You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dierenverblijf

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een dierenverblijf (ook dierentuinverblijf) is een kunstmatig verblijf voor dieren in een dierentuin. Een geschikt dierenverblijf moet voldoen aan de eisen van verschillende partijen, de dieren die worden gehouden in het verblijf, de dierverzorgers en de bezoekers.

Eisen die de dieren (de bewoners van het dierenverblijf) stellen aan hun verblijf

Dieren hebben vijf basisbehoeften[1]:

  1. Ze hebben een voedsel- en waterbehoefte.
  2. Zo weinig mogelijk stress.
  3. Zo weinig mogelijk ongerief.
  4. Vermijden van pijn, ziekte en verwondingen.
  5. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag.

Grootte van het verblijf: Dat betekent dat diersoorten die in hun natuurlijke habitat grote afstanden afleggen een groter verblijf zouden moeten krijgen dan diersoorten die bijna altijd op dezelfde paar vierkante meters leven. De lichaamsgrootte is veelal een indicatie voor de benodigde grootte van het verblijf[1].

Inrichting van het verblijf: Het verblijf dient geen elementen te bevatten die de dieren kunnen verwonden (bijvoorbeeld scherpe stenen, gazen hekwerk met scherpe punten of voor de dieren giftige planten).

Het klimaat in het verblijf: Dieren hebben behoefte aan een bepaalde temperatuur(range) en vochtigheid in hun verblijf. In een binnenverblijf kan het klimaat vaak beter worden geregeld dan worden dan in een buitenverblijf. In een buitenverblijf kan met lampen, het creëren van schaduw, het gebruik van waterelementen of iets dergelijks het klimaat wel aangepast worden. Maar in een binnenverblijf kan bijvoorbeeld met een airco, de temperatuur, en met een elektronisch luchtbevochtiger, de luchtvochtigheid, nog nauwkeuriger worden geregeld.

Eisen die de dierverzorgers stellen aan een goed verblijf

De verzorgers moeten op een gemakkelijke en veilige manier de dieren kunnen verzorgen (voeden, drenken en verschonen van het verblijf). De dieren moeten ook indien dat nodig is op een gemakkelijke manier gevangen kunnen worden.

Eisen die de bezoekers stellen aan een goed verblijf

Bezoekers gaan naar dierentuinen[1] omdat ze:

  1. Dieren willen bekijken.
  2. Nabij wilde dieren willen verblijven (contact met de natuur)
  3. Hun kinderen willen opvoeden (leerzaam uitje).
  4. Een gezellig dag hebben.

Een goed verblijf zou dan ook, vanuit de bezoeker, zichtbare (en het liefst ook hoorbare, ruikbare en voelbare) dieren moeten laten zien. De dieren zouden getoond moeten worden in een verblijf dat is ingericht gelijkend de natuurlijke biotoop voor de diersoort.

Daarnaast geldt dat de bezoekers hun bezoek veilig moeten kunnen doen. Het dierenverblijf dient dan ook de bezoeker te beschermen voor de eventuele gevaren die de bewoner van het verblijf voor de bezoeker zou kunnen opleveren.


Dit artikel "Dierenverblijf" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Dierenverblijf.Read or create/edit this page in another language[bewerken]