You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dorpshuis de Vaart

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Voorgevel van het dorpshuis met terras

Dorpshuis de Vaart is een zalencentrum in het Utrechtse dorp Linschoten.

Door de bouw van de nieuwbouwwijk Rapijnen, nieuwbouw van de Prins Clausschool en dat de gymzaal in de Wingerd was afgekeurd moest er een nieuwe gymzaal komen. Op verzoek van de gemeenraad van Linschoten werd in 1972 een stichting "Onder één Kap opgericht met een dagelijks bestuur onder leiding van de heer P. van de Heuvel. Het algemeen bestuur van de stichting bestond uit 25 verenigingen, organisaties en kerkgenootschappen! Burgemeester L.W.H. de Geus ondersteunde dit initiatief van harte.

Een citaat uit zijn openingsspeech: " Maatschappelijke en culturele activiteiten kunnen in een levensgemeenschap niet worden gemist"

De stichting wilde haar doel te bereiken door alle plaatselijk werkzame verenigingen, instellingen, kerkgenootschappen en groeperingen die van het dorpshuis gebruik willen maken, naar verhouding van hun redelijke behoefte en tegen een redelijke vergoeding lokaalruimten beschikbaar te stellen Er werd een actiegroep opgericht om geld in te zamelen en daarmee het bestuur van stichting dorpshuis Onder één Kap te ondersteunen. De actiegroep onder leiding van mevr. Chr. van Beers gaf het blad "Onder één Kap" uit dat in Linschoten werd verspreid om de voortgang van het inzamelen van gelden en acties aan te kondigen. Ook kon men per week of maand een bijdrage leveren. Totaal moest 50.000,- gulden worden opgebracht.

De eerste steen werd door Corrie van de Heuvel onder grote belangstelling op 29 juni 1974 gelegd.

Op 7 december1974 werd het Dorpshuis Onder één Kap officieel door burgemeester de Geus geopend.

Het dorpshuis bestond uit een gymnastiekzaal en diverse multifunctionele zaaltjes en bibliotheek.

Toen in 1989 de sporthal gebouwd werd, werd de oude gymzaal omgebouwd naar naar "een multifunctionele zaal geschikt voor toneelvoorstellingen, bruiloften en partijen, vergaderingen en congressen tot 300 personen. boven de multifunctionele zaal werden vergaderzalen gecreëerd. De bibliotheek en de fysiotherapie waren vaste huurders.

Jaren was in een van de vergaderzalen ook de praktijkschool Benschop ondergebracht.

Het gebouw met sporthal maken onderdeel uit van het bestemmingsplan "Kasteel".


Dit artikel "Dorpshuis de Vaart" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Dorpshuis de Vaart.Read or create/edit this page in another language[bewerken]