Welcome to EverybodyWiki ! Nuvola apps kgpg.png Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...

Dr. P. van Heijnsbergen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dr. P. van Heijnsbergen

P(ieter) van Heijnsbergen, afkomstig uit een juristenfamilie, was al jong geïnteresseerd in de biologie.Na zijn gymnasium B—opleiding aan het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam ging hij biologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Echter,na een verblijf van een half jaar in de Verenigde Staten, kroop het bloed waar het niet gaan kan en ging hij over naar de rechtenstudie aan dezelfde universiteit. Gaandeweg concentreerde hij zich op het volkenrecht (internationaal publiekrecht) en had hij daarover contact met Prof.Tammes in Amsterdam en Prof.Röling in Groningen.

Na zijn studie werd van Heijnsbergen medewerker en later hoofdmedewerker bij Prof.Tammes en functioneerde hij als docent volkenrecht. Ondertussen was hij ook politiek actief en werd hij een aantal jaren voorzitter van de Commissie Buitenland van D66 in de tijd van Van Mierlo. In 1966 werd hij coauteur boek "Internationaal Publiekrecht" van Prof.Tammes. In 1972 publiceerde hij het "Compendium van het Volkenrecht" dat als leerboek gebruikt werd in Groningen, Leiden en bij de Open Universiteit.

De biologie begon toch weer een rol te spelen en van Heijnsbergen werd achtereenvolgens lid van de Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming, de Stichting tot Internationale Natuurbescherming (van Tienhoven Stichting), de Commissie Tropische Bossen en de Commissie Antarctica, beide van het IUCN Nederlands Comité. Internationaal werd van Heijnsbergen benoemd in de Commission on Environmental Law van de IUCN en later in de International Council of Environmental Law (ICEL).

In 1977 publiceerde hij in het blad Environmental Policy and Law zijn "International Declaration of the Rights of Animal Life" die internationaal de aandacht trok. Daarin was voor het eerst opgenomen dat dieren een bestaansrecht hebben onafhankelijk van hun nut voor de mens (intrinsic value).

Het samengaan van het internationale recht en de biologie leidde tot de dissertatie "International Legal Protection of Wild Fauna and Flora". Dit boek,met een voorwoord van Prins Bernhard, kreeg via de uitgever IOS PRESS een wereldwijde verspreiding. Later werd door de IUCN (World Conservation Union) zijn "Iberian Lynx :Extinction or Recovery" uitgegeven dat vervolgens aan de Spaanse ambassadeur Dastis werd aangeboden. Verder zijn er nationaal en internationaal talrijke artikelen over internationale natuurbeschermingsverdragen van zijn hand verschenen met onderwerpen als de Biodiversiteit, het Tropisch Regenwoud,het Antarctisch Milieu en de Neushoornachtigen.

Meer recent schreef hij het boek ”Cordoba, een samenleving van moslims, christenen en joden in Moors Spanje" waarin de onderlinge tolerante verhouding tussen deze groeperingen belicht werd, mede als voorbeeld voor onze tijd. Die publicatie werd mede ondersteund door de vele reizen die van Heijnsbergen maakte naar Arabisch gerichte landen in het Midden oosten en Noord Afrika.

Opleiding

Barlaeus Gymnasium B Rechtenstudie (Publiekrecht) Universiteit van Amsterdam Dissertatie : International Legal Protection of Wild Fauna and Flora (vw.Prins Bernhard)

Functie

Docent Volkenrecht Universiteit van Amsterdam Specialisatie: Internationale Natuurbescherming

Nevenfuncties

Commission on Environmental Law of the IUCN (World Conservation Union) International Council of Environmental Law (ICEL) Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) Commissie Tropische Bossen en Commissie Antarctica van het IUCN Ned. Comité. Voorzitter Commissie Buitenland D66 (in de tijd van van Mierlo)

Bibliografie

Coauteur "Internationaal Publiekrecht" (A.J.P.Tammes, 1966) Compendium van het Volkenrecht (1972) International Declaration of the Rights of Animal Life (EPL 1977) International Legal Protection of Wild Fauna and Flora (1997, vw. Prins Bernhard) The Iberian Lynx :Extinction or Recovery (2006) Cordoba, Een samenleving van moslims,christenen en joden in Moors Spanje (2017) Artikelen o.a. in Tijdschrijft veer Milieu en Recht en Environmental Policy and Law over o.m. : Ethische achtergronden van het milieurecht, Rechten van het Dier, The Pollution Concept in International Law, Biodiversity and International Law, de Ramsar Conventie, de World Heritage Conventie, de Londense Conventie aangaande Fauna en Flora, De internationaalrechtelijke bescherming van resp. Neushoorachtigen, Tropisch Regenwoud en Antarctisch Milieu.


Dit artikel "Dr. P. van Heijnsbergen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Dr. P. van Heijnsbergen.Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !