Digitale toegankelijkheid

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker. Er komen steeds meer regelingen en richtlijnen waar websites aan moeten voldoen. Ook moeten meer en meer websites (en apps) voldoen aan deze regelgeving. En dit is allemaal niet voor niks, want de digitale wereld moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook voor mensen met beperkingen.

Definitie[bewerken]

In dit digitale tijdperk is het belangrijk dat het internet, computers en andere digitale zaken (zoals bijvoorbeeld apps) toegankelijk zijn voor iedereen. En dat is ook gelijk waar digitale toegankelijkheid op neer komt. Digitale toegankelijkheid is eigenlijk het toegankelijk maken van websites, apps en andere digitale zaken voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die blind zijn of dyslexie hebben[1].

Doelgroep[bewerken]

Websites moeten toegankelijk zijn voor iedereen met een beperking. In Nederland zijn er zo’n 4 miljoen mensen met een beperking. Dat zijn dus 4 miljoen mensen die moeite kunnen hebben met het gebruik van het internet. Voorbeelden van deze beperkingen zijn auditieve beperkingen, visuele beperkingen of cognitieve beperkingen. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Omdat er heel veel mensen zijn met verschillende beperkingen zijn valt er met veel dingen rekening te houden.

Hieronder is een lijst met alle soorten beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden op het gebied van digitale toegankelijkheid:

  • Lichamelijke beperking
  • Motorische beperking
  • Zintuiglijke beperking
  • Doofheid/slechthorendheid
  • Verstandelijke beperking

Wetgeving[bewerken]

Rondom digitale toegankelijkheid zijn er bepaalde wetgevingen gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking in ieder geval op belangrijke websites goed terecht kunnen. Het was voor (semi-)overheden al jarenlang verplicht om zich hun websites digitaal toegankelijk te maken. Maar vanaf 1 juli 2018 zijn (semi-)overheden ook wettelijk verplicht om zich te houden aan de wet Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (EN 301 549). Deze wet wordt geleidelijk ingevoerd en op 23 juli 2021 moeten ook applicaties van overheidsinstanties aan deze wet voldoen[2].

Websites van normale bedrijven (dus geen overheid over semioverheid) hoeven niet te voldoen aan deze wetgeving. Wel is het goed om websites te laten voldoen aan de digitale toegankelijkheidsvoorschriften. Hierdoor worden websites voor een groter publiek toegankelijk.

Praktijk[bewerken]

Al bij het ontstaan van het internet is gezegd dat het internet toegankelijk moet zijn voor iedereen. Om hieraan te voldoen is er een gids gemaakt met daarin alle regels en richtlijnen waaraan een digitaal toegankelijke website moet voldoen. Deze gids heet de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG in het kort). De eerste versie van deze gids is gemaakt in 1999 (WCAG 1.0). In 2008 kwam de tweede versie (WCAG 2.0) hiervan uit en in 2018 is deze tweede versie uitgebreid met extra richtlijnen (WCAG 2.1). In deze WCAG 2.1 gids staan de laatste richtlijnen vinden waaraan websites moeten voldoen.

In WCAG komen vier belangrijke richtlijnen naar voren waaraan websites moet voldoen[3].

Waarneembaar
' De informatie op een website moet waarneembaar zijn op verschillende manieren. Zo moeten er bijvoorbeeld tekstalternatieven zijn voor afbeeldingen en is ondertiteling of audioscriptie bij video’s van groot belang.
Bedienbaar
De onderdelen en navigatie van een app of website moeten voor iedereen bruikbaar zijn. Zo moet ervoor gezorgd worden dat er genavigeerd kan worden door de website met slechts een toetsenbord. Ook moet het doel van een hyperlink uit de linktekst gehaald kan worden. Dit betekent dat alleen een ankertekst als “klik hier” niet voldoet aan de voorwaarden.
Begrijpelijk
Een app of website moet begrijpelijk zijn. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het gebruiken van begrijpelijke taal en een voorspelbare bediening van pagina's.
Robuust
Een digitaal product moet gebouwd zijn zodat deze door huidige browsers en hulptechnologieën geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast is het van belang om het toekomstperspectief in gedachten te houden bij het ontwikkelen van toegankelijke websites en apps[4].


Dit artikel "Digitale toegankelijkheid" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Digitale toegankelijkheid.