
De bootsman, en twee matrozen onderhouden de scheepskranen.

Het dek department  is een team aan boord van zee- en koopvaardijschepen. De afdeling en zijn bemanningsvereisten, inclusief de verantwoordelijkheden van elke rang, zijn gereguleerd in het STCW-verdrag. De afdeling wordt geleid door gelicencieerde dekofficieren,  en ze worden over het algemeen geleid door de kapitein van het schip. Bemanningsleden van het dekdepartement hebben een waaier aan verantwoordelijkheden aan boord , maar staan vooral in voor de navigatie van het schip van op de brug. Ze zijn echter meestal ook verantwoordelijk voor toezicht op en bewaking van de vracht aan boord, evenals voor het onderhoud van het dek en de structuur van de romp, het garanderen van de stabiliteit van het schip inclusief het laden en lossen van ballastwater, het uitvoeren van afmeer operaties en ten slotte het verankeren van een schip.

Koopvaardij[bewerken]

Het dek departement is onderverdeeld in dekofficiers en matrozen. Bemanningsleden van alle rangen hebben de juiste opleiding en training gevolgd als opgelegd in de STCW. Officiers moeten bovendien in bezit zijn van een certificate of competency. De vlaggenstaat kan hiervoor nog extra vereisten opleggen voor haar koopvaardij officiers. Hierbovenop zijn voor een aantal scheepstypes of vaargebieden additionele certificaten en opleidingen nodig zoals het geval is voor tankers of navigatie in poolgebieden.


Hoewel de kapitein de hoogste gezagvoerder is aan boord is de 1e stuurman het hoofd van het dek departement. Dit houdt in dat deze verantwoordelijk is voor de organisatie van zijn team, onderhoud, en de algemene veiligheid van het schip en samenwerking met de andere departementen. Afhankelijk van het aantal officiers aan boord loopt de eerste stuurman al dan niet mee wacht op de brug. Meestal loopt de eerste stuurman de 4-8 en de 16-20 wacht. vaak worden officiers op de brug bijgestaan door een matroos als uitkijk of achter het roer.

Referenties[bewerken]

Dit artikel "Dek department" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische .Read or create/edit this page in another language[bewerken]